Slik klager du på eiendomsskatten

Gå til hovedinnhold

Slik klager du på eiendomsskatten

Klag på eiendomsskatten hvis du mener verdien er satt for høyt!

Du kan klage på eiendomsskatten.
KLAGE: Du kan klage på eiendomsskatten, men hvordan skatten beregnes i din kommune avgjør når og hvordan du kan klage på eiendomsskatten.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre, og 248 av landets 356 kommuner har eiendomsskatt på bolig i 2023. 

Det er eiendomsskattekontoret i den enkelte kommune som skriver ut eiendomsskatten, og det er ulike måter å beregne denne skatten på.

Uansett hvordan det er i din kommune, så er det alltid mulighet for å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt. Men regn med at regningen må betales til forfall selv om du klager.

Husk at utgangspunktet i eiendomsskatteloven alltid er at takstgrunnlaget skal tilsvare eiendommens omsetningsverdi.

 

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

 

Eiendomsskatteseddel fra kommunen

Mange boligeiere mottar i disse dager eiendomsskatteseddelen. Den forteller hvor mye du skal betale i eiendomsskatt, og hvordan kommunen har beregnet verdien på boligen din.

I kommuner med eiendomsskatt, skal den i 2024 være på minst 1 og maksimalt 4 promille av takstgrunnlaget.

Hjemmet ditt, fritidsboligen din og eventuelle såkalte sekundærboliger du har for utleie, kan altså utløse eiendomsskatt i de kommunene som har innført den.

Det er ulike regler for verdifastsettelsen av disse boligtypene, og prinsippene for verdifastsettelsen varierer fra kommune til kommune.

Det er kommunene selv som bestemmer hvordan de setter takstgrunnlaget, og det er to måter å gjøre dette på:

1. Kommunen kan taksere selv

Den første metoden innebærer at kommunene takserer selv, og der er det ulike modeller som benyttes. Noen har bunnfradrag og noen bruker kompliserende områdefaktorer. Her må du sjekke opp beregningsmodellen i din kommune.

Men hovedregelen er at kommunene kan taksere boligene en gang hvert tiende år, og det er i forbindelse med denne at du kan klage. Se mer om dette under.

Merk at hytter og fritidsboliger skal takseres uansett, så her skal man ikke bruke Skatteetatens formuesverdier.

Eiendomsskatten skal vurderes ut fra maksimalt 70 prosent av takstverdien som settes.

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt på bolig

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skattlegging av din eiendom. Les mer

2. Kommunen kan bruke Skatteetatens boligverdi

Kommuner som har innført eiendomsskatt kan velge å bruke Skatteetatens formuesverdi, altså de samme verdiene som brukes til formuesskatteberegning.

Beregnet markedsverdi vil enten være basert på statistikk fra SSB, såkalt boligverdi, eller være basert på dokumentert markedsverdi i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt. 

Merk at eiendomsskatten for 2024 baserer seg på omsetningsverdien fra 2022 av beregningsmessige årsaker. 

Formuesverdien skal være på en fjerdedel av markedsverdien for primærbolig. Takstgrunnlaget for eiendomsskatt får man ved å gange formuesverdien med fire for å finne tilnærmet markedsverdi. 70 prosent av denne verdien utgjør takstgrunnlaget for eiendomsskatten. 

Boligverdi og formuesverdi er IKKE det samme

Husk at boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå multiplisert med boligens areal (p-rom). Fastsatt boligverdi finner du i skattemeldingen din sammen med øvrige opplysninger om eiendommen.

Formuesverdi er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Fra 2022 er formuesverdien av primærboliger 25 prosent av boligverdien opp til 10 milloner og 50 prosent over. 

Les mer om den nye beregningen av formuesverdiene her

Formuesverdien vil alltid være lavere enn boligverdien. Formuesverdien påvirkes av om boligen din er primær- eller sekundærbolig, mens din bruk av eiendommen ikke er av betydning for boligverdiens størrelse. 

Hvorvidt boligen er din primær- eller sekundærbolig vil dermed ikke påvirke eiendomsskattens størrelse.

 

Fullt mulig å klage på takstgrunnlagene

Metode 1: Kommunen takserer selv

Når kommunen selv takserer, kan du klage hvert år ved utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Retaksering skjer gjerne hvert tiende år, så det er greit å passe på at verdien er riktig siden den blir stående lenge når du ikke benytter klageretten. 

Hvis du vil klage her, så må du kunne bevise at din bolig har høyere skatt enn andre like boliger, eller at det er gjort faktiske feil ved takseringen.

Klage må sendes inn skriftlig til eiendomsskattekontoret i kommunen, og fristen er 6 uker fra dagen eiendomsskatteseddelen ble sendt. Privatpersoner klager selv, også hvis du bor i et sameie. For borettslag og boligaksjeselskap må klagen sendes fra boligselskapet.

 

Metode 2: Kommunen bruker Skatteetatens formuesverdier

Hvis kommunen har brukt formuesverdiene, kan man klage til Skatteetaten. Nå kan du også enkelt sende inn en endringsmelding på nett her hvis du ikke vil at de skal bruke 2019-tall.

Fra 2021 kan du få klaget når formuesverdien overstiger 25 prosent av markedsverdien for primærbolig og 90 prosent for sekundærbolig. 

Skatteetaten har laget en kalkulator som beregner formuesverdien på boligen din i 2022 (som altså er grunnlaget for eiendomsskatten i 2024). Kalkulatoren finner du her.

 

 

Slik er reglene:

Reglene om verdsettelse av bolig til eiendomsskatt

Det er eiendomsskatteloven som har reglene om hvilken verdi som skal settes på boligen. 

I eiendomsskattelovens paragraf 8 A-2, står det: 

(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Med andre ord: Boligen skal verdsettes til omsetningsverdi.

Når kommunen takserer selv, skal dette skje ikke oftere enn hvert 10. år. (Lovens paragraf 8 A-3)

Når kommunen bruker formuesverdiene til Skatteetaten, justeres verdien hvert år. (Lovens paragraf 8 C-1)

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt på bolig - Utleie

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skatt ved utleie. Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.