På din side: Dette har Huseierne gjort i 2023

Gå til hovedinnhold

På din side: Dette har Huseierne gjort i 2023

Høye renter, kraftig økning i kommunale avgifter, høy strømpris og generell høy prisvekst. Bokostnadene har vært vanskelig å takle for mange boligeiere i 2023. Dette har satt rammene for Huseiernes politiske arbeid i 2023.

Av: Kristin Gyldenskog og Linda Ørstavik Öberg

- Huseierne har i år sørget for stor oppmerksomhet rundt de skyhøye bokostnadene, slik at politikerne må ta grep og hindre at skatter og avgifter fortsetter å vokse like mye. Vi er en sterk forbrukerstemme som passer på interessene til vanlige boligeiere, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer.

Se videoen øverst i artikkelen, der oppsummerer Morten Andreas Meyer året i Huseierne.

En av Huseiernes viktigste oppgaver er å verne om den norske boligmodellen. Vi vil at alle skal ha mulighet til å oppleve tryggheten og friheten ved å eie og ta vare på eget hjem.

I dag eier 8 av 10 nordmenn sin egen bolig. Bolig er en av fire bærebjelker i velferdssamfunnet, i tillegg til arbeid, helse og utdanning.

 

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne trekker frem syv saker som Huseierne har arbeidet mye med, og som har vært viktige for medlemmene våre og norske boligeiere i 2023:

 

1. Bokostnadene har økt kraftig 

Huseiernes Bokostnadsindeks viser hvor mye det koster å eie og bo i en vanlig enebolig eller leilighet. I 2023 økte bokostnadene med hele 23 prosent sammenlignet med i 2022, noe de fleste boligeiere har fått merke på lommeboken.

Les mer: Se bokostnadsindeksen for 2023

Vi har lagt frem tallene i Bokostnadsindeksen i møter med kommunal- og distriktsminister Erling Sande og barne- og familieminister Kjersti Toppe.  Der har vi fremmet våre forslag for å redusere veksten i bokostnadene.

Vi har også hatt møter med stortingspolitikere, Norges Bank, Finanstilsynet og andre viktige samfunnsinstitusjoner. 
Bokostnadsindeksen og de høye bokostnadene er omtalt i over 200 nyhetsartikler landet rundt.

-Det er viktig at politikere og myndigheter er klar over at bokostnadene har økt langt mer enn lønnsveksten. Det er helt nødvendig kunnskap når de skal vedta nivået på skatter og avgifter. Den kraftige økningen i bokostnadene kan ikke fortsette. Både politikere og myndigheter må ta grep for å unngå at boligeiere blir presset ut av hjemmene sine, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Distriktsleder Børge Martinussen i et stort oppslag i Nordlys om økonomien i Tromsø.

ØKER I HELE LANDET: Huseiernes fokus på bokostnader har gitt oss over 200 medieoppslag over hele landet, med gode diskusjoner i mange kommuner om hvordan forbrukernes penger brukes. Her er distriktsleder Børge Martinussen i et stort oppslag i Nordlys om økonomien i Tromsø.

 

2. Økt bankkonkurranse – gjennomslag i statsbudsjettet

Rentekostnadene er den aller største bokostnaden. Huseierne har i flere år arbeidet for at  konkurransen mellom bankene må bli bedre, slik at boliglånsrenten blir så lav som mulig.

Huseierne har utarbeidet en rapport som viser at det norske boliglånsmarkedet er delt opp i mange lokale markeder og at bankkonkurransen er lav i store deler av landet. Huseierne har i møter med politikere og myndigheter lagt frem flere tiltak som vi mener vil gi bedre bankkonkurranse. 

Les mer: Fire tiltak for bedre bankkonkurranse

 -Det er en seier for oss i Huseierne at budsjettforliket om statsbudsjettet for 2024 inneholder flere av tiltakene vi mener er nødvendig for å bedre bankkonkurransen til fordel for forbrukerne. Blant annet er det politisk flertall for å stille krav til at bankene må rapportere gjennomsnittlige renter på boliglån, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne. 

Les mer: Gjennomslag for bedre bankkonkurranse i budsjettforliket

En av tingene Huseierne har jobbet med når det gjelder bankkonkurranse var å forsøke å hindre Nordeas oppkjøp av privatkundevirksomheten til Danske Bank. Dessverre for forbrukerne ble oppkjøpet godkjent av Konkurransetilsynet rett før jul, men Huseierne hadde en god kontakt med tilsynet underveis i prosessen.

Her er generalsekretær Morten Andreas Meyer sammen med ny kommunalminister Erling Sande og med barne- og familieminister Kjersti Toppe.

BEDRE BANKKONKURRANSE: Huseierne har diskutert bokostnader med flere statsråder. Her er generalsekretær Morten Andreas Meyer sammen med ny kommunalminister Erling Sande og med barne- og familieminister Kjersti Toppe. Bedre bankkonkurranse var blant temaene som ble tatt opp. 

3. Energieffektivisering av boliger

Strømprisene har vært høye siste to årene, og vil dessverre stabilisere seg på et høyere nivå enn det vi er vant med.

Ved å gjøre smarte grep hjemme som å energieffektivisere, ta i bruk strømstyringssystemer og legge sol på taket, blir strømregningen lavere og boligen mer verdt.

Men det er dyrt å energieffektivisere egen bolig for vanlige boligeiere. Derfor er det viktig å få på plass gode og enkle støtteordninger, som gjør det mulig for husholdningene å bidra i det grønne skiftet.

Her er noen av Huseiernes innspill som vi har lagt frem for politikere og myndigheter:

  • Det må gis momsfritak for kjøp av isolasjon, vinduer og dører.
  • Det må etableres en ordning for skattefradrag for håndverkertjenester knyttet til energieffektivisering.

 

Huseierne mener boligskatten bør holdes lav fordi boligen er et hjem, ikke et skatteobjekt.

 

4 Kamp mot økt boligskatt

Skatteutvalget la i desember 2022 frem sitt forslag til nytt skattesystem hvor det blant annet ble foreslått økt skatt på bolig og gjeninnføring av arveavgiften. Skatteutvalget foreslo også at utleie i egen bolig skal bli skattepliktig.

Huseierne mener boligskatten bør holdes lav fordi boligen er et hjem, ikke et skatteobjekt. Vi i Huseierne mener skatteutvalgets forslag kunne fått alvorlige konsekvenser for norske boligeiere.

Dette dokumenterte vi gjennom medlemmer som brukte egen økonomi og egen bolig som eksempel på hva forslagene ville innebære. 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) puttet forslaget til ny statlig boligskatt i skuffen, slik Huseierne anbefalte.  

Les mer: Skatteutvalgets forslag til boligskatt er puttet i skuffen

 

Collage av bilder av Huseiernes tilstedeværelse ved Arendalsuka

SNAKKET BOLIGEIERES SAK: Arendalsuka er en viktig arena for Huseierne. Her kan vi være med i debatter og kjempe boligeieres sak. Du kan lese mer om Huseiernes deltakelse på Arendalsuka i 2023 og se opptak av debattene vi var med i her: Arendalsuka - hvordan angår diskusjonene meg? 

 

5. Vann og avløp til rettferdig kostnad

Vann- og avløpsgebyrene skyter i været og i 2023 økte disse gebyrene med 19 prosent på landsbasis, ifølge Bokostnadsindeksen. Den dyreste kommunen, Tolga kommune i Innlandet, meldte om vann- og avløpsgebyrer på over 35.000 kroner.

Det er et enormt vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov innen vann og avløp. Nye rensekrav og høye renter spiller også inn.

-Huseierne arbeider for økt kommunalt samarbeid innen sektoren for å øke effektiviteten. Staten må bidra til at dette skjer. Vann og avløp er en kostnadsbombe under bakken. Vanlige boligeiere kan ikke bære denne byrden alene. Her må staten hjelpe til, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

 

Skermdump fra TV hvor energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg seg på NRK om nettleie og strømpriser i desember 2023.

SETTER DAGSORDEN: Huseierne er mye brukt kilde på NRK og i andre kanaler. Her uttaler energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg seg på NRK om nettleie og strømpriser i desember 2023.

 

6. Det må fortsatt være enkelt å leie ut

Boligeiere som leier ut en del av hjemmet sitt, utgjør en stor del av utleiemarkedet. Huseierne ønsker å bidra til at det fortsatt vil være et sunt, privat utleiemarked i Norge.

Forbrukeres utleie er viktig for å sikre fleksibilitet og mangfold i boligmarkedet. Derfor må det være enkle og gode regler som sikrer at vanlige forbrukere kan leie ut.

I 2023 startet et arbeid for å lage en ny husleielov og Huseierne har med en representant i lovutvalget. Dette er viktig både for vanlige boligeiere som leier ut i liten skala, men også for leietakere.  Private utleiere dekker 75 prosent av utleiemarkedet i Norge.

- Huseierne mener det fortsatt må være enkelt å leie ut som privatperson, samtidig som leietakernes interesser skal ivaretas. Dette er en viktig sak for oss og for mange av våre medlemmer, sier Morten Andreas Meyer.

 

7. Huseierne arbeider for boligeiernes sikkerhet

Huseierne har gjennom mange år kjempet for at boligeiernes sikkerhet og trygghet blir styrket. Ekstremværet Hans er nok en påminnelse om hvor viktig det er med flomsikring og skredforebygging.

Bevilgningene til flomsikring og skredforebygging ble lavere i 2023 enn året før. Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne lovde å kjempe for å få bevilgningene opp igjen.

I statsbudsjettet for 2024 kom det mer midler til flomsikring og skredforebygging, blant annet 200 millioner kroner til krise- og hastetiltak som oppfølging av ekstremværet Hans.

- Flomsikring og skredforebygging er veldig viktig. Vi må vite hvor det er trygt å bo, sier Meyer.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer