Huseierne om budsjettforliket: En seier for bedre bankkonkurranse

Gå til hovedinnhold

Huseierne om budsjettforliket: En seier for bedre bankkonkurranse

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV er det flere tiltak som styrker bankkonkurransen. - Dette er en seier for alle med boliglån. Bedre informasjon vil bidra til bedre bankkonkurranse, og dermed lavere renteutgifter, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

SEIER: Enigheten i budsjettforliket om å arbeide for bedre bankkonkurranse er en stor seier for landets boligeiere og Huseierne, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV som ble offentliggjort søndag 3. desember 2023, inneholder tre konkrete forslag til forbedring av bankkonkurransen:

  • Bankene skal rapportere gjennomsnittlige utlånsrenter på boliglån.
  • Bankene skal fortelle om hvilke områder de gir lån i
  • Det skal utredes bedre tilsyn med at forbrukernes rettigheter oppfylles innenfor finansområdet

Regjeringen skal levere disse forslagene innen 1. juli 2024, dermed er det håp om nye regler fra 1. januar 2025.

- Alle disse tre forslagene stemmer med våre tanker om bedre bankkonkurranse, forteller Morten Andreas Meyer, generalsekretær i  Huseierne.

Les mer: Huseiernes forslag om bankkonkurranse er tidligere omtalt her - fire tiltak for bedre bankkonkurranse

Han påpeker at Huseierne har arbeidet med å sikre bedre bankkonkurranse over flere år: 

- Dette tar vi som en stor seier!, sier Morten Andreas Meyer.

- Rentekostnadene på boliglån er i dag den største bokostnaden for de fleste med boliglån. Med et forventet høyt rentenivå i flere år fremover, er det viktig at vi har så god bankkonkurranse som mulig for å få denne bokostnaden lavest mulig.

Lokal bankkonkurranse trenger mer informasjon

- Utfordringen i dag er at bankkonkurransen er lokal, og mange steder ganske dårlig. I tillegg er rentene bankene oppgir i prislistene ofte veiledende. Dermed er det viktig med mer informasjon til forbrukerne for å få økt konkurransen, sier Morten Andreas Meyer.

Bankene gir i dag bedre renter til en rekke kunder, men du vet ikke hvilke renter de andre får. Ved at bankene må oppgi gjennomsnittsrentene de har på boliglånene sine, vil forbrukerne enklere få vite hvilket prutningsrom som finnes.

- Dette er et system som finnes i Sverige, og som allerede har gitt bedre bankkonkurranse der, forteller Morten Andreas Meyer.

Det er også viktig at vi forbrukere får vite hvilke banker som gir lån der vi bor. Det er i dag vanskelig å finne ut, og det gir lavere bankkonkurranse enn det burde være.

Viktig med bedre tilsyn

Huseierne er også veldig fornøyd med at det skal utredes bedre tilsyn med bankkonkurransen. 

- I dag er dette tilsynet spredt på en rekke ulike ansvarlige med for lave bevilgninger til å drive skikkelig tilsyn med bankene. Det er viktig at vi har noen som kan holde bankene ordentlig i ørene, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer