Arendalsuka: Hvordan angår diskusjonene der meg?

Gå til hovedinnhold

Arendalsuka: Hvordan angår diskusjonene der meg?

Viktige forbrukersaker dominerte årets debatter på Arendalsuka. Hva innebærer egentlig nye energikrav fra EU for norske boligeiere, og hva blir konsekvensene av våtere og villere vær? Hvordan skal vi møte stadig økende bokostnader og kommunale avgifter, og hvordan skal vi sikre at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig når vi blir eldre? Dette er noen av de viktige sakene Huseierne debatterte.

Tekst og kollasj: Linda Ørstavik Öberg.

Mange av medlemmene våre har ikke noe særlig forhold til Arendalsuka, og ser kanskje på det som et sted hvor næringslivs- og bransjetopper mingler med politikere og embetsverk – langt unna vanlige folks hverdag og virkelighet.

Men sannheten er at mange av diskusjonene og debattene der er veldig relevante for folk flest, og nettopp derfor er det så viktig at Huseierne er på plass for å få frem forbrukernes stemme.

Vi debatterte blant annet boligbygging, energieffektivisering og egenproduksjon, økende bokostnader og veksten i kommunale avgifter. Tryggere bolighandel med forbedret avhendingslov, konsekvensene av våtere og villere vær, boligforsyning i pressområdene og nye boligbehov for en aldrende befolkning.

Mange av debattene ble filmet, og kan derfor sees i opptak. Lenker finner du nedert i denne saken.

Viktig arena for å bli hørt

Arendalsuka gikk av stabelen 14.–18. august. Huseierne både arrangerte debatter og deltok i panelet på andres arrangementer.

Teamet fra Huseierne var som alltid i Arendal for å ivareta medlemmenes interesser, og det gjorde vi på flere måter.

Det aller viktigste vi gjør er å delta i debatter om viktige samfunnsspørsmål som berører medlemmene. Vår jobb er hele tiden å synliggjøre og ivareta forbrukerperspektivet på vegne av alle landets boligeiere.

I tillegg får vi verdifull tid og samtaler med journalister, politikere og bransjefolk som vi drar god nytte av i videre arbeid.

I Arendal har man anledning til å møte mange beslutningstakere og påvirkere på kort tid. De uformelle samtalene er likeså viktige som resten av det planlagte og omfattende politiske arbeidet vi gjør resten av året.

11 debatter med Huseierne i panelet

Kampen om å sette dagsorden blir stadig tøffere, og store og mektige interesser og organisasjoner vil gjerne etablere sine historier og sin sannhet. Da er det lett at forbrukerinteressene blir overkjørt hvis vi ikke vi er på plass med en tydelig stemme.

Deltakelsen i Arendal gir Huseierne mulighet til å få frem viktige aspekter ved ulike politiske beslutninger, og hvordan det påvirker oss boligeiere – særlig økonomisk.

Et godt eksempel er at vi ikke kan sitte stille å se på at det innføres strenge og omfattende krav til energieffektivisering av norske boliger, uten at det samtidig lages gode støtteordninger for enøk som norske boligeiere kan benytte seg av.

Vi skal heller ikke finne oss i at bankkonkurransen stadig svekkes av nye bankoppkjøp og sammenslåinger.

Forsømt vedlikehold og mangel på utbygging av nødvendig infrastruktur er heller ikke en regning som ene og alene skal kunne veltes over på husholdningene. Det må få konsekvenser når man ikke driver effektivt for husholdningenes beste.

Så det aller viktigste vi gjør er å formidle våre egne fortellinger som selvsagt er bygget opp rundt fakta, innsikt og statistikk, slik at beslutningstakere blir bevisste på problemene og mulige løsninger.

Her kan du se og høre debattene:

 

Hvordan bygge tilstrekkelig med boliger i pressområdene? I regi av Huseierne, Norges eiendomsmeglerforbund (NEF) og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), med Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer.

 

Bo trygt hjemme - men hvor skal vi bo?  I regi av Huseierne og Pensjonistforbundet, med Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer.

 

Tom for strøm: Hvordan møte kravet til utbedring av 65 % av norske boliger? I regi av Gjensidige forsikring, med Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer.

 

Økte kostnader på alle kanter: Er den norske boligmodellen truet? I regi av Sikri Group, med Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer.

 

Strømkunde i dag, selvforsynt i morgen? Slik kan dagens strømkunder bidra med 20 TWH! I regi av Elmera Group, med Huseiernes energipolitiske rådgiver Linda Ørstavik Öberg.

 

Bærekraftige boliger I regi av Norsk Takst, med Huseiernes energipolitiske rådgiver Linda Ørstavik Öberg.

 

Nye energikrav fra EU: Hva betyr det for meg? I regi av Sikri Group og Boligmappa, med Huseiernes forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl.

 

Tilstand på norske boliger og forbrukers trygghet i bolighandelen I regi av Norsk Takst og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), med energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg.

 

Energieffektivisering og lokal energiproduksjon I regi av Elektroforeningen (EFO) og Skift, med Huseiernes energipolitiske rådgiver Linda Ørstavik Öberg.

 

Våtere og villere vær: Hva gjør det med boligene våre - og hva må vi gjøre med boligene våre? I regi av Storebrand, med Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer.

 

Har kommunene og staten evnen og viljen til å investere i vann og avløp på en kostnadseffektiv måte? I regi av Norsk Vann, med Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer