Derfor er Huseierne imot Skatteutvalgets forslag om ny boligskatt – sjekk hva forslaget betyr for deg!

Gå til hovedinnhold

Derfor er Huseierne imot Skatteutvalgets forslag om ny boligskatt – sjekk hva forslaget betyr for deg!

Skatteutvalget foreslår en kraftig økning i boligskattene. Huseierne mener skatteutvalgets forslag vil gjøre det dyrere å eie, men også å leie bolig. Bruk vår interaktive kalkulator til å sjekke dine tall.

MER SKATT? Skatteutvalget har foreslått økt boligskatt. Med vår kalkulator kan du sjekke hva en slik skatt kan bli for deg - hvis forslaget blir vedtatt. 

Av: Kristin Gyldenskog og Carsten Pihl

OPPDATERT: Onsdag 27. april gikk finansminster Trygve Slagsvold Vedum ut og sa at detvar uaktuelt å innføre boligskatt. 

Les mer: Vedum putter forslaget om ny boligskatt i skuffen

 

Vi i Huseierne har i løpet av vinteren hatt flere møter med politiske partier på Stortinget om Skatteutvalgets forslag om økt boligskatt. Budskapet vårt har vært klart: Skatteutvalgets forslag truer den norske boligmodellen!

Les mer: Utvalg foreslår økt boligskatt 

Frykten for egen økonomi har også vært innspillet fra de mange medlemmene som har tatt kontakt med oss om forslaget gjennom vinteren. Medlemmenes innspill har vi tatt med inn i høringssvaret. 

OPPDATERT: Huseiernes høringssver til Finansdepartementet ble sendt 14. april. Du kan se høringssvaret her! Last ned!

 

Her ser du hovedpunktene i vårt høringssvar:

Forslaget svekker den norske boligmodellen

Skatteutvalget har kommet med en rekke forslag som innebærer kraftig økning i boligskatt på vanlige folks hjem. Det største og viktigste forslaget om boligskatt fra Skatteutvalget er skatt på fordel av å bo i egen bolig som husholdningen eier selv, samt fritidsbolig.

Huseierne mener dette forslaget fra Skatteutvalget sammen med de øvrige forslagene om boligskatt truer den norske boligmodellen, hvor folk flest har råd til å eie og ta vare på sitt eget hjem.

Les også: Fem myter om det norske skattesystemet fra Skatteutvalget

Skatteutvalget har ikke regnet på konsekvensene av økt boligskatt

Utvalget har ikke regnet på konsekvensene for den enkelte husholdning gjennom eksempler. Dette mener Huseierne er en stor svakhet ved Skatteutvalgets arbeid.

Sjekk dine tall! Huseierne har laget en interaktiv gjennomgang som hjelper deg med å regne ut hva skatteforslaget betyr for deg som boligeier! Se lenger ned i saken!

Rammer utleiere, leietakere, unge og de som reetablerer seg etter samlivsbrudd

Skatteutvalget foreslår også å skattlegge leieinntektene du får fra utleie i egen bolig. I dag er disse inntektene skattefrie så lenge du leier ut under halvparten av boligen.

Huseierne er imot dette, og mener at skatt på leieinntekter vil ramme utleiere gjennom økte kostnader. Disse økte kostnadene hos utleier vil også ramme leietakerne gjennom økt husleie.

Skatteutvalget mener også at det bør være et aktuelt tiltak å fjerne rentefradraget «dersom dagens lave skattlegging av inntekt fra egen bolig videreføres».

Huseierne mener det å fjerne rentefradraget for lån til bolig vil ramme dem med høye lån hardest, særlig unge, de i etableringsfasen og de som reetablerer seg etter samlivsbrudd på en inntekt.

Skatteutvalget vil øke eie- og botiden fra et til fem år for å kunne selge skattefritt. Huseierne mener dagens regler fungerer godt etter formålet.

Beholde dokumentavgiften under visse forutsetninger

Skatteutvalget mener dokumentavgiften bør beholdes hvis ikke skatten på bolig økes i tråd med utvalgets øvrige anbefalinger.

Huseierne mener primært av dokumentavgiften bør fjernes, men ikke hvis det innebærer innføring av nye boligskatter som vil true den norske boligmodellen. Huseierne mener man kan beholde dokumentavgiften, under disse forutsetningene:

  • At det ikke innføres en ny boligskatt på den såkalte fordelen av å bo i egen bolig og for fritidsboliger.
  • At rentefradraget beholdes
  • At det ikke innføres skatt på utleie i egen bolig.
  • At det ikke innføres nye gevinstbeskatningsregler for boliger og fritidsboliger.

Forslaget innebærer økt eiendomsskatt

Eiendomsskatten tar ikke hensyn til betalingsevne, inntekt eller gjeld. Skatteutvalget anbefaler at departementet vurderer nærmere å fjerne bunnfradraget i den kommunale eiendomsskatten. Dette vil treffe boligeiere i de over 70 kommunene som i dag har bunnfradrag i eiendomsskatten.

Huseierne er prinsipielt imot eiendomsskatt, men så lenge vi har den er vi imot fjerning av bunnfradrag. Huseierne mener det er viktig at det fortsatt kan være et bunnfradrag i eiendomsskatten for å skjerme dem med lavest skatteevne.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Sjekk dine tall!

I vinter presenterte vi et eksempel på hvordan skatteutvalgets forslag vil berøre en gjennomsnittspris på 4,7 millioner kroner. (Skatteutvalgets forslag: Øker boligskatten med 28.000 kroner i året

Mange lurer på hva forslaget betyr for dem! Vi har derfor laget en interaktiv gjennomgang der du kan få svar på det. Legg inn din boligverdi og kommune, og vi forteller hvordan skatteforslaget slår ut. Hvis du leier ut i egen bolig, kan du også se hva den foreslåtte skatten på dette vil innebære!

Det vi viser i gjennomgangen er endringer i inntektsskatten som følge av skatt på "fordel av å bo i egen bolig" og endringer i eiendomsskatten. Samt skatt på leieinntekter fra egen bolig. 

Det er også foreslått endringer i formuesskatten, men dette er det vanskeligere å lage kalkulatorer om, fordi da trenger vi en større innsikt i din formue.

 

 

Fakta:

Dette er tallene vi bruker i regnestykkene

Skatt på fordel av å bo i egen bolig på 2,5 prosent av boligverdien

Skatteutvalgets forslag har dessverre få konkrete regnestykker og avklaringer av hvilke summer de mener bør ligge til grunn for beregning av skatten. Det gjør det vanskelig å lage beregninger av hva dette vil koste vanlige skattebetalere.

Men Skatteutvalget skriver i sin utredning at de vil starte boligskatten på 1 prosent av boligverdien. Men de skriver videre at den skal gjennom 5 til 10 år skal heves til det som beskrives om "et nivå som samlet tilsvarer boligens netto beregnede leieinntekter". I sitt regneeksempel (der Skatteutvalget kun regner på månedsbasis) er 2,5 prosent valgt som sum.

Derfor bruker vi denne prosentsatsen i våre regnestykker.

Om endringer i eiendomsskatten

Skatteutvalget foreslår å fjerne muligheten for å ha bunnfradrag i eiendomsskatten. De skriver videre at for kommunene med høye bunnfradrag kan "kan det føre til et behov for også å senke minimumssatsen for eiendomsskatten".  

Samtidig støtter Skatteutvalget høringen for "Inntektssystemet i kommunene" (NOU2022:10) som vil heve maksimal skattepromille for eiendomsskatt på bolig fra 4 til 7 promille.

Vi våre regnestykker har vi derfor ikke kompensert fjerning av bunnfradrag med lavere skattepromille. Men dette kan få utslag, særlig i kommuner med særlig høye bunnfradrag (for eksempel Oslo - 4 millioner, Lillestrøm - 1,8 millioner, og Nittedal - 1,2 millioner)

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer