Ber regjeringen finne ut hva skatteforslaget betyr for deg

Gå til hovedinnhold

Ber regjeringen finne ut hva skatteforslaget betyr for deg

Skatteutvalget har ikke regnet på konsekvensene av drastisk høyere boligskatt for den enkelte husholdning. Nå foreslår tre stortingsrepresentanter at regjeringen må utrede hva skatteutvalgets forslag vil bety for boligeiere.

Av: Kristin Gyldenskog

Rett før jul la et regjeringsoppnevnt skatteutvalg frem forslag som vil øke boligskattene med 20 milliarder kroner. Utvalget har ikke tatt seg bryet med å lage noen regneeksempler for hvordan den foreslåtte boligskatten vil slå ut for den enkelte boligeier. Huseierne har regnet på det for deg. I vårt regneeksempel kom vi frem til at skatteforslagene betyr 28.000 kroner i økt årlig boligskatt.

Ber regjeringen utrede skatteforslagene

Nå kommer det også reaksjoner på Stortinget. Stortingsrepresentantene Mudassar Kapur, Heidi Nordby Lunde og Helge Orten fra Høyre har fremmet et såkalt representantforslag om skatteforslaget.

De mener det bør vurderes hvordan forslagene om økt boligskatt kan påvirke ulike inntektsgruppers mulighet til å eie egen bolig og komme inn på boligmarkedet. De mener blant annet også at konsekvensene for lavinntektsfamilier i pressområder med høye boligpriser bør vurderes.

Dette er forslagene fra stortingsrepresentantene:

  • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan skatteutvalgets forslag til endringer i skattleggingen av bolig og fast eiendom kan påvirke leiemarkedet og tilgangen på leieobjekter.
  • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan skatteutvalgets forslag til endringer i skattleggingen av bolig og fast eiendom kan påvirke boligmarkedet og ulike inntektsgruppers mulighet til å eie egen bolig.

Håper på flertall i Stortinget

Gjennomføring av skatteutvalgets forslag vil gjøre det enda dyrere å eie og leie bolig. Forslagene til endringer i boligbeskatningen innebærer også en omfattende og varig systemendring. Til tross for dette, har skatteutvalget i liten grad utredet konsekvensene for husholdningene. 

-Vi i Huseierne er på vegne av våre medlemmer glad for at regjeringen blir bedt om å utrede hvordan skatteutvalgets forslag til boligskatt vil slå ut for den enkelte boligeier. Vi håper et flertall på Stortinget støtter dette forslaget, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

-Bokostnadsindeksen viser at det blir stadig dyrere å bo. Økte renter, strømpriser og kommunale avgifter er blant bokostnadene som har økt kraftig. Det gjør at vanlige boligeiere er hardt presset økonomisk. Forslagene om statlig boligskatt kommer på toppen av dette, sier Meyer.

-Økt boligskatt er ikke det folk flest trenger. Forslagene fra skatteutvalget er dypt inngripende i privatøkonomien til den enkelte boligeier og vil rokke ved den norske boligmodellen, sier Meyer.

Huseierne har skevet flere nyhetssaker om skatteutvalgets forslag til økt boligskatt. Skatteutvalgets forslag til økt boligskatt har svært høy interesse blant våre medlemmer som er bekymret for forslagene. Dette er gjenspeilet i Huseiernes høringssvar som vi er i ferd med å ferdigstille. Høringsfristen er 15. april.

 

 

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer