De nye boligsalgsreglene: To av tre er fornøyde

Gå til hovedinnhold

De nye boligsalgsreglene: To av tre er fornøyde

Strengere boligsalgsregler fra 1. januar i år, stiller krav om grundigere dokumentasjon av boligen fra selger, og forplikter kjøper til å sette seg inn boligens tilstand. Det skal dempe konflikter.

Når nivået på konflikt går ned, må det også bli billigere med boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring mener Huseierne. Morten Andreas Meyer i debatt med Norsk takst, Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukerrådet. Jon Georg Dale var debattleder.

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Kjøp og salg av bolig har ofte vært kime til konflikt. Før de strengere reglene kom ved årsskiftet, var det politisk uenighet om reglene skulle skjerpes. Nå har kritikken stilnet.

Huseierne var en av flere organisasjoner som frontet nødvendigheten av en grundigere dokumentasjon ved boligsalg, noe som altså fikk gjennomslag da reglene i avhendingslova ble endret fra 1. januar 2022.

Huseierne mente at det gamle regelverket førte til utrygghet både for kjøpere som ikke fikk godt nok beskrevet boligens tilstand, og for selger som satt med ansvar i fem år etter salget.

Hovedprinsippet i de nye reglene er at boligens tilstand skal være i tråd med dokumentasjonen som gis til kjøper!

Slik har det gått

Trygg bolighandel var et av temaene under Arendalsuka, hvor bransjeaktører og politikere oppsummerte erfaringene nesten åtte måneder etter at de nye reglene trådte i kraft.

En ny måling som Norsk Takst har fått utført av Yougov viser at folk flest er godt fornøyd med de nye reglene.

65 prosent av de spurte mener at endringene i avhendingslova har gjort det tryggere å kjøpe brukt bolig. 23 prosent av respondentene krysset av «vet ikke» på spørsmålet.

- Under Boligdagen på Arendalsuka bekreftet eiendomsmeglerforetakenes organisasjon, EiendomNorge, inntrykkene fra Norsk Taksts undersøkelse, forteller forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl.

Fakta:

Hovedpunktene i de nye boligsalgsreglene

Hovedpunktene i de nye reglene om boligsalg er:

 • Boligen skal være i tråd med avtalen - det vil si den dokumentasjonen som selger har fått laget. Den viktigste dokumentasjonen er tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse og selgers egenerklæring.
 • Det er laget en ny forskrift om tilstandsrapporter som beskriver hva som skal sjekkes i en bolig som selges.
 • Hvis det er laget en slik tilstandsrapport som følger de nye reglene, regnes kjøperen for å ha lest den nye rapporten - uansett om han eller hun faktisk har lest rapporten. Derfor er det lurt at kjøperen leser rapporten.
 • Selgeren kan ikke ta generelle forbehold som "selges som den er" og lignede.

Les mer om de nye boligsalgsreglene her!

Derfor er det tryggere

Generalsekretær Morten Andreas Meyer forklarte at årsakene til at Huseierne mener denne loven gjør det tryggere for forbrukere, er at selger får en langt sterkere forpliktelse til å dokumentere tilstanden på boligen, og kjøper får en sterk forpliktelse til å sette seg inn i tilstanden på boligen.

- Vi i Huseierne er veldig trygge på at god informasjon bidrar til et lavere konfliktnivå, sier Meyer.

- Når vi vet mer om det vi skal selge, og mer om det vi skal kjøpe, så er det god grunn til å tro at det blir mindre uenighet, fortsetter han.

Les mer om tilstandsrapportene her: Nå er de nye tilstandsrapportene klare

Mindre konflikt bør gi billigere forsikring

Selv om det er behov for å følge utviklingen av konsekvensene denne endringen får en stund fremover, ser det altså ut til at lovendringen virker positivt. Da vil man også måtte vurdere hvor mye forsikringer skal koste.

- Når risikoen for konflikt går ned på grunn av bedre informasjon, forventer vi i Huseierne at forsikringspremiene for boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring også går ned, understreker Meyer. 

Vil du vite mer om de nye boligsalgsreglene? Les mer her!

- Dette skal vi følge med på

Meyer påpekte derimot at det er litt maktubalanse mellom forskjellige interessenter i kjøp og salg av bolig, og ga noen eksempler:

- Forbrukerne er den svake parten fordi vi er amatører i livets viktigste handel, men vi tror regelverket har styrket forbrukernes posisjon.

Det ligger også en svakhet i maktubalansen mellom store ressurssterke eiendomsmeglerkjeder, og et ikke like sterkt apparat rundt takstmennene mener han.

Meyer sier også det er viktig å følge med på at bransjen følger opp visse betingelser:

 • Huseierne er opptatt av de byggesakskyndiges uavhengighet, det vil si at de ikke blir kjøpt opp av eiendomsmeglerkjeder og forsikringsselskaper, noe som vil svekke deres uavhengighet.
 • Huseierne er opptatt av at eiendomsmeglerne følger opp sin plikt til å rettlede, for eksempel hvis megleren mener at den byggesakskyndige ikke kan levere innholdet i en tilstandsrapport, så bør forbrukeren få råd om at den byggesakskyndige byttes ut.
 • Huseierne er opptatt av at bransjen følger opp med takstrapporter som forbrukerne forstår, noe Huseierne har lagt vekt på i arbeidet inn mot myndighetene.

- Men jeg gir ros til myndighetene for at de har laget en forskrift med et klart språk som forbrukerne kan lese og forstå, avslutter han.

Slik er reglene:

Disse viktig delene skal undersøkes ved boligsalg

Forskriften om tilstandsrapporter slår fast at følgende deler skal undersøkes:

 • Våtrom
 • Kjøkken (gulv, avløp og vannrør)
 • Innvendige vann- og avløpsrør
 • Varme, ventilasjon og sanitæranlegg som varmtvannsberedere, vannbåren varme og varmesentraler
 • Ventilasjon
 • Tak
 • Loft
 • Yttervegger, vinduer og ytterdører
 • Balkonger, verandaer og lignende
 • Krypekjeller
 • Rom under terreng
 • Fundament og grunnmur
 • Drenering og fuktsikring
 • Terrengforhold
 • Elektrisk anlegg
 • Større håndverkertjenester utført de siste fem årene
 • Nedgravde oljetanker
 • Elektrisk anlegg
 • Areal
 • Lovlighetsmangler og brannceller

Les mer: Forskriftene finner du her 

Har du ikke satt deg inn i saken?

Da kan du lese denne informative artikkelen 

Ny avhendingslov: Slik virker de nye reglene for salg av bolig fra januar 2022

Skal du kjøpe eller selge bolig? Sjekk disse gode artiklene!

For selger:

Eiendomsmegler eller selge selv: Hva skal du velge?

Valg av eiendomsmegler

Derfor bør du la takstmannen bore hull i veggen

For kjøper:

Sjekkliste på visning

Ordliste for budrunden

Løsøre og tilbehør - hva følger med boligen ved salg

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Anbefaler bredere parkeringsplasser

Les mer
Politi, teppe, svindler

Pass opp for teppesvindlere

Les mer