Sjekkliste på visning

Gå til hovedinnhold

Sjekkliste på visning

Det er viktig å ha en plan når du skal gå på visning for å kjøpe ny bolig. Med en god sjekkliste, er det lett å sjekke om boligen er i god stand - eller om du må budsjettere mye i oppussingskostnader.

Sjekkliste for visning er viktig!
KLAR? På visning er det lurt med en god plan! Bruk vår sjekkliste for få med deg alle feller.

Bruk sjekkliste når du skal på visning! Vi i Huseierne har samlet en liste over gode punkter å sjekke når du er på visning på ny bolig.

 

Husk å lese salgsoppgaven!

Husk at arbeidet med boligjakten starter hjemme! Last ned salgsoppgaven for boligen og les den nøye. Det er særlig tre ting du skal lese:

 • Eiendomsmeglerens beskrivelse av boligen: Her finner du blant annet oversikt over om det er noen planer i gården/området.
 • Tilstandsrapport fra takstmann: Tilstandsrapporten er en teknisk gjennomgang av boligen. Les den nøye!
 • Egenerklæring fra selger: Dette er selgers beskrivelse av boligen. Viktig å lese, for her står det blant annet om selgeren har gjort egenarbeider.

 

Viktig å sjekke: Vann, vann, vann!

Under ser du en omfattende sjekkliste for boligen. Ha den med, eller memorer den når du er på visning.

Men her skal du få den korte huskelisten over det som er viktig å sjekke. Og det viktigste er forhold som dreier seg om vann og fukt, der skadene kan bli store - og kostnadene for utskifting er høye.

Badet! Er det nytt, oppusset eller trenger det en oppussing? Er det fuktskader?

Drenering: Hva sier tilstandsrapporten om dreneringen til boligen? Må den snart byttes, er dette en stor utgift! Med dårlig drenering risikerer du vannskader i kjelleren.

Taket: Er det nytt eller trenger det å skiftes? Er det fuktskader på loftet?

Vinduer og dører: Hvor gamle er de? Er de ødelagte? Må de skiftes?

Elektrisk anlegg: Hvor gammelt er anlegget? Er det nok kurser til en moderne familie?

 

 

Her er full sjekkliste:

Badet

 • Finnes det noen dokumentasjon for utførte arbeider?
 • Finnes kvitteringer eller garantier?
 • Har fagfolk gjort arbeidene?
 • Er rommet bygget etter Våtromsnormen? (må foreligge dokumentasjon)
 • Renner vannet til sluket i dusjen? (bør testes)
 • Er det tegn til synlig membran i sluk?
 • Er det klemring til sluket?
 • Gammelt støpejernssluk og nytt bad = dårlig løsning som vil gi skade før eller senere.
 • Er det sprekker i fliser?
 • Er det sprekker i flisfuger?
 • Er det/har det vært lekkasje til/fra naboene?
 • Er ventilasjonen bra nok? Innestengt luft tyder på det motsatte.
 • Hva må gjøres med badet for å oppnå ønsket standard?
 • Holder det med å sette inn dusjkabinett og male?
 • Eller må man anta at hele badet må fornyes?

Husk at et splitter nytt bad fort kan koste 150.000-200.000 kroner.

 

Kjøkken

 • Sjekk for lekkasjer inne i kjøkkenbenken (bunn), og på gulvet foran kjøkkenbenken.
 • Alder og slitasje på innredningen
 • Åpne kranen og sjekk vanntrykket. Dårlig trykk kan tyde på fortettede rør i gamle hus.

Husk at et splitter nytt kjøkken fort kan koste 50.000 kroner og oppover.

 

Usikker i bolighandelen? Huseierne har eksperter som kan hjelpe deg med jus eller byggteknisk! Les mer her og meld deg inn! 

 

Elektrisitet

 • Hvor gammelt er anlegget?
 • Er det utført noen endringer eller nye installasjoner siden 1999?
 • Finnes Samsvarserklæring for utførte arbeider?
 • Er det noe synlig "løse" ledninger eller skader på brytere / kontakter?
 • Når var siste kontroll? Er pålegg fulgt?
 • Går sikringene ofte? (varme sikringer tyder på kapasitetsproblemer)
 • Er inntaksledningene/stigeledningene skiftet?

Husk at et nytt anlegg fort kan koste 50 000 kroner og oppover.

 

Vinduer/dører

 • Sjekk for fuktskader og trekk rundt vinduskarmer og dørkarmer.
 • Er vinduene punkterte? (luft mellom isolérlagene)
 • Alder på vinduene (stemplet i karmen mellom glassflatene)

Husk at nye vinduer fort kan koste 5.000 kroner pr. stk.

 

Kjeller

 • Er det noen typisk "kjellerlukt"?
 • Er det lufteventiler? Gamle hus har sjelden lufteventiler, og manglende ventilering kan føre til fuktproblemer og mugg.
 • Sjekk vegger og gulv for hvitt pulver (saltutslag) og malingsflass. Dette tyder på fuktproblemer.
 • Er ventileringen god nok?
 • Spør selgeren om det er eller har vært fuktproblemer i kjelleren, og om han vet hva det skyldes.
 • Har det vært problemer med sopp eller skadedyr?
 • Er veggene kledd? Dvs. er det panel eller plater (spon, gips el) på vegger?
 • Er veggene i så fall isolert?
 • Når er disse arbeidene utført og av hvem?
 • Er det tregulv? Dvs. er gulvene oppforet?
 • Når er disse arbeidene utført og av hvem?

 

Tak/takrenner

 • Hvor gammelt er taket?
 • Sjekk taket for ødelagte taksten.
 • Alle områder der takflatene perforeres bør kontrolleres spesielt (piper, luftekanaler).
 • Er det lekkasjer?
 • Har det vært lekkasjer?
 • Misfarging i treverk, plater ol. på loftet.
 • Se om takrennen er hel og pen, og om nedløpsvannet ledes bort fra huset.
 • Om vinteren; er det istapper ved takrenne/gesims/raft? Bulkete takrenne eller istapper fra takrennen indikerer fuktproblemer på loft.

 

Loft

 • Se etter tegn på lekkasjer langs vegger og tak.
 • Sjekk pipeløpet for fuktutslag samt feieluke.Vann/avløpsledning
 • Spør alltid om eldre septiktanker er utkoblet, og be om informasjon om
 • hvordan dette ble gjort.
 • Ble avløpsledningene skiftet? Ble det trukket plastrør i eksisterende betongrør?

 

Vegger utvendig

 • Spør selgeren om det er isolasjon i veggene.
 • Spør om hvor mange kilowattimer strøm som brukes i året. Gjennomsnittlig forbruk for eneboliger er om lag 20 000 kWh i året.
 • Er det tegn på råteskader i bordkledningen? Stikk en spiss gjenstand inn i veggen for å sjekke.

 

Pipe

 • Kontroller om den ser hel og pen ut (at den ikke har sprekker, frostsprengning).
 • Er pipen kontrollert av feier/brannvesen? Foreligger rapport?

 

Usikker i bolighandelen? Huseierne har eksperter som kan hjelpe deg med jus eller byggteknisk! Les mer her og meld deg inn! 

 

Grunnmur

 • Se etter setningsskader og sprekker i muren.
 • Spør selgeren om det har vært problemer med at dører og vinduer er trege å åpne.
 • Heller terrenget mot huset?
 • Fungerer dreneringen tilfredsstillende?

Husk at ny drenering fort kan koste ca. 3 000 pr. løpemeter.

 

Nedgravde oljetanker

 • Det er fra 2020 forbudt å bruke fossilt brensel som olje til oppvarming i boliger. Men mange boliger har fortsatt oljetanker gravd ned i haven.
 • Sjekk om den er sanert, eller om du får kostnaden ved å sanere eller fjernet tanken!

 

Området rundt boligen

 • Støy/luktplager, sol/skygge.
 • Finnes det nye reguleringsplaner?
 • Er det bråk fra naboene?
 • Hvis ikke selger eller megler kan svare på spørsmålene dine, snakk med takstmannen. Telefonnummeret til takstmannen står i takstdokumentet.

 

Juridisk

 • Er byggetillatelser fulgt?
 • Følger alle boarealer forskriftene?
 • Er ombygninger gjort av godkjente fagfolk?
 • Er arbeidene dokumentert?
 • Følger det med noen rettigheter eller plikter? (vei, brygge, strand el).
 • Er de tinglyst og dokumentert?
 • Ved utleieleilighet: er den godkjent for beboelse?

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Les også

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.