Råd til deg som skal kjøpe bolig

Gå til hovedinnhold

Råd til deg som skal kjøpe bolig

Dersom du skal kjøpe bolig, er det mange regler du bør kjenne til. Her finner du svar på mange vanlige spørsmål.

Bør jeg ha boligkjøperforsikring?

Du bør sjekke hvilken forsikringsdekning du allerede har før du foretar et valg her. Forhør deg med ditt forsikringsselskap. Ofte her man rettshjelpsforsikring i sin boligforsikring som dekker til dels det samme behovet som en kjøperforsikring.

 

Usikker i bolighandelen? Huseierne har eksperter som kan hjelpe deg med jus eller byggteknisk! Les mer her og meld deg inn! 

 

Lønner det seg å ha med en fagkyndig på visning?

Hvor rart det enn høres ut, så kan det faktisk gi en falsk trygghet å ta med seg en takstmann på visning. Man kan nemlig ikke reklamere over feil ved boligen som man burde oppdaget på en visning.

Har takstmannen oversett noe, som du ikke hadde noen forutsetning for å oppdage, men som han burde sett, så anses du likevel for å være kjent med forholdet, og du mister retten til å reklamere. 

 

 

Hvor mye skal jeg undersøke på visning?

Fra 1. januar 2022 er kjøpers undersøkelsesplikt på visning skjerpet. Som kjøper blir du nemlig regnet for å kjenne innholdet i tilstandsrapporten som selgeren har gitt. Under forutsetning av at selgeren har fått laget en tilstandsrapport etter de nye reglene, og det vil de fleste!

Dermed er det klare rådet til alle boligkjøpere: Les alt! Nøye!

Vårt gamle råd i Huseierne er at man skal lese alle de "kjedelige" papirene mest. Det er som vi så over:

  • Tilstandsrapport fra en bygningssakkyndig (takstmann)
  • Eiendomsmeglerens beskrivelse
  • Selgerens egenerklæring

 

I boligen er det også viktig å bruke øyne og nese: Dersom noe er synlig eller merkbart slik som sprekker eller lukt, så skjerpes undersøkelsesplikten.

Du bør da undersøke disse forholdene nærmere før du tar beslutning om å legge inn bud.

Dersom selger har oppfordret deg til å undersøke et konkret forhold ved eiendommen nærmere, vil kravene til undersøkelsen skjerpes ytterligere og det ligger et større ansvar på deg som kjøper.

Les mer: Slik virker de nye reglene om boligsalg fra 1. januar 2022

 

Hva bør jeg spørre selger om på visning? 

Ting du mener er viktig for kjøpet. Dette kan være alt fra hvordan selger opplever naboene til om selger kjenner til utbyggingsplaner eller omreguleringer i nærområdet.

Husk å få skriftlig bekreftelse. Få det tilsendt på epost!

Bekreft muntlige opplysninger på e-post til selger og/eller eiendomsmegler. Da har du skriftlig dokumentasjon i ettertid om hva selger har informert deg om eller utelatt av informasjon.

 

Når foreligger en mangel ved boligkjøpet?

Boligen har en mangel hvis den ikke:

  • stemmer med beskrivelsen i dokumentasjonen du har fått
  • er dårligere enn du kunne for vente ut fra boligens type, alder og synlige tilstand

 

Les også: Ordliste for budrunden

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om kjøp av bolig

1. januar 2022 kommer det nye regler om kjøp og salg av bolig. Her får du en gjennomgang av reglene, og hvilket ansvar du som kjøper når har. Kursholder er Carsten Pihl er forbrukersjef i Huseierne. Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.