Råd til deg som skal kjøpe bolig

Gå til hovedinnhold

Råd til deg som skal kjøpe bolig

Dersom du skal kjøpe bolig, er det mange regler du bør kjenne til. Her finner du svar på mange vanlige spørsmål.

Bør jeg ha boligkjøperforsikring?

Du bør sjekke hvilken forsikringsdekning du allerede har før du foretar et valg her. Forhør deg med ditt forsikringsselskap. Ofte her man rettshjelpsforsikring i sin boligforsikring som dekker til dels det samme behovet som en kjøperforsikring.

 

Usikker i bolighandelen? Huseierne har eksperter som kan hjelpe deg med jus eller byggteknisk! Les mer her og meld deg inn! 

 

Lønner det seg å ha med en fagkyndig på visning?

Hvor rart det enn høres ut, så kan det faktisk gi en falsk trygghet å ta med seg en takstmann på visning. Man kan nemlig ikke reklamere over feil ved boligen som man burde oppdaget på en visning.

Har takstmannen oversett noe, som du ikke hadde noen forutsetning for å oppdage, men som han burde sett, så anses du likevel for å være kjent med forholdet, og du mister retten til å reklamere. 

 

 

Hvor mye skal jeg undersøke på visning?

En vanlig, aktsom besiktigelse av hvert rom er som hovedregel tilstrekkelig. Men dersom noe er synlig eller merkbart slik som sprekker eller lukt, så skjerpes undersøkelsesplikten.

Du bør da undersøke disse forholdene nærmere før du tar beslutning om å legge inn bud.

Dersom selger har oppfordret deg til å undersøke et konkret forhold ved eiendommen nærmere, vil kravene til undersøkelsen skjerpes ytterligere og det ligger et større ansvar på deg som kjøper.

 

Har ikke selgeren ansvaret for å opplyse om alt på eiendommen?

Selgers opplysningsplikt vil alltid gå foran din plikt til forundersøkelse. Men både kjøper og selger har et ansvar her.

 

Hva bør jeg spørre selger om på visning? 

Ting du mener er viktig for kjøpet. Dette kan være alt fra hvordan selger opplever naboene til om selger kjenner til utbyggingsplaner eller omreguleringer i nærområdet.

Husk å få skriftlig bekreftelse. Få det tilsendt på epost!

Bekreft muntlige opplysninger på e-post til selger og/eller eiendomsmegler. Da har du skriftlig dokumentasjon i ettertid om hva selger har informert deg om eller utelatt av informasjon.

 

Hva innebærer det at salgspapirene regnes for "å være kjent for meg"?

Det vil si at du kjøper eiendommen blant annet på det grunnlag som fremkommer av opplysningene i disse dokumentene.

Selv om taksten ikke er veldig informativ, sier den ofte noe om byggeår og byggeskikk. Vær oppmerksom på hvor stort fradrag takstmannen gjør i eiendommens verdi for alder, utidmessighet og lignende. Gjøres det et stort fradrag, må dine forventninger til standard senkes.

Dersom det for eksempel fremkommer av taksten at dreneringen er av eldre dato og viser tegn til svakhet, er det neppe gode muligheter til å rette krav mot selger dersom hele dreneringen må utbedres kort tid etter kjøpet.

 

Hva vil det si at eiendommen selges "som den er"?

Det vil si at du i utgangspunktet ikke kan rette noe krav mot selger i ettertid. Dette er det viktig å ta inn over seg før budrunden starter. Du har i utgangspunktet akseptert risikoen som ligger i det å kjøpe en brukt bolig.

Forhold som er en nærliggende følge av eiendommens synlige tilstand, alder, bygningstype og vedlikehold kan som regel ikke gjøres gjeldende som mangler.

 

Når foreligger en mangel ved boligkjøpet?

Selv om eiendommen er solgt med et ”som den er” forbehold,  kan eiendommen likevel ha en mangel dersom selger har kommet med uriktige eller mangelfulle opplysninger eller dersom den er i vesentlig dårligere stand enn det du hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.

Les videre

Dette må du sjekke når du skal overta en bolig.

Sjekkliste for overtakelse av bolig

Les mer