Ordliste for budrunden

Gå til hovedinnhold

Ordliste for budrunden

I en budrunde ved boligkjøp støter du på en rekke ord og uttrykk. Her er en oversikt over de viktigste begrepene. Lær de, og få et overtak over de andre i budrunden!

Klar for budrunden? Vi forklarer begrepene!
INTENS: En budrunde kan være intens. Ved å vite hvordan den skal gjennomføres og hva de ulike ordene betyr, vil du ha et forsprang på dine konkurrenter. (Foto:  John Tuesday  ( Unsplash)

I en budrunde vil du støte på en rekke ord og uttrykk som ikke er vanlige i dagligtale. Dette blant annet fordi en budrunde er en auksjon. 

Her går vi gjennom de viktigste ordene du vil støte på - og hva dette betyr for deg! 

 

Akseptfrist

Akseptfristen settes av budgiver i sitt bud. Dette er når budgiveren senest må ha svar på om selgeren godtar budet.

Får budgiver svar innen akseptfristens utløp (for eksempel klokken 12.00), vil budet være akseptert. Men får man svar etter fristens utløp - eller ikke noe svar i det hele tatt - vil det ikke være noen avtale.

I praksis: Når man er i en budrunde, og tiden for budet man har satt går ut uten at man har hørt noe: Da har man ikke vunnet budrunden, men budet er ikke akseptert.

Akseptfristen skal føres i den lovpålagte budjournalen. Akseptfrist omtales noen ganger litt feilaktig som budfrist.

 

Usikker i bolighandelen? Huseierne har eksperter som kan hjelpe deg med jus eller byggteknisk! Les mer her og meld deg inn! 

 

Budjournal

Eiendomsmegleren skal skrive alle bud inn i en budjournal. Her skal det dokumenteres tidspunktet for når budet er mottatt, hvem som er budgiver, budets størrelse, eventuelle forbehold, akseptfrist og tiddspunkt for avslag eller aksept.

Selger og kjøper skal få budjournalen fra eiendomsmegleren. Andre budgivere kan få se budjournalen. Men da skal den være anonymisert. Du får se hvilke bud som kom, men ikke hvem som ga budet.

 

Finansiering

Det er den som legger inn et bud som har ansvaret for finansieringen.

I budskjemaet blir man bedt om å oppgi finansieringsplan. Dette er for at eiendomsmegleren skal kunne sjekke at finansieringen er på plass.

Husk: Send med kontaktperson i banken, ikke selve finansieringsbeviset. Du vil ikke avsløre hvor mye du kan by!

Les mer: Husk finansieringsbevis i boligjakten

 

 

Forbehold

I et bud kan budgiver sette inn et forbehold. Dette er forhold som må på plass for at budet skal gjelde.

Et enkelt (og ikke helt uvanlig) forbehold er at budgiver ønsker å få med gressklipperen som selgeren har.

Selger og andre budgivere skal få vite om forbeholdene.

Selgeren har frihet til å akseptere forbeholdene eller ikke. For mange og rare forbehold gjør ofte at selger ikke ønsker å akseptere budet.

Man kan som budgiver også ta forbehold om finansering. Altså at man ikke har finansieringen på plass. Disse forbeholdene blir som oftest ikke godtatt. Derfor er det lurt for budgivere å ha finansieringen på plass før budrunden starter.

 

Formidlingsforbud

Eiendomsmegler kan ikke formidle bud til andre budgivere som har kortere frister enn klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning.

Det betyr i praksis at hvis en bolig har visning mandag og tirsdag ettermiddag, skal budene som gis minst ha frist til onsdag klokken 12 for at eiendomsmegleren skal kunne formidle disse.

Hensikten med regelen er at alle som er interessert i boligen skal kunne få lik informasjon og tid til å tenke seg om i budrunden.

 

Kupping av budrunden

For å omgå formidlingsforbudet (se over), vil noen budgivere forsøke å legge inn bud før visningen. Dette kan de ikke gjøre gjennom eiendomsmegler. Men da gir de bud rett til selger.

Dette gjør at andre budgivere ikke får beskjed om budet - og kalles derfor "kupping".

Vi anbefaler ikke selgere til å godta kupping og bud direkte. Dette skjer nærmest utelukkende når folk forsøker å få boligen til en lavere pris. Det er derfor lurt å la budrunden gå sin gang!

 

Legitimasjon

Budgivere må legitimere seg og gi signatur til eiendomsmegler. Det gjøres nå som oftest digitalt med BankID, men kan også gjøres ved at man sender kopi eller bilde av signatur og legitimasjon.

Kravet om legitimasjon gjelder bare første bud i en budrunde.


Motbud

En budgiver kan bli møtt med et "motbud". Det skjer hvis selgeren ikke helt har fått bud på den prisen man ønsker. Da kan selgeren si noe som "Du får kjøpt boligen for x millioner kroner".

Motbudet gis med en akseptfrist som er forholdsvis kort.

En budgiver skal ikke by over et motbud. Det man kan gjøre er enten å akseptere dette - da er det inngått en avtale om kjøp. Men man kan også møte motbud med et nytt bud. Det kan for eksempel skje hvis man står langt fra hverandre.

 

Skriftlighet

Alle bud i en budrunde skal være skriftlige når de leveres til eiendomsmegler.

Skriftlighet kan man oppnå på ulike måter:
- Bud via innlogget budportal (begynner å bli vanligst)
- SMS
- Epost
- Innlevert på papir til eiendomsmegleren.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.