Sjekkliste for overtakelse av bolig

Gå til hovedinnhold

Sjekkliste for overtakelse av bolig

Når du skal ta over en bolig du har kjøpt, er det viktig at den sjekkes godt. Finner du skader eller mangler må du si fra med en gang, hvis ikke mister du muligheten til å klage. Vi gir deg listen over hva du må sjekke!

Dette må du sjekke når du skal overta en bolig.
BRUK TID: Sett av tid når dere skal ta over boligen. Husk å sjekke at boligen er i den tilstanden det ble avtalt!

Ved overtakelsen av boligen møtes selgeren og kjøperen i boligen. Tidspunktet for overtakelsen er skrevet i kontrakten, og er stort sett angitt med klokkeslett. Klokkeslettet kan dere avtale på nytt hvis dere ser at det kan være mer praktisk, men sørg for at det nye tidspunktet er avtalt skriftlig i en e-post eller lignende, så dere har dokumentasjon.

Husk å sette av rundt 90 minutter til gjennomgang av en vanlig enebolig, for dere må ha tid til å gå gjennom hele boligen. I leiligheter vil det ta kortere tid, men også her skal for eksempel boder besøkes.

NB: Hvis du skal ta over en helt nybygget bolig, gjelder andre regler. Les mer om dem her!

Skal eiendomsmegleren være med på overtakelsen?

På mange overtakelser er eiendomsmegleren med på overtakelsen. Dette kommer ofte an på kjedenes politikk. Huseierne anbefaler at eiendomsmegleren er med, det gjør for eksempel Norges Eiendomsmeglerforbund også.

Fordelen med å ha med eiendomsmegleren er at det ofte er enkelt å få avklart småspørsmål kjapt på stedet.

Spør eventuelt eiendomsmegleren om hun eller han skal være med. Hvis dette ikke inngår i vanlig tjeneste, kan selgeren avtale særskilt med eiendomsmegleren at denne skal stille. Da vil det ofte koste noe ekstra, og det er eiendomsmegleren som får den regningen.

Huskeliste for overtakelse av boligen

Her er listen over det dere må sjekke når boligen skal tas over. De ulike punktene er beskrevet under:

  • Vasking: God vasking i alle rom, av innbo og løsøre som følger med
  • Løsøre: At alt følger med som er avtalt å følge med
  • Nøkler: At kjøperen får alle nøkler, også til garasje, boder mv
  • Skader: At det ikke er noen skader som har oppstått etter visning
  • Tekniske installasjoner: Hva finnes av ventilasjon, varmepumper, smart-hus, sentralstøvsuger mv. Hvor er de, hvordan virker de?
  • Strøm og vann: Husk å lese av strøm, vannmåler mv
  • Overtakelsesprotokoll: Må fylles ut av både selger og kjøper
  • Penger på konto: Pengene må være betalt inn før overtakelsen, men når får selger de på konto?

Vasking - så godt skal det være vasket i boligen

Boligen skal overleveres "ryddet og rengjort" står det i loven. Det betyr i praksis at den skal være godt vasket. Ofte omtalt som en god "julevask".

Husk at rom man bor i skal være bedre vasket enn lagerrom. I råkjellere og garasjer vil det for eksempel stort sett holde med å feie.

Rengjøringsplikten gjelder også for inventar som skap, kjøleskap der det medfølger, sentralstøvsuger, komfyr mv.

Les mer: Flyttevask - hva kan du forvente?

Dette følger med av løsøre i boligen

Bolgien skal leveres med det løsøret som var avtalt mellom selger og kjøper. Det vil i praksis stort sett si det som var avertert i annonsen. Ofte brukes den standardliste for innbo og løsøre. Merk at denne listen er ny fra 2020.

Les mer: Dette følger med boligen ved salg

Kjøper kan ha tatt forbehold om at noen gjenstander skulle være med, for eksempel kjøleskap eller robotgressklipper. Da skal disse følge med.

Hvor mange nøkler skal følge med boligen?

Selger skal gi fra seg alle nøkler de har til boligen. Er det elektroniske låser, gjelder det også låsebrikkene. Det er ikke noe krav om at et maks antall nøkler skal overleveres.

Selgere som har mistet nøkler til boligen, må si fra om dette, helst i salgsoppgaven.

Husk at nøkler til boder, hoveddører, postkasser og garasjeanlegg også skal følge med der dette er.

Les av strøm, vannmåler mm

Husk at dere skal lese av strøm og vannmåler. Selgeren avslutter sitt abonnement hos strømselskap og nettselskap, mens kjøperen må opprette et nytt abonnement hos sitt strømselskap og nettselskap.

Hvis det er alarmanlegg i boligen, vil selgeren også si opp sitt abonnement. Kjøperen kan da velge om han vil opprette nytt abonnement hos samme leverandør.

Overtakelseprotokollen - slik fyller dere den ut

Selger og kjøper vil ved overtakelsen stort sett få en overtakelsesprotokoll fra eiendomsmegleren. Denne nå stort sett elektronisk, men kan noen ganger være på papir.

I protokollen skriver man inn at boligen er gått gjennom. Skriv også inn eventuelle merknader til vaskingen, løsøre som ikke er med i boligen - men som skulle ha vært der. ol.

Det er ikke krav til at man bruker overtakelesprotokoll, men det er lurt. For det gir en dokumentasjon på boligens tilstand ved overtakelsen. Husk å fylle den ut nøye, og skriv tydelig!

Overtakelseprotokollen er dokumentasjonen som eiendomsmeglerens oppgjøravdeling bruker for å betale ut pengene for boligen til selgeren.

Hva hvis selger og kjøper ikke blir enige om vasking, skader eller lignende?

Noen ganger er ikke boligen ryddet eller rengort etter reglene. Eller det mangler løsøre som står i salgsoppgaven at skulle være der.

Vasking og rydding: Her skal selger få mulighet til å rette dette opp ved å vaske på nytt. Men det må skje raskt, helst neste dag. Det går an å velge at kjøperen kompenseres med en sum i prisavslag. Dette skal være tilsvarende det som det vil koste å få gjort jobben skikkelig på nytt igjen. Skriv inn summen i overtakelsesprotokollen, og det avregnes på oppgjøret.

Det samme kan man bli enig om hvis det gjelder kompensasjon for løsøre som er tatt med, men som ikke skulle vært tatt med. Typisk lamper, eller gardinstenger.

Større problemer/skader: Ved større utfordringer kan det holdes tilbake penger. Dette kan kjøperen gjøre ensidig, eller selger og kjøper kan være enig. Dette må da skrives i overtakelsesprotokollen. Pengene blir da ikke utbetalt til selgeren, men blir stående på eiendomsmeglerens klientkonto.

NB: Tilbakehold av penger løser ikke selve problemet. Det man gjør er å sikre at det står penger til en eventuell erstatning på klientkonto. Dermed kan man få gjennomført overtakelse. Etter dette må selger og kjøper bli enig om løsningen på selve problemet.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med Huseiernes juridiske avdeling!

Et stort råd er å sørge for å dokumenter det man er uenig om. For eksempel at det er skader i boligen som ikke var der på visning mm. Det er viktig at dette gjøres på overtakelsen, og at kjøper tar tak i problemet med en gang for å få løst det.

Når kommer pengene fra boligsalget?

Før overtakelsen skal kjøperen ha betalt inn penger til eiendomsmeglerens klientkonto. Dette vil man få instruksjoner om. Som oftest gir kjøper dette videre til egen bank som utbetaler boliglånet.

Hvis ikke pengene har kommet på konto, vil overtakelsen ikke skje.

Fra overtakelsen vil det ta rundt en til to uker før selgeren får pengene på konto.

Det som skjer i denne perioden er først at overtakelsesprotokollen sendes til eiendomsmeglerens oppgjørsavdeling.

De sørger da for at lånet selgeren har på boligen betales inn, slik at det ikke er noen såkalte heftelser på boligen. Deretter sendes skjøtet til tinglysing hos Kartverket. Pengene utbetales til selgeren først når skjøtet har kommet tilbake til eiendomsmegleren. Da får selgeren utbetalt kjøpesummen (minus lånet på boligen som er betalt ned, og eventuelle kompensasjoner for vasking mm). Med vanlig saksbehandling mm, tar denne prosessen mellom en og to uker.

De sørger for at heftelser som lån slettes på eiendommen, og så sendes skjøtet til tinglysing hos Kartverket. Kjøpesummen (minus lånet som innfries hos selgerens bank) utbetales når skjøtet kommer tilbake til eiendomsmegleren. Og med vanlig postgang og saksbehandling tar det opp mot to uker.

Kjøperens ansvar når boligen er tatt over

I det nøkkelen er overlevert og overtakelsesprotokollen er signert og sendt inn er det kjøperen som har overtatt boligen. Nå har kjøperen alt ansvaret hvis noe galt skjer.

Det betyr at kjøperen må passe på at forsikring er tegnet på huset. Forsikring kan tegnes på forhånd med start fra tidspunktet man overtar. Se også om strømabonnement og vannmåler høyere opp.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.