Overtakelse av ny bolig

Gå til hovedinnhold

Overtakelse av ny bolig

Overtagelsen har betydning blant annet for beregningen av dagmulkt. Hva skal til for at overtagelse har skjedd, og hvilke betydning har det at man har overtatt boligen?

Overtakelse kan skje på to måter:

  • Overtakelsesforretning
  • Forbrukeren flytter inn i boligen og arbeidene er fullført

Overtakelsesforretning

Hver av partene kan innkalle til overtakelsesforretning med sju dagers varsel. Hvis det på forhånd er avtalt overtakelsestidspunkt, kan entreprenøren ikke kreve overtakelse før det avtalte tidspunktet (men forbrukeren kan selvfølgelig gå med på et tidligere overtakelsestidspunkt). På overtakelsesforretningen går man gjennom boligen og ser etter at alt er ferdigstilt og i kontraktsmessig stand. Det bør føres overtakelsesprotokoll som undertegnes av begge parter.

Forbrukeren flytter inn i boligen og arbeidene er fullført

Overtakelse har også skjedd dersom forbrukeren flytter inn i boligen og arbeidene er fullført.

Når kan man nekte å overta boligen?

Har oppfyllelsestidspunktet kommet kan kjøperen i utgangspunktet ikke nekte å overta ytelsen. Forbrukeren kan imidlertid nekte å overta dersom det foreligger mangel som gir rimelig grunn til nektelsen. Dette vil kunne være tilfelle dersom det foreligger omfattende mangler som gjør at boligen ikke er beboelig (for eksempel at det elektriske anlegget ikke fungerer eller at vannet ikke er koblet til) eller at retting av manglene vil medføre at man må flytte ut senere.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.