Bygge levegg mot nabo

Gå til hovedinnhold

Bygge levegg mot nabo

Mange bygger levegg mot nabo, og begrensningen på 1,8 meter over terreng er fast. Men hva gjør man når terrenget er skrånende og naboens plen ligger mye lavere enn din egen?

TUNGA RETT I MUNNEN: Ta alltid utgangspunkt eget terreng når du måler, og husk at leveggen ikke kan være over 1,8 meter hvis du vil unngå søknadsplikt. 

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Monter

Sommeren er her, og mange planlegger årets byggeprosjekter. Levegg står høyt på ønskelista til mange, og særlig i år hvor de aller fleste planlegger for ferie hjemme hos seg selv og i eget nærmiljø.

Huseierne får i disse dager mange spørsmål om mur, gjerder og levegg. Og selv om reglene er ganske klare på hvor langt, høyt og nært du får bygge, så er det lett å bomme likevel.

For hva gjør man når det er nivåforskjell mellom enhetene i rekkehuset du bor i, og når terrenget er ujevnt og skrånende mot nabo?

 

Regler for levegg

Dagens regler sier at hvis du vil sette opp en levegg minimum 1 meter fra nabogrensen, så trenger du ikke søke når den er inntil 10 meter lang og ikke på noe sted er over 1,8 meter målt fra terrenget.

Hvis du vil du sette opp leveggen nærmere enn 1 meter fra nabogrensen, slipper du å søke hvis veggen er inntil 5 meter lang og ikke på noe sted er over 1,8 meter målt fra terrenget.

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Du kan for eksempel sette opp en levegg mot hver nabogrense, men skal du sette opp flere levegger i kombinasjon må du søke om tillatelse.

 

Hvilket terreng gjelder?

Anders Stensrud, byggteknisk rådgiver i Huseierne

Anders Stensrud, byggteknisk rådgiver i Huseierne

Et medlem kontaktet oss nylig fordi han hadde fått problemer med kommunen etter å ha satt opp levegg på egen eiendom.

I god tro satt han opp levegg på 1,8 meter fra terreng som regelverket sier, men ble møtt med innvendinger siden nærmeste nabos plen ligger 1 meter lavere enn hans egen plen.

Spørsmålet er da: «Skal man bygge 1,8 meter målt fra eget terreng, 1,8 meter målt fra naboens terreng, eller må man ta utgangspunkt i et gjennomsnitt?»

- Her vil naboloven være det styrende, og kort fortalt så skal du alltid ta utgangspunkt i eget terreng når du måler, sier byggteknisk rådgiver i Huseierne, Anders Stensrud.

Hvordan måle terreng?

Han forteller at en enkel beregning av planert terrengs gjennomsnittsnivå kan gjøres på følgende måte;

- For bygninger på tomter med lite eller jevnt fall, vil det normalt være tilstrekkelig å fastsette kotehøyden på planert terreng i hvert hjørne av bygningen og beregne gjennomsnittet, det vil si summere kotehøydene for hvert av de fire hjørnene og dividere summen på fire, forklarer Stensrud.

Med andre ord så følger du denne formelen:  K = (kote A + kote B + kote C + kote D) / 4

For deg som synes at ord som «kote» er gresk, så er det ganske enkelt en betegnelse på høydekurve. De sees eksempelvis som linjer på et kart som angir høyde over havet. I et bratt terreng ligger kotene tett, og i et slakt terreng ligger kotene lengre fra hverandre.

 

Hva med levegg på mur?

Men mange tomter er i dag også delt av med mur, og hva er gjeldende da?

Si at hagene er delt av med en mur, kan man da sette leveggen på toppen av støttemuren? Og kan leveggen da være 1,8 meter alene, eller må man regne med muren i de 1,8 meterne?

- Her vil høyden på muren måtte regnes som en del av de totalt 1,8 meterne. Mur og levegg må med andre ord ikke overstige 1,8 meter samlet, sier Stensrud.

Husk også at hvis veggen over 1,8 meter så må det søkes.

 

Husk å sjekke lokale planer

Vær også obs på at det kan finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Kommunens planer kan for eksempel begrense hvor du kan bygge, hva du kan bygge og hvor stort du kan bygge.

Flere byggeprosjekter kan være unntatt søknadsplikt, men kommunale planer kan altså si noe annet. Pass også på at du ikke overskrider utnyttelsesgraden på tomta di.

Derfor er det alltid greit å sjekke med kommunen om du er usikker, siden den som bygger er ansvarlig for at leveggen er i samsvar med lokale planer, samt bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Når tiltaket ikke er søknadspliktig, kreves det naturlig nok heller ingen nabovarsling etter plan- og bygningsloven eller gebyr for behandling av søknad. Men vi anbefaler likevel å ta en prat med naboen på forhånd.

Vær også klar over at kombinasjonen av flere små tiltak som er unntatt søknadsplikt - i noen tilfeller må vurderes som ett tiltak som det må søkes om.


Medlemsfordel

Promoblokker_banner_Monter.jpg

Rabatter på byggevarehuset Montér

Medlemmer får inntil 45% på byggevarer hos Montér, og i tillegg får du alltid 2% Huseierbonus på alle kjøp.

Les mer

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer