Bygg terrasse uten å søke

Gå til hovedinnhold

Bygg terrasse uten å søke

Fra 1. mai 2021 ble det enklere og billigere å bygge terrasse på eiendommen siden mer unntas fra kravet om søknadsplikt.

TRENGER IKKE TILLATELSE FRA KOMMUNEN: Nå blir det mulig å sette opp terrasse på inntil 1 meters høyde med rekkverk opptil 1,2 meter uten å søke. Du slipper også nabovarsling og gebyr for behandling av søknad. 

Tekst:

Vårsola titter frem, og påsken er en fin tid å planlegge årets prosjekter på. Ny eller større terrasse står høyt på ønskelista til mange.

Regjeringen har siden i fjor jobbet med en forskriftsendring som innebærer at man blant annet kan få bygge høyere terrasse på egen eiendom uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen, og nå er det endelig klart.

1. mai er altså datoen det er verdt å merke seg hvis du planlegger å sette i gang med terrasseprosjekt på egen tomt etter påske.

Ingen gebyr og nabovarsling

Helt konkret så blir det nå mulig å sette opp terrasse på inntil 1 meters høyde med rekkverk opptil 1,2 meter uten å søke.

Forutsetningen er at avstanden fra terrassen til nabogrensen er minst 1 meter, og det gjelder både hytter og hus. Terrassen skal også være forbundet med en bygning, og ikke stikke lenger ut fra fasaden enn 4 meter.

Og siden tiltaket nå ikke er søknadspliktig, kreves det naturlig nok heller ingen nabovarsling etter plan- og bygningsloven eller gebyr for behandling av søknad. Dersom terrassen kan bli til skade eller ulempe på naboeiendommen skal man imidlertid varsle naboen på forhånd etter reglene i naboloven.

Med andre ord blir det nå både enklere og billigere å sette i gang med små byggeprosjekter som ny terrasse hjemme, og du får større frihet til å bygge på egen eiendom.

Direktoratet for byggkvalitet vil også lage en veileder om hvordan de nye reglene skal forstås til de trer i kraft 1. mai 2021. 

 

Frihet under ansvar

Det er fort gjort å tenke at dersom et tiltak er unntatt fra søknadsplikt, så er det fritt frem å bygge. Men så enkelt er det altså ikke.

Den som skal bygge har nemlig fremdeles ansvar for at terrassen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det er derfor viktig at man setter seg godt inn i regelverket, og her regner vi med at veilederen vil gi mye viktig informasjon.

Det må blant annet sjekkes ut at tiltaket ikke er i strid med kommune- eller reguleringsplaner og at planen tillater den tiltenkte bruk, utforming og plassering, at tiltaket ikke medfører at utnyttelsesgraden på tomten overskrides osv.

Tiltaket må også oppfylle alle tekniske krav som stilles i Byggteknisk forskrift, og må heller ikke plasseres i strid med bestemmelser i annet regelverk, slik som veiloven eller jernbaneloven.

 

Ta gjerne en telefon til kommunen

Vær også klar over at mange mindre tiltak som utgjør en større helhet må ses samlet, og kan være søknadspliktig.

Dette innebærer at kombinasjonen av flere tiltak som er unntatt søknadsplikt i noen tilfeller må vurderes som ett tiltak som det må søkes om.

Dersom du er usikker på om et tiltak er unntatt søknadsplikt eller ikke, bør du kontakte kommunen for avklaring før du setter i gang arbeidet.

 

Fire ukers meldefrist

En annen ting som forskriftsfestes, er at man må melde fra til kommunen senest innen fire uker etter at tiltaket er ferdigstilt.

Dette er med andre ord ikke tidfestet i dag.

Det klargjøres også hvilken informasjon eier må gi kommunen, for å sikre riktige og oppdaterte kart- og martrikkeldata.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Grille på balkongen? Ikke glem sikkerheten!

Les mer

Slik lykkes du med klematis

Les mer