Kontrakter og skjema

Gå til hovedinnhold

Bestill dokumenter på papir

Bøker og kontrakter på papir kan kjøpes her.

Våre kontraktmaler, skjemaer og digitale kontrakter er gratis for medlemmer. Logg inn for å få tilgang.

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!

Overtakelsesprotokoll ved utleie av bolig

Overtakelsesprotokollen gir en oversikt over boligens tilstand og innhold ved inn- og utflytting.

Protokollen fylles ut i tillegg til leiekontrakt, og er et hjelpemiddel for begge parter i  et leieforhold til å bekrefte boligens stand og innhold, samt forbruk av strøm og vann.

Overtakelsesprotokollen er utarbeidet i samarbeid mellom Huseierne og Leieboerforeningen.

Våre kontraktmaler, skjemaer og digitale kontrakter er gratis for medlemmer. Logg inn for å få tilgang.

Fremmedspråklige oversettelser

For utleie i Norge er det anbefalt at den norskspråklige kontrakten benyttes. Oversettelsene er i så fall å betrakte som et hjelpemiddel for ikke norskspråklige til å forstå innholdet i den norske kontrakten.

English