"Alle" vil få vannskader

Gå til hovedinnhold

"Alle" vil få vannskader

Vannskader i norske hjem skjer nå så hyppig at bransjen antar at de fleste av oss vil oppleve skade minst en gang i løpet av livet.

Vannskader er den vanligste skadetypen i norske hjem. Skadene blir stadig dyrere å utbedre, blant annet fordi vi har flottere interiør både hjemme og på hytta enn for noen år siden. Det viser tall fra Finans Norge og forsikringsselskapene.

– De fleste av oss kommer til å oppleve minst en vannskade i løpet av livet. Og tallet på vannskader har økt kraftig de siste tiårene, selv om erstatningene går noe ned akkurat i det siste året, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

I 2017 ble det meldt inn rundt 45 000 vannskader.

– Det er større sannsynlighet for å få enn vannskade enn både innbrudd og brann til sammen. Det avdekkes en vannskade i leiligheter, hus og hytter hvert niende minutt, sier Neverdal.

Dette er verstingboligene

De fleste vannskadene skyldes ulike former for rørbrudd inne i boligen. Den vanligste årsaken til rørbrudd er slitasje og elde på gamle rør. Hvert år er det over 8 000 vannlekkasjer hjemme hos folk bare på grunn av dette. I tillegg kommer andre grunner som håndverkerfeil, lokal korrosjon og frost. Ifølge forsikringsstatistikken er et årlig 15 000 til 16 000 lekkasjer i innvendige vannrør i boliger. Det er stor forskjell på epokene i Norge for hvor god kvaliteten på rørene er.  

– Rørene som ble brukt før krigen var faktisk ofte bedre enn de som ble brukt etter krigen. Da var det materialmangel og kvaliteten på det som ble brukt var merkbart dårligere i etterkrigstiden. Derfor bør alle som har rør fra denne perioden sjekke tilstanden dersom dette ikke allerede er gjort, sier Pål Harstad hos SINTEF byggforsk.  

Verstingen er rør fra etter 1964 og frem til midten av 70-tallet.

– I denne perioden ble det brukt en type plastrør som var lite bestandig. Her er mye allerede skiftet, men bor man et sted hvor de originale fortsatt er i bruk bør varsellampene blinke, sier Harstad.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Støttemur i hagen

Les mer