Grunnmuren: Velg riktig maling

Gå til hovedinnhold

Grunnmuren: Velg riktig maling

Har du problemer med grunnmuren? Dårlig drenering er ofte årsaken, men feil maling kan også forårsake unødvendig mye vedlikeholdsarbeid.

SALT: Saltutslag i grunnmuren forrykker hele den kjemiske balansen.

 

- Ni av ti fuktproblemer jeg ser på grunnmurer skyldes dreneringsfeil. Men en rekke problemer kunne vært unngått dersom huseierne hadde behandlet muren med riktige produkter, sier salgsleder Per Paulsson i Emco, som forhandler maling til proffmarkedet. Paulsson er oppgitt over hvor mange som bruker feil maling på grunnmuren, og som dermed forsterker, eller beholder problemer med muren.

- Vi er liksom vant med at grunnmuren er problematisk. Mange regner med å måtte flikke og reparere skader hvert eller annen hvert år. Men slik behøver det ikke å være, mener Paulsson.


Akrylmaling for tett

Grunnmurer er forskjellige, men svært mange villagrunnmurer består av pusset leca. Mange har også større eller mindre problemer med fukt, enten på visse områder, eller over hele. En av de vanligste feilene folk gjør med slik mur, er å male den med akrylmaling, sier Paulsson.

- Nesten alle private bruker akrylmaling på grunnmuren, med det resultatet at malingen flasser etter kort tid. Akrylmaling er en tett maling som puster for dårlig på en grunnmur. En pusset grunnmur skal ha det tetteste materialet i midten, og deretter være mer og mer dampåpen utover, sier Paulsson.

Akrylmalingen danner et tett sjikt ytterst på muren, som gjør at vanndamp som vandrer gjennom muren innenfra blir stoppet like under malingsoverflaten. Der kan det blant annet forårsake frostsprengning, og det vil på forholdsvis kort tid sørge for at malingen begynner å flasse. Det vil også kunne vaske ut salter av pussen, noe som igjen forrykker hele den kjemiske balansen til muren. Over tid vil dette være svært uheldig for konstruksjonen.


Silikonharts puster

- Det en slik grunnmur trenger, er en maling som er vanntett, men ikke damptett, konkluderer Paulsson. Han forklarer at størrelsesforholdet mellom en vanndråpe og et dampmolekyl kan sammenlignes med størrelsesforskjellen mellom en badeball og et knappenålshode. Det er derfor ingen motsetning mellom det å holde vannet ute og å slippe vanndamp igjennom. For de aller fleste grunnmurer er en silikonharts-, eller silikonemulsjonsmaling dermed det riktige valget.          En silikonemulsjonsmaling er åpen mot damp, men stopper de store vanndråpene fra å trenge inn. Dersom du har feil maling på grunnmuren fra før, hjelper det imidlertid lite å legge den riktige oppå. Den gamle malingen må fjernes først, noe som kan gjøres med malingsfjerning og høytrykksspyler, eller ved å skrape med en stiv stålbørste og vaske med kraftvask. Rester av akrylmaling som ikke løsner ved slik behandling, kan overmales, så lenge muren for øvrig er tørr og ren. De fleste malingsprodusenter anbefaler først grunning og eventuelt et mellomstrøk før toppstrøket legges på.

- Hadde flere brukt silikonhartsmaling fremfor akrylmaling på grunnmuren tror jeg mange ville sluppet unna med langt mindre vedlikehold og mye penere, mindre skadet mur, konkluderer Paulsson. Han mener dårlig informasjon fra malingsprodusentene har vært med på å villede folk i årevis.

- Jeg vil ikke henge ut noen, men det er klart at enkelte store aktører ikke har vært gode nok på rådgivningen på dette området, sier han.


Redd for å forvirre

Teknisk servicesjef i Jotun, Egil Holm, forteller at han gjerne anbefaler akryl grunnmursmaling til sementrik puss og betong, mens til lyse pusstyper med mye kalk i, samt eldre grunnmurer, anbefaler han slikikonemulsjon. ”Malingsdoktor” Erik Milsem i Nordsjö er på sin side redd for å forvirre forbrukerne. Derfor anbefaler han gjerne det de selger mest av.

- Vi selger mest akrylmaling til privatmarkedet. Det er enklere for forbrukerne å forholde seg til ett produkt, mener Milsem.

- Men vil ikke dette ofte kunne føre til problemer med fukt?

- Vi må jo forutsette at muren er i god stand. Hvis det vandrer fukt gjennom den, eller du ikke vet hva slags maling den er malt med tidligere, eller muren er i dårlig stand, bør du heller bruke silikatmaling, sier Milsem.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer