VÆR TIDLIG UTE:

Kjøp ved og fyringsolje i god tid før kulda setter inn. Prisen er lavest om sommeren og høyest når det er ordentlig kaldt. Og blir det veldig kaldt, kan det faktisk bli vanskelig å få tak i ved.

ORIENTER DEG I MARKEDET:

Sjekk om strømleverandøren din er konkurransedyktig. Det er penger å spare på å velge riktig leverandør.

TØM KRANENE:

Tøm utekraner og steng av vannet før frosten kommer. Frostsprengte kraner kan bli en dyr affære.

SKALK LUKENE:

Lukk vinduer og ventiler i kjeller, loft og boder. Åpne glugger kan både gi uønsket besøk av gnagere, og føre til frosne rør.

LUFT MÅ TIL:

Dugg på vinduene kan tyde på dårlig ventilasjon. Hold enkelte ventiler åpne også i vinterhalvåret. Luft ellers kort og effektivt.

UNNGÅ VANNSKADER:

Husk varme i rom hvor det finnes vann- og avløpsrør for å unngå frostskader. Det bør være minst 10 grader inne. Leier man ut bolig er det også viktig å gjøre leietaker oppmerksom på dette.

HUSK PLANTENE:

Tøm blomsterurner og potter for jord før vinteren, så unngår du frostsprengning og skader.

FYR MED VETT:

Vær forsiktig med åpen flamme. Gå aldri fra brennende lys.

BYTT BATTERI:

Husk å sjekke alle brannvarslere før stearinlyssesongen starter. Skift batteri om nødvendig.

DEKK TIL:

Sommermøblene holder lengre hvis du setter dem inn, eller dekker dem med en presenning gjennom vintersesongen.