Tilsyn i utleieboligen: Ikke bare å låse seg inn

Gå til hovedinnhold

Tilsyn i utleieboligen: Ikke bare å låse seg inn

Som utleier er det naturlig at du har nøkkel til utleieboligen. Men den bør du bruke med forsiktighet og respekt for leietakers hjem.

Nøkler.

Husleieloven gir deg som leier ut rett til å få adgang til boligen du leier ut for tilsyn. Men loven sier ikke noe om hvor ofte du kan komme på tilsyn, eller hva et tilsyn egentlig innebærer.

 

Trygghet

Kursansvarlig Geir Engebraaten i Huseiernes Landsforbund holder en rekke kurs over hele landet om utleie av bolig. Han får stadig spørsmål om hvilken rett utleier har til å komme inn i utleieboligen.Geir EngebraatenKursansvarlig Geir Engebraaten.

- Folk har lett for å glemme at idet de overleverer nøkkelen til leier, så overdrar de en total bruksrett. Leietaker har da rett til å skape seg et hjem i boligen. Det er helt grunnleggende at man skal kunne føle seg trygg i sitt eget hjem, enten man eier eller leier. Slik trygghet er for de færreste forenelig med at utleier eller andre skal kunne dukke opp i tide og utide, sier Engebraaten.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.


Leieboers hjem

Leder for juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund, advokat Anders Leisner, sier at retten til tilsyn ikke bør misbrukes. Du har altså ingen rett til å renne ned døren til leieboeren. Han mener en naturlig hyppighet på et tilsyn med utleieboligen vil være omtrent en gang i året.

- Og da vil det være begrenset hvor mye du kan snuse og kikke i kriker og kroker. Det skal holde å ta et overblikk for å se at boligen brukes i samsvar med avtalen – altså til boligformål, til den du leier ut til, og at den er holdt i den stand du skal kunne forvente, sier Leisner.

 

Sjekk vedlikeholdsbehovet

Det du bør gjøre, hvis du først er på tilsyn, er å sjekke om de delene av boligen som du har ansvar for er i orden. Trenger krana å skiftes ut? Har varmtvannsbeholderen eller den innebygde stekeovnen nådd sin levetid? Er det fukt- eller råteskader du må utbedre? Et tilsyn er et godt tidspunkt for deg å få sjekket at du som utleier kan gå god for at objektet du leier ut er som det skal være.

Dersom du har grunn til å tro at boligen plutselig brukes på en annen måte enn avtalt – for eksempel at leietaker har åpnet frisørsalong eller hundehotell i lokalene – er det selvsagt rimelig at du foretar tilsyn for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. Men besøk for stadig bare å få sjekket at alt ser greit ut bør altså gjøres sjelden.

At andre lever på en annen måte enn deg selv, må du tåle.

- Jeg kan høre ting som at «og der hadde de gamle pizzaesker stående i stabler» og lignende om ting folk oppdager i utleieboligen. Hvis jeg får slike historier parerer jeg ofte med at ja, fint – det er godt at vi ikke alle er like. I eget hjem må man ha lov til å ordne seg litt ulikt, sier Engebraaten.

 

Gi alltid varsel

Tilsyn må alltid varsles. Det står i husleieloven.

Anders LeisnerAdvokat Anders Leisner.- Jeg tenker at et varsel ca. fjorten dager i forveien er rimelig, sier Anders Leisner, og mener begge parter bør være fleksible, slik at man finner et tidspunkt som passer. Dersom leietaker er på ferie, skal i et viktig møte eller lignende, bør man som utleier tilby å flytte tilsynet til et annet tidspunkt. Det du i hvert fall ikke må gjøre, er å finne frem ekstranøkkelen og bare låse deg inn.

- Det har du ingen som helst slags rett til, det vil jo faktisk være en form for innbrudd i leiers hjem – selv om det er du som eier boligmassen, sier Leisner.

Og hva om noe plutselig skulle vise seg å være borte fra leietakers eiendeler – og du har vært innom på uanmeldt besøk? Det vil ikke se bra ut for din del. Du vil kunne anmeldes for tyveri.

 

Når det haster

Noe annet vil det selvsagt være dersom det haster. Skulle det gå så ille at et vannrør sprekker og leier ikke er hjemme, og heller ikke kan komme hjem på kort varsel, kan utleier selvsagt låse seg inn og sørge for at lekkasjen stanses og at skade avverges. Det følger av vanlig nødrett. VerktøyNødrett: Du har rett til å ta deg inn for å forhindre skade, for eksempel stenge vannet ved plutselig lekkasje. Foto: John Nyberg / Freeimages.com. Du vil altså ha rett til å ta deg inn for å forhindre skader som må håndteres raskt.

Leietaker må etter husleieloven også gi deg adgang for nødvendig vedlikehold, lovlige forandringer eller annet arbeid som må utføres for å hindre skade på boligen. Også i disse tilfellene må du gi varsel i god tid på forhånd.

 

Leietakers plikter

Dersom det skulle oppstå en skade i leieboligen har leietaker ifølge husleieloven plikt både til å varsle utleier, og til etter beste evne og innenfor rimelighetens grenser å forsøke å begrense skadeomfanget, så det ikke blir urimelig dyrt for utleier å utbedre. Oppstår en skade som må utbedres snarlig, skal leietaker gi deg som utleier beskjed med en gang. En skade som kan vente skal du få beskjed om innen rimelig tid.

- Vi må huske på at leiers plikter til både å forsøke å begrense skade, og gi beskjed er nokså omfattende. Springer et rør lekk må leier faktisk ringe rørlegger – han kan ikke sette seg ned og se vannet flomme uten å foreta seg noe. Disse tingene gjør at tilsynsbehovet i normale utleiesituasjoner vil være lavt, sier Leisner.

 

Del av egen bolig

Dersom du leier ut del av egen bolig, kan det hende at sikringsskap, hovedstoppekran eller andre installasjoner du trenger tilgang til, ligger i utleiedelen. I så fall bør du få inn i kontrakten, eller i vedlegg til denne, at du ved behov må kunne få tilgang til disse installasjonene uten å varsle i lang tid i forveien.

- Du må kunne få slå på sikringen når den går uten å måtte varsle på forhånd i fjorten dager, sier Geir Engebraaten.

 

Åpent vindu i ferien

Et spørsmål som stadig dukker opp når folk er på kurs om utleie er dette: Leietaker har dratt på ferie, men et vindu står åpent. Kan jeg låse meg inn og lukke det?

- Da pleier jeg å svare at du skal gjøre det du kan for å få tak i og varsle leietaker – og lukke vinduet slik at ikke folk kan ta seg inn i boligen, eller vær og vind kan stå på og ødelegge eiendeler eller bygningsmasse. Men husk å gjøre begge deler. Det mener jeg er en rimelig løsning for både den som leier og deg som leier ut, sier Engebraaten.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer