Skatt ved utleie av bolig

Gå til hovedinnhold

Skatt ved utleie av bolig

I Norge har vi gunstige skatteregler for utleie av egen bolig. Utleie kan derfor være et godt tilskudd til familieøkonomien

 

Dersom man holder seg innenfor reglene for skattefri utleie, plikter man ikke å opplyse om inntektene på selvangivelsen.

 

Skattefri utleie

 

Bor du i en enebolig og benytter mer enn halvparten av boligen selv, er leieinntektene skattefrie. Begrepet ”halvparten av boligen” refererer ikke til arealet, men beregnes etter utleieverdi. Man kan altså leie ut enkeltrom eller en eller flere hybler, både selvstendige og uselvstendige, så lenge leieverdien av det man bruker selv er høyere enn leieverdien av det man leier ut.

Det er også skattefritt å leie ut den ene boligen i en ikke-seksjonert tomannsbolig. Kravet er at du benytter den andre boligen som egen bolig. Slik utleie er skattefri selv om de to boligene i tomannsboligen er av ulik størrelse, og utleier bor i den minste. I denne sammenhengen gjelder det altså ikke noen regler om utleieverdi. Man kan også leie ut et enkeltrom eller en uselvstendig hybel i den delen man selv bebor skattefritt, men leieverdien av det utleier bruker, må være størst. Én viktig ting må man passe på: Det er slutt på skattefriheten dersom man leier ut en selvstendig hybel i egen del. Da må man skatte av inntektene, for da er det ikke lenger noen tomannsbolig, men en flermannsbolig

 

Flere bygninger på samme tomt

 

Har man flere bygninger på samme tomt, skal disse i utgangspunktet vurderes hver for seg ligningsmessig. Tidligere kommunalminister Åslaug Haga måtte gå av blant annet fordi hun hadde unnlatt å betale skatt av leieinntekter fra et stabbur på eiendommen.

Flere bygninger kan vurderes under ett når det dreier seg om tilleggsbygninger med en såkalt tjenende funksjon, for eksempel boder, garasje eller lignende, og som hovedbygningen ikke selv kan tilby i tilstrekkelig omfang.

Har tilleggsbygningen flere funksjoner, blir det avgjørende om den tjenende funksjonen har et såpass stort omfang i forhold til den ikke-tjenende funksjonen (utleiedelen), at tilleggsbygningen totalt sett fortsatt har karakter av å være en tjenende bygning til hovedbygningen.  Et eksempel kan være en dobbelgarasje med hybelleilighet over, som normalt vil kunne anses under ett med hovedbygningen selv om utleieverdien av hybelen er større enn utleieverdien av garasjeplassene.

 

Skattefri utleie inntil kr 20 000

 

Reglene for skattefri utleie deler av året ble endret fra 1.1. 2008. Den såkalte "halvårsregelen" er fjernet, og det er i stedet innført en regel om at utleieinntekt fra egen bolig ikke er skattepliktig når hele eller en større del av boligen leies ut forutsatt at inntekten ikke overstiger 20 000 kroner i inntektsåret.

- Husk at dette er generell informasjon. Skal man foreta seg noe som kan gi skattemessige konsekvenser, er vårt råd alltid å forhøre seg med en skatteekspert på forhånd, sier advokat Einar Frigland i Huseiernes Landsforbund. -- Mye god hjelp kan fås på ligningskontoret, som har alminnelig veiledningsplikt.  Jeg minner også om at det er mulig å få en bindende forhåndsuttalelse fra ligningskontoret i skattesaker.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler