Regler for brannsikkerhet i utleiebolig

Gå til hovedinnhold

Regler for brannsikkerhet i utleiebolig

Skal du leie ut bolig har du ansvar for brannsikkerhet. Men det har også leieboer. Hvor går grensene for hvem som har ansvaret for hva?

I all hovedsak dreier ansvarsfordelingen mellom utleier og leieboer seg om to ting. Huseier er ansvarlig for at sikkerhetsutstyret er på plass, mens leietaker må passe på at alt fungerer.

- Det er utleier som har ansvaret for at det materielle er på plass, men det er leieboer som har ansvaret for det daglige ettersynet og vedlikeholdet av for eksempel røykvarslere og brannslukningsutstyr. Dette innebærer å snu på brannslukningsapparatet med jevne mellomrom, og å bytte batterier i røykvarslere, sier advokat Øyvind Reitzel Bjerke i Huseiernes Landsforbund.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

I tillegg er det leieboers ansvar å melde feil på utstyr uten avbrudd til utleier.

- Jeg vil samtidig anbefale utleiere å være i forkant. Ta sikkerheten på alvor og sørg for at leieboer sjekker utstyr. Når alt kommer til alt er det utleiers eiendom og man bør kanskje være litt ekstra påpasselig med det en eier selv, anbefaler Bjerke.

Ha kontroll

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb) skal alle boliger ha brannalarmanlegg eller røykvarslere. Du må ha minst én røykvarsler i hver etasje. De skal være plassert slik at de kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, i sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert. Har du for eksempel åpen løsning vil en røykvarsler kunne dekke både kjøkken og stue. Hvis du har dør mellom, må du ha en røykvarsler i hvert av rommene. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

- Huseiers ansvar er at boligen har tilfredsstillende antall godkjente røykvarslere som kan høres godt på alle soverom. Det skal være manuelt slokkeutsyr som skal kunne brukes i hele boenheten. Utbytting på grunn av elde, og kontroll eller service der det trengs fagfolk, er også utleiers ansvar. Videre har huseier også ansvaret for at lokalene er godkjent til boligformål og at rømningsveiene er i orden, sier Bjerke.

Men hva når verken utleier eller leieboer vet hva man skal gjøre og hva man skal se etter?
Her får du en liste over det du bør ha kontroll på:

1) Røykvarslere
- Røykvarslere bør byttes etter 10 år. De fleste røykvarslere har en produksjonsdato som er påført på baksiden. Sørg for å ha rutine på dette.

2) Manuelt slokkeutstyr
- Alle boliger skal ha slokkeutstyr som husbrannslange, eller brannslukningsapparat med skum eller pulver.
- Hvis et skumapparat er det eneste slokkeutstyr du har må dette være på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21 A.
Hvis du har pulverapparat som eneste slokkeutstyr må dette være på minst 6 kilo.
Skum- og pulverslokkere som selges på markedet skal være testet og godkjent. I tillegg skal de være røde.
Når du kjøper et brannslokkeapparat skal det følge med veiledningshefte på norsk, med opplysninger om virkemåte, type branner, slokkemetode, plassering og vedlikehold.  
Andre typer apparater enn skum- og pulverslokkere, som slokkespray eller liknende, skal tydelig merkes som tilleggsutstyr. Det skal også merkes at apparatene har begrenset slokkekapasitet og ikke kan erstatte påbudt manuelt slokkeutstyr. Merkingen skal være på norsk.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er på sin side tydelige: De anbefaler husbrannslange, og å ha brannslukningsapparater i tillegg.

Med en husbrannslange har du ubegrenset tilgang på vann og kan slukke mye og lenge. Brannslukningsapparatene slukker effektivt de fleste typer branner som kan oppstå i hjemmet, og skal alle være merket med hvilke type branner de er virksomme mot. Derimot bør man være klar over at disse apparatene tømmes raskt. Et apparat på 6 kilo vil kunne tømmes i løpet av 10 til 20 sekunder.

3) Rømningsveier
- Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.
- Kravene til rømningsveier som gjelder for din bolig kommer an på når boligen ble bygget. Det kan være forskjell på kravene som gjaldt den gang, og kravene som gjelder i dag. Det er fortsatt kravet fra byggetidspunktet som gjelder. Nærmere informasjon om dette finner du på denne siden fra Dsb.
- Rømningsveien fra boligen skal enten føre ut til det fri eller føre til et brannsikkert sted eller føre til en rømningsvei (korridor) med to uavhengige rømningsretninger. I praksis betyr dette at korridoren skal ende ut i det fri eller i to forskjellige trapperom som igjen fører til det fri.

I en undersøkelse foretatt blant 5 000 studenter i 2015 kom det frem at mange studenter overhodet ikke får viktig informasjon om brannsikkerhet fra utleier. To av tre studenter er ikke orientert om rømningsveier, og bare én av ti studenter har deltatt i brannøvelse der de bor i dag. Vær derfor en god utleier og sørg for at leieboer er godt informert om brannsikkerheten i boligen.

Fakta: Riktig plassering av røykvarsleren:

  1. Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
  2. Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
  3. I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.
  4. Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter.
  5. Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.

Bruk Huseiernes utleiekontrakt

En enkel, smart og trygg husleiekontrakt. Leiekontrakten fylles ut digitalt, og du og leier får den tilsendt digitalt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler