Studenter mangler branninfo

Gå til hovedinnhold

Studenter mangler branninfo

Utleiere slurver med å gi informasjon om brann til leieboere. En undesøkelse blant studenter viser at mange aldri får det de ha krav på.

Halvparten av norske studenter i leide boliger får altså ikke informasjon om brannsikkerhet.

- Utleiere må skjerpe seg, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

I en undersøkelse foretatt blant 5.000 studenter kommer det frem at mange studenter overhodet ikke får viktig informasjon om brannsikkerhet fra utleier. To av tre studenter er ikke orientert om rømningsveier, og bare én av ti studenter har deltatt i brannøvelse der de bor i dag.

- Vi vet at mange studenter har manglende kunnskap og bevissthet om det ansvaret de har når de flytter for seg selv, ofte for første gang. Derfor er det bekymringsfullt at utleiere er såpass dårlig på informasjon rundt brannsikkerhet, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

- Vi vet at studenter er en utsatt gruppe, særlig når vi kjenner til at mange av dem heller ikke har innboforsikring. Derfor er det særlig viktig at studenter får rikelig og korrekt informasjon om brannsikkerhet, fremholder Irgens.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser blant annet at:

  • En av tre røykvarslere på studenthybler blir aldri sjekket.
  • 5.000 til 10.000 studenter har ikke røykvarsler i boligen sin.
  • To av ti studenter har ikke tilgang til slokkeutstyr der de bor.
  • Kun 30 prosent av studenter som bor i organiserte studentboliger for eksempel gjennom studentsamskipnaden, har fått informasjon om slokkeutstyr.
  • 51 prosent av de som leier bolig privat sammen med andre har ikke fått instruksjoner om brannsikkerheten av utleier.

Utleieres plikter

Utleiere av studentboliger plikter å påse at boligen er riktig utstyrt med brannvarsling, slokkeutstyr og rømningsveier.

- Eiere bør også informere leietakere om viktig forhold knyttet til brannsikkerheten. Vår undersøkelse viser at utleierne svikter på dette punkt, og at studentene må få mer informasjon om brannsikkerhet, sier Dagfinn Kalheim

Dette er bakgrunnen for en informasjonskampanje hvor Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring samarbeider med lokale brannvesen over hele landet. Brannvesen er på plass ved semesterstart på en rekke studiesteder. Der får studentene muligheten til å slå av en prat, få med seg viktig brannforebyggende informasjon, og et nytt røykvarslerbatteri.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler