Sjekk om du må måke taket

Gå til hovedinnhold

Sjekk om du må måke taket

Vinteren kan være en stor påkjenning for huset. Nå kan det være lurt å ta noen enkle grep for å forebygge skader.

SNØ: Har det lagt seg mye snø på taket? Er den våt og tung bør du måke den av.
SNØ: Har det lagt seg mye snø på taket? Er den våt og tung bør du måke den av.

Hver vinter kollapser flere bygninger i Norge på grunn av snø, og denne vinteren ser ut til å bli ekstra tøff.

Over store deler av landet har det snødd voldsomt i flere omganger. Væromslag, med store mengder regn, gjør snøen blytung.

Mange bygninger er ikke dimensjonert for dette. Men hvordan kan du vite hvor mye huset ditt, eller hytta, tåler?

Følg med på endringer

Når det er mye snø på taket, bør du følge med på eventuelle endringer i huset. Hvis dører og vinduer begynner å gå tregt kan det være tegn på for mye snølast på taket. Ser du nedbøyninger eller andre endringer i huset, vil det være et varsel om for høy belastning.

Med mye snø på taket kan du også høre knirk og smell i konstruksjonen. Det er neppe forbundet med fare, men er tegn på store belastninger på taket. 

Da bør du forsøke å få snøen vekk fra taket.

Byggeåret sier noe om bæreevne

Byggeår kan også si noe om når det er smart å måke vekk snøen for å unngå skader, skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på sine nettsider. Byggeåret gjør det mulig å anslå hvor mye snø taket tåler.

  • Hus som er oppført mellom 1950 og 1979, vil vanligvis være konstruert slik at det tåler inntil 50 cm tørr, gammel snø eller 40 cm våt snø på taket.
  • Bygninger som er oppført etter 1980 tåler vesentlig mer snø enn eldre bygninger. Vanligvis vil de tåle et sted mellom 50-120 cm tørr snø, og 40-90 cm våt snø. Dette kan du se i beregningsgrunnlaget fra da huset ble oppført. Sjekk eventuelt med kommunen din.

I beregningsgrunnlaget står det gjerne oppgitt kilo per kvadratmeter.

Dersom taket skal tåle 250 kilo per kvadratmeter, betyr det at taket tåler 80 cm tørr, gammel snø eller 60 cm våt snø. 

Dersom taket skal tåle 350 kilo per kvadratmeter betyr det at taket tåler 120 cm tørr, gammel snø eller 90 cm våt snø.

Måk jevnt

Pass på å måke jevnt når du fjerner snøen fra taket. Ikke ta først den ene delen og så den andre, men skav av litt og litt over det hele. Og ikke grav deg helt ned – la det være igjen noe.

– Når du måker taket, bør det gjøres slik at takflatene hele tiden har mest mulig jevn belastning. Å måke ferdig en takflate før du går over mønet og måker neste flate, gir skjevbelastninger og er mer kritisk enn en større og jevnere fordelt belastning. La det gjerne være igjen et lag med snø på takflaten, da unngår du å skade taktekningen, forklarer seniorforsker Trond Bøhlerengen ved SINTEF Byggforsk.

Ikke glem å sikre deg forsvarlig når du måker taket. Unngå å lage renner på tvers av takfallet, siden dette kan føre til at store snømengder settes i bevegelse samtidig.

Dersom du kvier deg for å klatre opp på taket, så husk at det også finnes løsninger for å få fjernet snø på taket uten at du må opp dit. Særlig butikker som er spesialisert på hytteutstyr kan ha gode måker med teleskopstang til tak.

Istapper et faresignal 

Hvis det dannes store ismengder og mange, lange istapper hver vinter, er det fordi taket ikke fungerer som det skal. Da kan det lønne seg å etterisolere og hindre luftlekkasjer opp til loftet.

– Is kan skade taktekningen, og ødelegge takrenner og nedløp. Isdannelser ved takfoten kan demme opp for smeltevann slik at lekkasjer oppstår. Istapper kan også gi farlig nedfall på beferdet område og dermed utgjøre fare for liv og helse, advarer Bøhlerengen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler