Panelovner: Bedre enn sitt rykte

Gå til hovedinnhold

Panelovner: Bedre enn sitt rykte

En panelovn er rimelig i innkjøp og rimelig i bruk. I tillegg har moderne ovner blitt smarte. Nå er de mye tryggere enn hva de var før.

Panelovner er i dag den mest brukte varmekilden i norske leiligheter, og tiltak for å redusere unødig bruk av disse er derfor god energieffektivisering. Den viktigste forskjellen mellom gamle og moderne panelovner er reguleringsnøyaktigheten, som betyr mye i forhold til energiforbruk og strømregning.  

– Moderne panelovner er slett ikke noe dårlig oppvarmingsalternativ. De er effektive og de er sikre, sier energirådgiver Trond Paasche i Enova svarer.  

– Panelovner er energioptimale. En moderne panelovn med termostat sørger for at ovnen bare gir fra seg den varmemengden som er nødvendig for å oppnå ønsket varme. Dermed sløser du verken med energi eller energikostnader, fortsetter han.

Bra for hurtig oppvarming

En panelovn er godt egnet til å heve og senke temperaturen i et rom hurtig.  

– Det gjør det enkelt ytterligere å spare energi ved å installere energisparende styringssystemer som på en enkel måte hever og senker temperaturen etter den enkeltes behov. Målinger vi har gjennomført viser at styringssystemer kan redusere strømforbruket til oppvarming med opptil 25 prosent, sier Arne Hoseth i Glen Dimplex.  

Et rom vil generelt ha varierende varmebehov avhengig av utetemperatur, antall personer i rommet, hvilken aktivitet som utøves, solinnstråling og andre varmekilder som for eksempel lys, TV, PC og slike ting.  

– All energi som brukes i et rom omsettes til slutt i varme. Derfor er det forskjell på hvor mye energi som trengs for å varme opp en stue, eller et annet rom i huset. Panelovnen stråler rett ut i huset og varmer opp rommet effektivt, sier Hoseth.

Erstatt gamle panelovner med nye

Med nye panelovner og et trådløse energistyringssystemet kan du ifølge produsentene redusere strømutgiftene med inntil 25 prosent.Med nye panelovner og et trådløse energistyringssystemet kan du ifølge produsentene redusere strømutgiftene med inntil 25 prosent.Gamle panelovner har mye dårligere reguleringsegenskaper enn moderne gode ovner. Det betyr at en gammel ovn vil kunne varme rommet mer enn strengt tatt nødvendig og dermed bidra til at du sløser med energien.  

– Sett at man ønsker 21 grader i rommet vil en gammel ovn med mekanisk termostat kunne tillate en variasjon i romtemperatur på tre til fire grader. I praksis vil termostaten stilles på 21 grader, men da kan romtemperaturen svinge mellom 19 og kanskje 23 grader. Når temperaturen går lavere enn komforttemperatur så har vi en tendens til å stille termostaten enda høyere, med det resultat at man bruker mer energi enn nødvendig. Den nye ovnen vil klare å holde varmen på et jevnt nivå uten å slå seg av og på, sier Paasche i Enova.

Bedre komfort og sikkerhet

Fordi en ovn med mekanisk termostat normalt vil være innkoblet i noen minutter og oppnå makstemperatur, for deretter å være utkoblet i flere minutter og bli kald, vil en moderne ovn gi langt større komfort.  

– En moderne ovn gir en helt jevn overflatetemperatur ettersom termostaten porsjonerer ut riktig energimengde med sekunders koblingssyklus, sier Paasche.  Sett i forhold til varmekabler er nye panelovner å foretrekke fra et kostnadsperspektiv.

– Varmekabler har varmetap mot kald sone, gulv mot grunn eller mot det fri. De taper varme ned mot den kalde grunnen huset er fundamentert på og opp i rommet den skal varme opp. Dermed vil varmekabler bruke mer energi på å holde ønsket temperatur i forhold til en panelovn .På grunn av at varmekabler er støpt i betong, høy masse, kan ikke varmekabler regulere temperaturen raskt. Varmekabler i støp mister også mulighet for dag- og nattsenking som gir besparelse i energibruk, sier Paasche.  

Samtidig har nye panelovner blitt vesentlig tryggere. Nye ovner er utstyrt med en funksjon som kobler ut strømmen til ovnen hvis den blir for varm, for eksempel hvis den blir tildekket. De har også lav overflatetemperatur, så det er liten fare for å brenne seg både for liten og stor.  

– I tillegg er panelovner rimelige i innkjøp og lette å montere. Prisene varierer, men du får nye panelovner for rundt 1 500 kroner. Sett i forhold til alternative varmekilder er panelovner rimelig, selv over lang tid, avslutter Hoseth.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer