I byen bor vi trangt

Gå til hovedinnhold

I byen bor vi trangt

De fleste nordmenn har god plass der de bor, men i byene bor vi trangere, viser en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå.

I Oslo bor 20 prosent av befolkningen i en trangbodd husholdning. For resten av landet er tallet halvparten; ca. 10 prosent av Norges befolkning har liten plass å boltre seg på i boligen. Det er i de store byene, samt i enkelte små og mellomstore kommuner med høyskoler og universiteter at folk bor trangest. Dette kommer frem av Statistisk Sentralbyrås nye undersøkelse av nordmenns boforhold.

 

Selveiere har god plass

Dersom du eier boligen du bor i, er sjansen stor for at du har godt med plass. Det er nemlig bare fire prosent av selveiere som bor trangt. 13 prosent av de som leier bor trangt. Ellers viser tallene at småbarnsfamilier oftere bor trangt enn andre. Når barna blir større flytter folk gjerne til boliger med bedre plass. Av par uten hjemmeboende barn regnes bare to prosent som trangbodde.

 

 

 

Innvandrere bor trangt

Tallene viser at innvandrere bor trangere enn befolkningen for øvrig. Det er spesielt blant folk fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og enkelte andre ikke-vestlige områder hvor trangboddheten er forholdsvis stor. Likevel har godt over halvparten av også denne gruppen god plass i boligen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler