Vi aner ikke hvorfor vi får AMS-måler

Gå til hovedinnhold

Vi aner ikke hvorfor vi får AMS-måler

En ny undersøkelse viser at over halvparten av oss ikke aner hvorfor vi får AMS-måler installert.

Norges vassdrags- og energidirektorat har (NVE) pålagt nettselskapene å installere smarte strømmålere hos alle innen januar neste år. Så langt rapporteres det at 70 prosent av oss har fått en slik måler på plass i sikringsskapet hjemme. 

- Myndighetene og nettselskapene har ikke lykkes med å forklare strømkundene hvorfor smarte strømmålere må installeres. Det sier leder for privatmarkedet i NorgesEnergi, Geir Jørgensen. NorgesEnergi er en nasjonal strømleverandør for privat- og bedriftsmarkedet og er en av landets ledende lavprisaktør.  

Energi Norge, som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for aktører i kraftmarkedet er overrasket over at de fleste av oss ikke vet hvorfor. 

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

- Bransjen og myndighetene har et felles ansvar for å forklare befolkningen hvorfor målerne byttes ut. God kommunikasjon er viktig for en effektiv utrulling med færrest mulig bomturer. Det bidrar til å holde kostnadene nede for både nettselskap og kunder, sier informasjonssjef i Energi Norge Aslak Øverås. 

Forventer økt kunnskap

Ifølge en undersøkelse foretatt av Energi Norge må strømnettet moderniseres for om lag 140 milliarder kroner frem mot 2025 for å møte morgendagens energibehov. Investeringene vil i hovedsak måtte dekkes gjennom økt nettleie.  

NVE sier de forventer at kunnskapen om de nye målerne vil øke etter hvert som det kommer tjenester strømkundene kan ta i bruk. 

- Nettselskapene gjør en stor jobb for å rulle ut smarte målere, og det installeres nå over 4 000 målere hver dag. I utrullingsfasen er det nettselskapene som er kundens første kontaktpunkt ved spørsmål om målerne, de har derfor et ansvar for å gi kundene informasjon om målerne og om utrullingen. Vi forventer at kunnskapen om de nye målerne vil øke etter hvert som det kommer tjenester strømkundene kan ta i bruk, sier Guri Grøtterud som er Seksjonsleder i Seksjon for sluttbrukermarked i NVE.

Så hva er AMS?

Tidligere ble strømregningen basert på en omtrentelig beregning av forbruket. AMS-måleren gir en nøyaktig avregning av forbruket. I tillegg har AMS-målerne toveis kommunikasjon mellom måler og nettselskap. Hver enkelt forbruker får detaljert informasjon om sitt forbruk via egne nettsider og mobiltelfonen.

Alle dataene fra AMS-målerne rundt om i landet skal samles i ett sentralt datalager, kalt Elhuben.

Den skal danne grunnlaget for fakturering av strømkundene og overta en del av oppgavene som nettselskapene ellers måtte ha utført hver for seg. Statnett har ansvar for Elhuben, som ble satt i drift allerede i februar 2017.

- At alle nettselskaper og kraftleverandører får ett holdepunkt sparer tid og penger. Det blir enklere for folk å bytte strømleverandør, og det vil utvikles nye tjenester og apper for styring av strømforbruket, sa konserndirektør IKT Peer Olav Østli i Statnett til Hus & Bolig i et tidligere intervju.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer