Miljømerkene: Kjenner du dem?

Gå til hovedinnhold

Miljømerkene: Kjenner du dem?

Miljøvennlighet og vårt eget ansvar for klima er blitt store temaer i samfunnsdebatten. Men hva vet du om valgene du kan ta?

Vi forklarer hva de forskjellige miljømerkene står for

I artikkelen «Mange miljøvennlige rengjøringsprodukter» ga vi deg innblikk i hvilken funksjon miljømerking har for rengjøringsprodukter, men denne merkingen gjelder også for mat, treverk og tekstiler. Du kan også finne miljømerkede hus.

Svanemerket, som er det offisielle nordiske miljømerket stiller for eksempel miljøkrav til produkter i et livssyklusperspektiv, fra uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet som avfall.

Kort sagt er nettopp det hensikten med en slik merking, og nederst i artikkelen vil du finne en oversikt over vanlige merker.

Bli medlem i Huseierne og få fire utgaver av Hus & Bolig med nyttig boligstoff.

Lite informasjon

Da miljørådgiver og gründer av miljømagasinet Mojo, Nini Hæggernes, startet gründervirksomheten sin for 13 år siden var det på bakgrunn av det hun følte var en manglende tilgang på informasjon om miljø- og helsevennlig livsstil og forbruk. Hun ønsker å bidra til at flere tar bevisste valg.

- Med miljømerking kan vi velge produkter som har et minst mulig skadelig fotavtrykk, og som gir minst mulig belastning på naturen og kloden vår, sier hun, og legger til at miljømerkede produkter ofte er bedre for helsen vår.

Hun mener det er for vanskelig for en forbruker å forholde seg til et produkt som ikke er miljømerket.

- Det er ikke så lett å finne ut av det, og for mange som har en travel hverdag finnes det ikke tid til å sette seg inn i alt mulig, det må være enkelt, påpeker hun.

Hvorfor er det slik?

Hæggernes mener vi bør stille oss spørsmålet om hvorfor vi har laget et samfunn hvor man trenger miljømerking, og fremhever at det er noe som er riv ruskende galt når vi må merke produkter som miljøvennlige eller mindre skadelige.

Hvilke miljøgifter blir brukt i produksjonen, hvor langt har det reist, hvor høye klimautslipp gir produktet, er spørsmål hun ønsker svar på, og tror at en slags klima- eller miljøkalkulator kunne ha vært en løsning.

- Vi burde faktisk snudd litt rundt på dette systemet, og på samme måte som vi har en innholdsdeklarasjon, kunne vi ha fått en merking på alle produkter som fortalte oss hvilken grad av miljøbelastning de har, foreslår hun.

Savner helhetlig merking

Hun synes det er bakvendt at det er de mest miljøvennlige produktene som skal betale for dette, og mener det burde vært motsatt.

Hun savner også en helhetlig merking der det nå er merker som har et lite omfang. I tillegg til de norske eller nordiske miljømerkene har vi også miljømerker fra EU eller andre internasjonale merkeordninger.

EU-merket «Blomsten» er for eksempel merket for økologiske produkter i det europeiske marked. Hæggernes mener det ikke er helt uproblematisk.

- Selv om produktet er økologisk merket, kan det ha reist langt, og får dermed en klimabelastning. Da kan det være vanskelig for forbruker å forholde seg til om han skal kjøpe en lokalprodusert tomat som ikke er økologisk dyrket, eller en langreist, økologisk tomat fra Spania, sier hun. 

Lokalprodusert er også miljøvennlig

Hun nevner Reko-ringene, organisert av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som et fantastisk eksempel på hva man kan gjøre lokalt og som gjør det enkelt for forbrukere å handle kortreist mat som et alternativ til det langreiste.

Men hun tror at miljømerkingen virker. Det ser vi fordi vi finner stadig flere produkter med miljømerking i butikkhyllene, noe som også betyr at stadig flere vil ha slike produkter.

- Det er absolutt mer forståelse og oppmerksomhet rundt denne valgmuligheten enn noensinne, sier hun, men mener at vi fortsatt har en lang vei å gå, og at det fortsatt er viktig å formidle hva disse merkene betyr. kgd@huseierne.no

Svanen 

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanen stiller miljøkrav til produkter i et livssyklusperspektiv, fra uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet som avfall.

EU-Ecolabel (Blomsten) 

Det offisielle europeiske miljømerket. EUs Ecolabel er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket.

Oekotex 

Produkter merket med Trygge Tekstiler skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer.

FSC – Forest Stewardship Council 

Er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig, økonomisk og sosialt. Når tømmer forlater en FSC-sertifisert skog, sikres det at selskapene i forsyningskjeden oppfyller FSCs sporbarhetsstandarder for beste praksis. Et produkt som bærer FSC-logoen er laget av tre fra ansvarlige kilder.

PEFC 

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. En internasjonal organisasjon med mål om å fremme bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig tredjepartssertifisering. PEFC-merket er en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk. PEFC er en ren råvaremerking.

Debio  

Debio er en ikke-statlig medlemsorganisasjon som kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge. Produktene skal markedsføres med henvisning til den økologiske produksjonsmetoden og tilfredsstille kravene i regelverket. Kontrollen omfatter alle virksomheter som produserer, bearbeider, lagrer og markedsfører økologiske produkter.

KRAV 

Det svenske merket for økologisk produksjon, som finnes på en rekke varer i norske butikker. Uten kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Stiller høye krav om dyrevelferd, sosialt ansvar og klimapåvirkning.

"Statskontrolleret økologisk" 

Det danske merket for økologisk produksjon. Merket garanterer at en vare er økologisk dyrket. Uten kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Krav til dyrevelferd. Strenge krav til tilsetningsstoffer.

Enova anbefaler 

Enova Anbefaler er en merkeordning som skal gjøre det lettere å velge produkter og løsninger med god energikvalitet. Gjelder 3-lags lavenergivinduer, etterisolering i henhold til energitiltaksmetoden i TEK10.

Rain Forest Alliance 

Organisasjonen arbeider for bevaring av dyreliv og miljø i regnskogen, for å sikre biologiske systemer og bærekraftig utvikling. Arbeider for å bedre forholdene for arbeidere og deres lokalsamfunn. Finnes i norske butikker på sjokolade, bananer, kaffe, te og trevirke. Ikke økologisk.

MSC – Marine Stewardship Council 

Et miljømerke for fisk og sjømatprodukter. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiske.

GOTS - Global Organic Textile Standard 

Internasjonal merkeordning for økologiske tekstiler, som stiller krav til at minimum 70 prosent av fibrene skal være økologisk dyrket. Tekstilene må oppfylle miljø- og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. Sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere er også inkludert i kravene.

Ecocert 

Økologisk sertifisering, egentlig fransk, men finnes i norske butikker. Uten kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Krav til dyrevelferd. Strenge krav til tilsetningsstoffer.

Debio Bærekraftig 

Sertifiserer bærekraftig fiske og fangst, bærekraftige bestander, skånsomme fangstmetoder, færre miljøgifter i fisken og sporbarhet fra fiskebåt til ferdig produkt.

NYT NORGE 

Skal være produsert i Norge og inneholde norske råvarer. Kjøtt, egg og melk skal alltid være 100 prosent norsk. Sammensatte matvarer kan ha opptil 25 prosent råvarer produsert utenfor Norge. Råvarene kommer fra gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø følger en bestemt standard (KSL-standarden).

Grønt punkt 

Krav om material -og energigjenvinning av emballasje er regulert i bransjeavtaler mellom næringslivet og Miljøverndepartementet. Materialselskapene rapporterer hvert år til Klima- og forurensningsdirektoratet.

Dyrevernmerket 

Dyrevernmerket skal sikre at dyrene har hatt bedre plass, sunn kropp og aktivitet enn gjennom minimumskravene i offentlig regelverk.

Demeter 

Sertifiserer biodynamisk landbruk. Verdens eldste fairtradeorganisasjon. Overskudd går tilbake til forskning eller utviklingsarbeid.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer