Sjekk reglene før du investerer

Gå til hovedinnhold

Sjekk reglene før du investerer

Planlegger du et tiltak på eiendommen som for eksempel fører til en bruksendring, bør du først sjekke lover og regler.

Kanskje har du et uthus eller en garasje som du kan tenke deg å bygge om til et anneks for husets ungdommer eller til gjester? En slik bruksendring kan utløse nye krav som en følge av kommunens reguleringsplaner, eksempelsvis til støyskjerming. Det var nettopp det som skjedde for et ektepar i Sandvika som opplevde at det gikk så galt at de fikk ekstra utgifter på en halv million kroner.  

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Før man tar avgjørelser

Sett deg inn i lovverket, er rådet fra advokaten.

- I mange tilfeller vil man være avhengig av profesjonell hjelp for å avklare om et tiltak er i henhold til regelverket, og hvilke konsekvenser det vil medføre for eiendommen, sier advokat i Huseiernes Landsforbund, Per Christian Nordal.

Ofte vil også kommunen kunne være behjelpelig med å svare på konkrete spørsmål, for eksempel når det gjelder tolkning av kommune- eller reguleringsplaner.

Oppfylle krav 

Utgangspunktet er at alle krav skal være oppfylt før tillatelse gis. Helt generelt er det viktig å være klar over at et tiltak kan utløse krav man kanskje ikke hadde sett for seg. Søker du om bruksendring, kan det for eksempel føre til krav om parkeringsplasser og uteoppholdsareal. Det er derfor viktig å sette seg inn i konsekvensene av tiltaket før man investerer for mye tid og energi i et prosjekt.

- I forbindelse med at en rekke tiltak ble unntatt søknadsplikt i 2015, laget Direktoratet for byggkvalitet noen verktøy som er til god hjelp når man skal avklare om et tiltak kan settes opp uten søknad og tillatelse, forteller Nordal.

Man finner disse ved å gå inn på «verktøy og veivisere» øverst på direktoratets hjemmeside.

Regelverk på nett

De viktigste reglene man må kjenne til er: Plan- og bygningsloven av 2008, teknisk forskrift 2017, saksbehandlingsforskriften 2010, overordnede planer (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan), reguleringsplan med bestemmelser og tilstøtende regelverk som for eksempel vegloven og jernbaneloven. Retningslinjer for støy (T-1442) er ikke bindende med mindre de gjøres bindende gjennom plan.

Man finner lover og forskrifter på Lovdata.no. Direktoratet for byggkvalitet har også en regelsamling på sine hjemmesider dibk.no, der man også finner kommentarer til forskriftene, forskjellige veivisere og temaveiledere.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer