Se for deg at du kommer til ... for eksempel India. Du har så vidt fått områdd deg og skjønt litt av hvordan samfunnet fungerer. Du har funnet et sted du vil bo, men du vet det er mye penger på spill, og noen ber deg undertegne en kontrakt du kanskje bare skjønner noen få ord av. Hvordan ville det føles?

 

Norsk variant undertegnes

For folk som ønsker å leie bolig i Norge kan det å skulle underskrive på en kontrakt de ikke forstår innholdet av virke skremmende. For utleier vil det også kunne føles utrygt å være usikker på om den andre parten har forstått hva leieforholdet innebærer av plikter og rettigheter. Dette er noe av bakgrunnen for at Huseiernes Landsforbund gjennom de siste årene har jobbet frem sju oversettelser av husleiekontrakten.

Det er fortsatt avtaleformularet med den norske teksten som skal signeres, og som er den formelle avtalen mellom partene. Men med oversettelsen for hånden vil det ikke være tvil om hva hvert punkt i avtalen inneholder.

Er du interessert i utleie? Pass på å få med deg denne artikkelen om skatt på utleie.

 

Først engelsk

Den første leiekontrakten Huseiernes Landsforbund utarbeidet på et fremmedspråk, var en engelsk versjon av kontrakten. Deretter fulgte både en polsk versjon og en på urdu. Dette skjedde allerede i 2012. Siden har altså fire nye språk fulgt etter.

AdvokatAdvokat Morten Fæste- Vi har forsøkt å ligge i forkant med disse oversettelsene, blant annet ved å ved å følge med på bevegelsene som skjer i innvandringen, og produsere oversettelser som samsvarer med disse. Målet har vært at idet mange trenger eller etterspør en kontrakt på for eksempel arabisk – ja, så ligger den der, klar til våre medlemmer, sier advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund.

Mange som kommer til Norge vil i løpet av den første perioden av oppholdet være på leiemarkedet. Det vil naturlig nok også være i denne perioden at det norske språket sitter dårligst.

- Disse oversettelsene vil kunne bryte språkbarrieren og gi trygghet både for den som leier og den som leier ut, understreker Fæste.

Leieboerforeningen er svært positiv til de mange oversettelsene. 

- Mange aner rett og slett ikke hva de skriver under på. Det gjelder for så vidt også de som ikke har andre morsmål enn norsk, men det er klart at for dem er det enda vanskeligere med denne typen dokumenter, sier daglig leder Lars Aasen. 

I 2016 var det nesten 5 000 nedlastinger av de fremmedspråklige kontraktene fra Huseiernes Landsforbunds nettsider. Engelsk og polsk var de mest populære språkene, med henholdsvis 3 500 og 1 000 nedlastinger.

Vil du leie ut deler av egen bolig? Her er det du trenger å vite.  

 

Polen på topp

Den største innvandringsgruppen i Norge er, ifølge Statistisk Sentralbyrås innvandringsstatistikk, polakker. (Vi forholder oss her til SSBs definisjon av innvandrere som personer som er født i utlandet og som har fire utenlandskfødte besteforeldre.) Blant polakker har mange planer om å vende tilbake til hjemlandet etter en periode i Norge, og andelen som leier bolig er, blant annet av den grunn, forholdsvis høy. De to nest største gruppene er folk fra Litauen og Sverige. Folk fra Somalia ligger på fjerdeplass. Den største tilveksten av innvandrere i 2016 var folk fra Syria. 2016 var også året da flere innvandret til Norge på grunn av flukt enn på grunn av arbeid. Syria står nå for det ellevte største innvandrertallet til Norge. Arabisk er det offisielle språket i Syria.  

Og du – hvis du lurte, men ikke torde spørre: Tigrinja er et semittisk språk som snakkes i Eritrea og Etiopia. 

Les også: Sikre deg ved utleie