Advokaten svarer: Utleie av egen bolig - er det enklere regler da?

Gå til hovedinnhold

Advokaten svarer: Utleie av egen bolig - er det enklere regler da?

Du har mer fleksibilitet når du skal flytte tilbake hvis du leier ut din egen bolig. Men du må huske å varsle leieboeren på forhånd, forteller Anders Leisner, advokat i Huseierne.

Anders Leisner forteller om utleie av egen bolig.m ut
EKSPERT: Anders Leisner er advokat i Huseierne og leder den juridiske medlemsrådgivningen.

Av: Carsten Henrik Pihl

Huseiernes advokater og juridiske svartjeneste får ofte spørsmål fra medlemmer som skal leie ut. En rekke skal leie ut sin egen bolig, for eksempel fordi de skal bo et annet sted for å arbeide noen år. Men hvor lang tid kan man leie ut for da, og hvilke regler gjelder når man flytter tilbake.

Anders Leisner er advokat i Huseierne og leder den juridiske rådgivningen. Han er ofte borte i slike problemstillinger.

Større fleksibilitet for utleietid

- Hvis du skal leie ut din egen bolig som du skal flytte tilbake til i løpet av de neste fem årene, så gjelder det betydelige unntak fra leiers rettigheter etter husleieloven, forteller advokaten.

Anders Leisner forteller at de viktigste unntakene er at det ikke gjelder noen minstetid for utleieperioden, og at leier ikke har oppsigelsesvern.

- Leier kan altså ikke kreve oppsigelsen underkjent fordi utleier ikke har saklig grunn, eller fordi oppsigelsen vil virke urimelig. Leier skal likevel ha tre måneders varsel om oppsigelsen, forteller Anders Leisner.

Les også: Hva kan man ta i husleie og når kan den settes opp?

 

Hva gjelder når man ikke vet hvor lenge man blir borte?

I en del utleieforhold vil det være slik at utleieren ikke vet hvor lenge man blir borte. For eksempel fordi man ikke vet hvor mange år oppdraget man har fått utenlands kommer til å vare. Men her har utleieren betydelige rettigheter, forteller advokaten:

- Det kan jo være at du jobber i utlandet og ikke helt vet hvor lenge det vil vare. Da kan du komme tilbake og overta boligen med tre måneders varsel, uten å risikere at leier bringer oppsigelsen inn for retten.

Anders Leisner peker også på at når man leier ut sin egen bolig, har leier heller ikke rett til å fremleie deler av boligen til andre. Leieboeren kan heller ikke fremleie bort hele boligen hvis man selv ikke får brukt boligen man leier.

 

imagec1g6d.png

VARSEL I KONTRAKTEN: I Huseiernes leiekontrakt har du mulighet for å krysse av for at dette er utleiers bolig. I kontrakten kommer det da at det er begrensninger for leier.

 

Husk å varsle om unntaket

Anders Leisner peker på at det er viktig at leieboeren varsles om at dette er din egen bolig, og at dette varselet gjøre skriftlig:

- Det som er viktig å huske på er at leieren må gjøres skriftlig oppmerksom på at det er snakk om leie av utleiers egen bolig. Og at det ved midlertidig fravær på inntil fem år gjelder regler som gir leier dårligere rettigheter enn ved vanlig leie, sier advokaten.

Han peker også på at det er viktig å huske på at dersom du blir borte i mer enn fem år, så faller unntaket bort. Da får leier fullt oppsigelsesvern etter husleieloven.

 

Les mer: Flere spørsmål og svar om utleie finner du i vårt nettmøte om utleie

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer