Dette må du vite som utleier

Gå til hovedinnhold

Dette må du vite som utleier

Utleie kan gi gode inntekter. Med god planlegging og rådgivning får du lite hodebry. Her er Huseiernes 7 tips til smart utleie!

Utleie - råd til utleier

Enten du har en hybel i kjelleren, et ekstra rom i leiligheten eller en sekundærbolig du skal leie ut, er det mye du må tenke på.

For å unngå at det oppstår usikkerhet og uenigheter rundt hva som er ditt ansvar, bør du sette deg godt inn i reglene for utleie, slik at leieforholdet blir en god opplevelse for begge parter.

Her er 7 tips på veien:

1. Husk leiekontrakt!

En god leiekontrakt vil være et godt fundament for et godt leieforhold. Husleieloven setter en god del krav til avtalene, og bruk derfor standardkontrakter som er tilpasset lovens krav.

Huseierne har en egen digital leiekontrakt der vi enkelt guider deg gjennom de ulike temaene som må med i kontrakten.

Du svarer på spørsmål og vi lager en kontrakt til deg som er tilpasset ditt leieforhold - og samtidig oppfyller kravene i loven. 

Les mer: Huseiernes digitale leiekontrakt

2. Depositum sikrer husleien

Som utleier bør du ha sikkerhet for at du får husleien. Dette får du gjennom et depositum.

Depositum betales av leieboeren, og settes på en sperret konto. 

Med depositum unngår du tap hvis leietaker ikke betaler og leieforholdet må avsluttes.

Husk at man ikke kan kreve større depositum enn et beløp tilsvarende seks måneders leie, og det vanligste er et beløp tilsvarende tre måneders leie.

Les mer: Derfor er depositum viktig

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 619 kroner i året!

3. Sjekk alltid referanser

Selv de som er minst til å stole på kan vekke tilliten din på visning og frem til kontraktinngåelse.

Derfor er det alltid lurt å ringe tidligere referanser, da det er med på å gi deg et bedre bilde av hvilke leietakere du er i ferd med å inngå en avtale med.

Spørsmål? Medlemmer i Huseierne kan ringe Huseiernes jusstelefon gratis hver gang du lurer på noe om leieforholdet

4. Tenk på hvor lang tid du vil leie ut for

Tenk over hva som er dine behov for utleieobjektet. Tilpass utleietiden i kontrakten etter dette. Kontrakter kan være tidsbestemte eller tidsubestemte. 

Huseiernes smarte digitale leiekontrakt guider deg gjennom dette.

Husk at leietaker har et sterkt oppsigelsesvern, og at en oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leietaker.

Anders Leisner

Mange spørsmål til ekspertene: Huseiernes advokater svarer på mange spørsmål fra utleiere, forteller advokat Anders Leisner, leder av Huseiernes medlemsrådgivning: - Vi kan bidra med rådgivning for utleiere både før leieforholdet inngås, underveis og ved avslutningen, og har også standard leieavtaler som sikrer klare og forutberegnelige leieforhold, sier Leisner. Disse tjenestene er gratis for Huseiernes medlemmer.

5. Sørg for å ha en utkastelsesklausul i kontrakten

De fleste leieforhold avsluttes greit, men noen ganger blir det vanskeligheter. Ta inn en utkastelsesklausul i kontrakten. 

Da kan du søke namsmyndig­hetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten slik klausul tar utkastelse veldig lang tid.

Huseiernes leiekontrakt har utkastelsesklausul som standard.

Skjemaer: Huseiernes medlemmer får tilgang standardskjemaer for oppsigelse og utkastelse

6. Sett deg inn i reglene

Når du leier ut, så er det viktig å gjøre det i henhold til lover og regler.

Du kan ikke bare sette opp leien halvveis i året uten varsel eller si opp leietaker når du vil. Som utleier er du den profesjonelle parten, så vær ditt ansvar bevisst.

Les mer: Når kan du sette opp husleien?

7. Må jeg skatte av leieinntektene?

Hovedregelen er at leieinntekt er en skattepliktig inntekt, det er et viktig unntak her: Utleie når du leier ut i din egen bolig vil ofte være skattefri. 

Leieinntekten er skattefri dersom du bruker minst halvparten av boligen, regnet etter utleieverdi. Det vil si at den delen man bruker selv er minst like mye verdt som den delen man leier ut.

Det vil si at hvis du leier ut en hybel i kjelleren, vil dette (nesten) alltid være skattefrie leieinntekter.

Leieinntekter fra utleie av en egen leilighet vil være skattepliktige. Men da kan du også trekke fra utgiftene.

Du må også skatte for inntekter fra korttidsutleie, som AirBnB. Dette gjelder selv om det dreier seg om utleie av bolig man bor i selv. De første 10.000 kronene er likevel skattefrie, men av alt du tjener over dette beløpet regnes 85 % som skattepliktig inntekt.

Les mer: Skatt ved korttidsutleie av bolig - AirBnb

Fortsatt ikke helt klok på hva som gjelder? Husk at Huseierne holder kurs i alt man må vite om utleie, samt skatt på bolig og utleie. Se vår kurskalender her.  

 

Det handler om hjemmet ditt.

Alternativ tekst

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Du kan trekke fra vedlikehold som maling når du leier ut. Her ser du resten av fradragene du kan få når du må skatte av utleien.

Fradrag ved utleie av bolig

Les mer
Husleie regulering sette opp.

Vet du når du kan endre husleien?

Les mer

Tekniske krav til utleiedel i egen bolig

Les mer