Takras og glatt fortau er styrets ansvar

Gå til hovedinnhold

Takras og glatt fortau er styrets ansvar

Fra mange tak henger det nå tunge istapper som i verste fall kan ta liv hvis de faller ned og treffer noen.

SE OPP! Styret har ansvaret for at snø og is på takene ikke utgjør noen fare for beboere og/eller forbipasserende.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.  Foto: Adobe Stock

Vekslende temperaturer på vinterstid øker faren for istapper og takras.

Mange er ikke klar over at det er de som eier bygningene, det være seg borettslag, sameier eller andre gårdeiere, som er ansvarlige for å gjøre fotgjengere oppmerksomme på faren og fjerne is og snø.

Det er altså boligeiers ansvar å passe på at snø og is ikke raser ned og skader folk, biler eller annet som befinner seg under bygningen.  

Står i politivedtektene

Det står i politivedtektene i de fleste kommuner at boligeier straks skal sette opp avvisere og fareskilt når det er fare for ras av is og snø fra bygninger der folk ferdes.

Avviserne er til for å gjøre folk oppmerksomme på faren som er forbundet med å bevege seg i området, og de skal settes opp så snart faren for ras oppstår.

Men huseier har ikke oppfylt sitt ansvar ved bare å sette opp slike varselskilt.

- Plikten er ikke oppfylt ved at man setter ut varselskilt i november og tar dem inn til påske. Normalt må varselskiltene tas ned innen en uke, med mindre gårdeier kan dokumentere at det har tatt lenger tid å rekvirere hjelp til fjerning av isen, sier Anders Leisner, leder for medlemsrådgivningen i Huseierne.

Huseier plikter snarest å rydde tak for snø og is, slik at ras unngås. I tillegg må det måkes snø og strøs der det er glatt.

Dumper naboen eller kommunen snø på din tomt, og har de lov til det?

Unngå bøter og personskader

Istapper og snø som kan forårsake skader er altså huseier pliktig å fjerne. I mange tilfeller er det nødvendig med lift eller hjelp fra et profesjonelt firma for å få ned isen.

- En avtale med et firma som overvåker bygningen gjennom vinteren, samt rykker ut og fjerner farer ved behov, kan være en god investering, sier Leisner.

I noen tilfeller kan det skje uhell mens man venter på at firmaet skal komme huseier til unnsetning i travle tider, og nettopp i de tilfellene er det greit å ha dokumentasjonen i orden.

- Er uhellet ute, vil det være en fordel om styreleder i sameiet eller borettslaget kan dokumentere at hun har vært i kontakt med et firma som kan fjerne isen, helst samme dag som avviserne ble satt ut, sier Leisner.

 

AndersLeisner_1200.jpg

HUSK DOKUMENTASJON: Advokat Anders Leisner i Huseierne anbefaler at styreleder sørger for dokumentasjon av kontakten med isryddefirmaet.

Dette vil vise at gårdeier/styreleder er sitt ansvar bevisst og har gjort det som står i hennes makt for å avverge en farlig situasjon.  

Har du husket å måle radon i utleieboligen?

- Huseier kan nemlig få bøter for ikke å følge politivedtektene. Bøter er likevel ingenting i forhold til de menneskelige tragediene, straffe- og erstatningsansvaret som kan oppstå for skader på fotgjengere og biler dersom man som huseier ikke har fulgt opp sine forpliktelser, sier Leisner.

På særlig utsatte steder hvor det ferdes mye mennesker, kan det være lurt å investere i varmekabler eller annen form for varme i takrenner og takkonstruksjonen.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer