Dumper naboen eller kommunen snø på tomta di?

Gå til hovedinnhold

Dumper naboen eller kommunen snø på tomta di?

Ingenting er mer irriterende enn å bruke tid og krefter på å måke oppkjørselen for snø, for så å oppdage at brøytebilen har lempet alt tilbake. Men er det egentlig lov?

PÅ EGEN TOMT: Snø man måker må man holde på egen tomt - med mindre man har avtale med naboen.

Av: Linda Ørstavik Öberg

Mange har opplevd at egen eiendom på mistenkelig vis har fått litt ekstra snø fra naboene rundt, og at brøytebilen har brukt hagen eller oppkjørselen som endestasjon for noe av snøen.

Men kan man egentlig hive snøen over på en annens tomt?

Nei til naboen

På spørsmålet om hvorvidt naboen kan skyve over sin snø på din tomt, eller om du kan gjøre det samme, så er svaret ganske enkelt nei. På samme måte som man ikke kan kvitte seg med hageavfallet sitt hos naboen om sommeren, kan man heller ikke dumpe snø der om vinteren.

- Så lenge du ikke har inngått en avtale med naboen om at snøen kan flyttes dit, må du pent finne et sted til den på din egen tomt. Hvis du i verste fall ikke har plass til alt etter store snøfall, må du få den kjørt bort for egen regning, sier Espen Kheradmandi, advokat i Huseierne.

 

EspenKheradmandi101.jpg

HOLD SNØEN PÅ EGEN TOMT: Hvis du i verste fall ikke har plass til alt etter store snøfall, må du få den kjørt bort for egen regning, sier Espen Kheradmandi, advokat i Huseierne.

 

Mange bor i dag tett med små hager og oppkjørsler mellom husene, og når det kommer mye snø på en gang så kan det være vanskelig å finne plass til den.

I naboloven § 2 heter det «at ingen må ha, gjøre eller sette i verk tiltak på sin egen eiendom som kan være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboen.»

 

 

Det du tenker ikke er så farlig og smelter bort, blir fort til stein og grus i gressklipperen til naboen. Mye snø er jo også en stor belastning for hagegjerder, hekker, busker og trær.

Ja til kommunen

Men brøytebilsjåføren som skyver snøen fra offentlig vei og inn på din eiendom, kan fint gjøre det med loven i hånd.

- Her er det rett og slett slik at viktigheten av at offentlige veier holdes kjørbare om vinteren er så stor at de ulempene naboene til veien påføres må anses som påregnelige. Så i dette tilfellet vil det altså ikke være i strid med naboloven, sier Kheradmandi.

 

 

Med andre ord så må du faktisk bare finne deg i at kommunens brøytebiler skyver snøen over på din tomt eller din hage hvis den ligger beleilig til ved veien. Det er i alles interesse at offentlige veier ryddes for snø og holdes åpne for trafikk.

- Om brøytebilen skader huset eller eiendommen din ved «fysisk berøring» er det derimot ikke greit. I så fall kan kommunen eller selskapet som står for brøytingen holdes ansvarlig for skadene, avslutter Kheradmandi.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer