Hva kan man kreve av en nabo når han bryter loven

Gå til hovedinnhold

Hva kan man kreve av en nabo når han bryter loven

Når naboloven brytes, kan en nabo kreve retting, altså at den lovlige situasjonen gjenopprettes.

En nabo kan bety så mangt. Det kan være naboen på andre siden av gjerdet, naboen i oppgangen eller naboen på andre siden av tunet. Selv om alle er naboer i alminnelig forstand vil det kunne være ulike lover som regulerer forholdet mellom deg og naboen din.

Bor naboen på en annen eiendom enn deg vil det være nabolovens regler som kommer til anvendelse. Naboloven sier at «ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg».

Det betyr ikke alltid at tiltaket på naboens eiendom helt må opphøre, men at det reduseres i en slik grad at ulempen eller skaden kommer ned på et nivå som ikke overskrider tålegrensen.

Er ikke retting mulig, kan man kreve erstatningen for sitt økonomiske tap, men kun for det tap som følger av ulempe som overstiger tålegrensen. Retten til erstatning er ikke avhengig av at den som har voldt skaden har utvist uaktsomhet.

Bor man derimot i et eierseksjonssameier vil det være eierseksjonslovens som kommer til anvendelse.

Eierseksjonsloven sier at «bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte».

Dersom man bor i et borettslag vil det være borettslagsloven som kommer til anvendelse

Borettslagsloven sier her at «bruken av bustaden og fellesareala må ikkje på urimeleg eller unødvendig vis vere til skade eller ulempe for andre andelseigarar».

Selv om det er ulike lover som regulerer forholdet mellom deg og naboen er tålegrensen i praksis den samme.

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.