Husk å måle radon i utleieboligen

Gå til hovedinnhold

Husk å måle radon i utleieboligen

Alle som leier ut bolig må måle radon. Så hvis du ennå ikke har målt radonnivået i utleieboligen din, er det på tide å sette i gang nå.

 

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Hvis du leier ut eller skal leie ut bolig på nyåret, må du dokumentere radonnivået. Siden det skal måles over minst to måneder i vinterhalvåret, bør du sette i gang snarest mulig og senest i løpet av januar.

Kravene til måling og tiltak gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Måler du for høye verdier er du som utleier pliktig til å gjøre tiltak.

 

 

Slik måler du

Skal du undersøke om boligen din har radonnivåer under grenseverdiene, må du måle over minst to måneder i vinterhalvåret, altså perioden fra midten av oktober til midten av april. Vinterhalvåret er fyringssesong, og det er i denne perioden at radonkonsentrasjonen er mest stabil. 

Det er enkelt og billig å måle radon, og det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner. Målingen kan du gjøre selv, og det finnes en rekke firmaer som tilbyr måleutstyr.

Du kan måle radon med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat. Fremgangsmåten er den samme, både når det gjelder plassering og måleperiode.

Måleutstyret skal settes i et oppholdsrom og stå på samme sted i minst to måneder for å gi sikker informasjon. Husk at du trenger minst to målepunkter.

Grunnen til at det er viktig at du måler radon i minst to måneder, er at radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke. Derfor må du måle over en viss tid for å få et sikkert resultat.

Grenseverdier

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Å puste inn radonholdig luft avgir stråling til lungene. Radon i boliger er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft, etter aktiv røyking.

Radonnivåene skal derfor holdes så lave som mulig, og det er fastsatt klare grenser på hvor grensen går.

  • Ifølge Statens strålevern bør du gjøre tiltak når nivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3).
  • Radonnivået skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3.

 

 

Tiltak

Om radonnivået i boligen din viser seg å være for høye, finnes det gode og effektive tiltak som kan redusere nivået vesentlig.

Det første du bør gjøre etter å ha påvist for høye radonnivåer, er å kontakte en radonrådgiver som kan finne kilden til radonproblemet.

Når det kommer til kilden bør du finne ut om det er byggegrunnen, husholdningsvannet eller bygningsmateriale og fyllmasser som er årsaken til at du har radon i inneluften. Byggegrunnen er den vanligste kilden til radonproblemer, da luften trenger inn i bygningen gjennom utettheter.

Når du har funnet kilden bør du sette i gang tiltak for å redusere radonnivået. Hvilke tiltak som er best må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Noen ganger må man kombinere flere, det kan være ventilering mot grunnen, ventilasjon og tetting mot grunnen. Trykkredusering, altså ventilering av grunnen, er ofte det mest effektive radonreduserende tiltaket dersom grunnen er radonkilden, gjerne kombinert med tetting av utettheter mot grunnen.

Når tiltak for å redusere radonnivået er gjennomført, må du alltid måle på nytt for å se om tiltakene har hatt effekt. Er nivåene fine, så holder det å kontrollmåle hvert femte år.

Hvis du har målt svært høye radonnivåer kan du vurdere å gjøre midlertidige tiltak frem til permanente tiltak kommer på plass. Midlertidige tiltak som for eksempel flytting av soverom til andre rom i boligen med lavere radonnivåer, åpne ventiler for bedre lufting og lignende anbefales bare som en kriseløsning til permanente tiltak kommer på plass.

Husk at det å redusere radon i innemiljøet er et viktig inneklimatiltak. 

 

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 619 kroner i året!

 

Se opp for svindlere

Radonbransjen har lenge hatt et frynsete rykte, da det tidvis har vært mange svindelforsøk.

Mange har opplevd å bli oppringt av det de tror er Strålevernet med pålegg om måling, og har fått tilsendt måleutstyr med faktura i posten. Mange har også opplevd pågående selgere på døra som vil inngå avtale der og da, som etterpå legger ut sporfilmer uten å følge opp i etterkant. Dette er svindel, og det bør anmeldes til politiet eller rapporteres til Forbrukerrådet.

Statens strålevern anbefaler å innhente profesjonell hjelp til å få gjort radontiltak, men har ingen godkjenning for firmaer som tilbyr rådgivning om radontiltak. De anbefaler derfor ikke et firma fremfor et annet.

Det finnes flere firmaer som har spesialisert seg på å gi råd om radonreduserende tiltak, men det kan være lurt å sjekke ut Norsk Radonforening som har en oversikt over medlemmer på sine hjemmesider. Spør etter firmaets kvalifikasjoner og erfaring, be om referanser, sammenlign priser og tiltak, samt kundetilbakemeldinger.

 


Medlemsfordel

Radonmannen-logo.png

Radonmannen

Huseiernes avtale med Radonmannen gir medlemmer gratis rådgivning om radon og stråling i tillegg til rabatter på produkter og tjenester.

Les tilbudet

 

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer