10 gode tips ved utleie

Gå til hovedinnhold

10 gode tips ved utleie

Skal du leie ut boligen din, er det mye du bør tenke på. Her finner du våre 10 gode tips ved utleie.

1. Sjekk alltid referanser. Alle legger vekt på å virke tillitsvekkende frem til kontrakten er i boks. Eventuelle mindre gode sider viser seg først senere, og da er det som regel for sent.

2. Sørg for sikkerhet: Sørg for å ha sikkerhet for leiebetaling enten som eller som garanti. Depositum settes på sperret konto (depositumskonto) i banken. På den måten unngår du tap hvis leier ikke betaler og leieforholdet må avsluttes.

Man kan ikke kreve større sikkerhet enn et beløp tilsvarende seks måneders leie. Sikkerheten bør være på plass i samme bank som husleien skal betales til før leier flytter inn.

Les mer: Derfor er depositum viktig!

3. Tidsbestemt utleie? Dersom du ønsker å ha kontroll over når leieforholdet skal opphøre, må du leie ut tidsbestemt. Det må i tillegg fremgå av leieavtalen at den ikke kan sies opp i avtaletiden.

Minstetiden for utleie er tre år, men ett år hvis du leier ut sokkel- eller loftsleilighet i enebolig eller bolig i tomannsbolig og selv bor i samme hus. 

Mer om dette kan du lære i vårt kurs om utleiekontrakten. Gratis for medlemmer:

Digitalt kurs

Gratis kurs om utleie og leiekontrakten

Huseiernes kursansvarlige Geir Engebraaten loser deg gjennom husleiekontrakten, og det du må huske på når den skal fylles ut. Les mer

4. Leie ut i kortere tid? Skal f. eks. et medlem av husstanden din benytte boligen, eller du skal selge boligen, kan du leie ut for kortere tid. Dette må du gjøre leier skriftlig oppmerksom på før avtale inngås. Hvis den oppgitte grunnen ikke inntreffer, går leieforholdet over til å bli oppsigelig, med fullt oppsigelsesvern for leieren.

5. Tidsubestemt utleie? Er det uten betydning for deg hvor lenge leieforholdet varer, kan du leie ut tidsubestemt. Da kan begge parter si opp avtalen.

Husk at leier har et sterkt oppsigelsesvern. En oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leier. Leier kan ved å protestere på oppsigelsen tvinge utleier til å bringe saken inn for en domstol for endelig avgjørelse. Slikt tar tid. 

6. Oppsigelse? Skal du leie ut din egen bolig ved midlertidig fravær på inntil fem år, har leier ikke oppsigelsesvern. Da kan du si opp leieavtalen uten at leier kan protestere. 

Les mer: Advokaten svarer - leie ut i egen bolig, er det enklere regler da?

7. Utkastelsesklausul: Sørg for å ha en såkalt utkastelsesklausul i kontrakten. Da kan du søke namsmyndig­hetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten slik klausul tar utkastelse veldig lang tid.

8. Flytteoppfordring: Når avtalt leietid er ute, må utleier sende leier en flytningsoppfordring innen tre måneder. Gjøres ikke dette, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier. Husk at eventuelle mangler må reklameres innen rimelig tid.

9. Fremleie: Leieren har en utstrakt rett til å fremleie når vedkommende selv bor i boligen. Utleier kan stort sett bare nekte hvis det er noe å innvende på fremleiers personlige forhold. Ved midlertidig fravær på inntil to år på grunn av tungtveiende grunner som utdanning eller arbeid, har leier rett til å fremleie hele boligen.

Leier kan også når som helst i løpet av et tidsbestemt leieforhold fremleie for resten av leietiden. Hvis utleier nekter uten at fremleiers forhold gir saklig grunn til det, kan leieren si opp avtalen.

10. Kjenn reglene: Både utleier og leier bør sette seg inn i reglene for utleie. Sørg for å ha en skikkelig leiekontrakt. Huseierne har standardavtale tilpasset utleiers behov.

Når partene kjenner sine rettigheter og plikter oppstår det ikke så lett problemer. Det lønner seg å være fleksibel, og et godt personlig forhold mellom partene er alltid en fordel. Husk at de aller fleste leieforhold avvikles uten problemer. 

Les mer: Husleieloven - dette må du vite

 

 

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 619 kroner i året!

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt på bolig - Utleie

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skatt ved utleie. Les mer

Bruk Huseiernes utleiekontrakt

En enkel, smart og trygg husleiekontrakt. Leiekontrakten fylles ut digitalt, og du og leier får den tilsendt digitalt.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.