Skatt på bolig i 2019 - slik er satsene

Gå til hovedinnhold

Skatt på bolig i 2019 - slik er satsene

Du får mindre i rentefradrag i 2019. Mens de som leier ut må betale mindre i skatt på utleien. Her er 7 punkter om reglene for boligskatt i 2019.

Skatt på bolig i 2019

Av: Carsten Henrik Pihl

Her er de viktigste satsene og reglene om skatt for boligeiere og utleiere i 2019. Husk at dette er reglene for året som kommer. Selvangivelsen som kommer i april 2019 skal behandles etter skattesatser og -regler for 2018. Dette kommer vi tilbake til!

1. Rentefradraget blir mindre for alle

I 2019 blir den generelle skattesatsen satt ned til 22 prosent fra 23 prosent. Det gjør også at fradragene blir mindre verdt.

I 2019 får du 22 prosent av renteutgiftene i fradrag i selvangivelsen. Fradragssatsen har gått jevnt nedover fra 28 prosent i 2013.

Lavere rentefradrag vil nok bety noe for norske boligeiere, særlig fordi rentene steg på slutten av 2018, og det er varslet minst en rentehevning til i 2019.

2. Lavere skatt for utleiere

Når skatt på alminnelig inntekt går ned til 22 prosent i 2019, går skatten på utleie også ned. Dette gjelder for alle som leier ut en egen utleiebolig som er skattepliktig.

NB: Det gjelder altså ikke de som leier ut i egen bolig, der vil leieinntektene stort sett være skattefrie. 

Besparelsen for utleiere blir ikke kjempestor. Har du 100.000 kroner i skattepliktige utleieinntekter i 2019 vil du spare 1000 kroner.

Les mer: Skattepliktig utleie - hvilke kostnader kan jeg trekke fra 

3. Langtidsutleie i egen bolig - fortsatt skattefritt

Som nevnt over - det er fortsatt skattefritt å leie ut en hybel eller leilighet i egen bolig. Dette er en særnorsk regel som er veldig gunstig for norske boligeiere.

Kravet er at du leier ut under halvparten av boligens bruksverdi.

Les mer her: Skattefri utleie av egen bolig 

4. Korttidsutleie i egen bolig skattlegges

Utleie under 30 dager i egen bolig skattlegges etter egne regler. Dette vil typisk være utleie gjennom AirBnB og andre slike tjenester.

Regelverket er omtrent som utleie av hytter. Du kan leie ut for inntil 10.000 kroner skattefritt. Over dette skal du betale skatt for 85 prosent av inntektene.

Les mer: Skattereglene ved korttidsutleie - AirBnB mv

5. Gevinstskatt ved boligsalg går ned

Det blir også lavere skatt til de som selger bolig med skattepliktig gevinst. Skatten på skattepliktig boligsalg blir på 22 prosent i 2019, mot 23 prosent i 2018.

Dette gjelder blant annet de som selger utleieboliger og må betale skatt.
Husk at salg av en bolig du har bodd i de siste 12 av 24 måneder vil uansett være skattefri.

Les mer: Skattefritt boligsalg 

6. Lavere økninger i eiendomsskatten

I 2019 kan kommunene bare øke eiendomsskatten med 1 promillepoeng i året. Tidligere var det 2 promillepoeng i året.

Hvis kommuner ønsker å innføre eiendomsskatt i 2019, må de også starte på 1 promille i skattesats, tidligere var dette 2 promille.

Denne endringen kom allerede i statsbudsjettet for 2018.

7. BSU-sparing - fortsatt maks 25.000 kroner i året

Boligsparing for unge - BSU er en spart spareform for de som ønsker å spare opp til egenkapital til bolig. De som er under 34 år kan spare inntil 25.000 i året og får da 20 prosent skattefradrag.

Satsene er uendret for 2019, det samme er maks sparebeløp på 300.000 kroner.

Les mer: Beste BSU-rente 

 

Er du forberedt? Les også hva du skal sjekke og eventuelt endre i skattekortet ditt!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer