Nye boligsalgsregler: -Bedre for både selgere og kjøpere

Gå til hovedinnhold

Nye boligsalgsregler: -Bedre for både selgere og kjøpere

De nye boligsalgsreglene sier at selgere skal beskrive boligen de selger. Men har man gjort det, vil kjøperne ha lite å klage på. - Dette vil gjøre boligsalgsreglene bedre og tryggere for både selgere og kjøpere, forteller advokat Anders Leisner i Huseierne.

Advokat Anders Leisner i Huseierne forklarer hvorfor de nye boligsalgsreglene er en fordel for både selgere og kjøpere.

Av: Carsten Henrik Pihl

De nye reglene om boligsalg ble presentert av regjeringen rett før jul i fjor. Torsdag 7. mars skal kommunalkomiteen ha høring om reglene der Huseierne stiller.

-Vi synes forslaget som er lagt frem er et godt forslag. Boligselgere får klare incentiver til å dokumentere boligen, samtidig som kjøperne får klar motivasjon til å lese dokumentasjonen de får, sier advokat Anders Leisner, leder av Huseiernes medlemsrådgivning.

Dagens regler: Utrygge for både selgere og kjøpere

Det som er lagt frem av regjeringen er en revisjon av lovverket for salg av bruktbolig - avhendingsloven. Den største nyheten er at man fjerner muligheten til å selge brukte boliger "som den er". Dette er den mest vanlige måten å selge boliger på i dag.

Utfordringen med denne regelen er at det kommer varierende beskrivelser av boligene som selges. Videre har dagens regelverk en bestemmelse som gir selgeren fullt ansvar - uten skyld - hvis kjøperen finner en vesentlig feil. Dette ansvaret har selgeren i dag i fem år.

-Dermed skaper dagens regelverk utrygghet både for kjøpere - som ikke får beskrevet boligen godt nok, og for selgere som sitter med ansvar uten skyld i fem år etter et boligsalg, forteller advokat Anders Leisner.

Trenger du hjelp i en boligsak? Som medlem i Huseierne får du hjelp av våre jurister. Meld deg inn i dag og ta kontakt med oss!

Han forteller at Huseiernes ti advokater årlig får en rekke henvendelser fra medlemmer om nettopp disse reglene.

Nye regler: Selgeren må beskrive boligen

Det nye i regjeringens forslag er at boligen ved salg må stemme overens med selgerens beskrivelse. Med "selgeren" mener man her både opplysninger fra selgeren selv, og opplysninger som har fått hjelp til å få frem - typisk gjennom en tilstandsrapport fra en takstmann.

Stemmer boligens tilstand med selgerens beskrivelse, vil ikke kjøperen kunne kreve noen erstatning fra selgeren.

- Dermed får selgeren en helt annen motivasjon til å gi en god beskrivelse av boligen som selges enn man har i dag, sier Anders Leisner.

- Strengt tatt er ikke dette noen nyhet. Det som skjer rent juridisk er at man fjerner et unntak i loven som har vært brukt som den vanligste måten å selge boliger på. Nå går man tilbake til det som var tenkt som lovens hovedregel den gang loven ble laget, forteller Anders Leisner.

Les også: Nye regler - en julegave til norske forbrukere

Feil på boligen skal vurderes ut fra beskrivelse, alder og tilstand

Et annet element i reglene som har fått litt oppmerksomhet er at hvis kjøperen finner en det innføres en egenandel for småfeil på 10.000 kroner.

Dette beskrives av noen som at kjøpere kan klage på enhver feil man finner i boligen, og få erstattet alt over 10.000 kroner. Dette er ikke riktig, forteller Huseiernes advokat.

- Kjøpere som finner en feil ved boligen de har kjøpt etter de nye reglene, må først sjekke om feilen er en mangel etter loven. Det vil si at hvis feilen er beskrevet i salgsoppgaven eller tilstandsrapporten, vil man uansett ikke kunne ha noe krav, forteller Anders Leisner.

Videre skal man i vurderingen også ta hensyn til eiendommens type, alder og synlige tilstand. Dermed vil kjøpere av for eksempel gamle og slitte boliger ha lavere forventninger enn når man kjøper nye boliger.

Har man for eksempel fått beskrevet at et bad er veldig gammelt og slitt, vil fuktskader neppe kunne komme som noen overraskelser på kjøperne.

Kommer ny forskrift om tilstandsrapporter

Slik reglene er omtalt over, er det viktig at det lages gode tilstandsrapporter. Derfor er det foreslått at det lages en ny forskrift om hva tilstandsrapporter skal inneholde.

Dermed vet både selgere og kjøpere hva de kan forvente av informasjon ved et boligsalg.

-Det er til alles beste å fremskaffe mest mulig riktig informasjon om boligen, da det skaper en tryggere bolighandel for alle parter. Boligselgere blir trygge på at de får dokumentert boligen godt nok, mens boligkjøpere er trygge på at de får informasjonen de har krav på, understreker Anders Leisner.

Les også: Råd til boligselgere

Kjøpere forutsettes å ha lest tilstandsrapporten

Et annet nytt forslag er en presisering av kjøperens undersøkelsesplikt. Etter de nye reglene kjøpere forutsettes å ha lest tilstandsrapportene som følger med ved et boligsalg.

- Det er viktig at vi nå får en god standard på tilstandsrapportene som skal brukes i bolighandelen. Det er til alles beste å fremskaffe mest mulig riktig informasjon om boligen, da det skaper en tryggere bolighandel for alle parter, sier advokat Anders Leisner.

Les også: Råd til boligkjøpere

– Når informasjon om boligen kommer på bordet før kjøperen forplikter seg, blir det færre skuffelser og færre konflikter i ettertid, kommenterte justisminister Tor Mikkel Wara da reglene ble presentert rett før jul i fjor.

Nye regler først neste år

Forslagene til nye regler er på høring i kommunalkomiteen neste torsdag. Etter det skal reglene behandles i Stortinget, antakelig før sommeren.

Før de nye reglene skal tre i kraft er det forutsatt at forskriftene om tilstandsrapporter er klare. Når de nye reglene da kan tre i kraft er pr i dag usikkert, men det vil i allefall ikke skje før i 2020.

Selve proposisjonen med lovforslagene kan du lese her

Samarbeid om Trygg bolighandel

Huseierne har nedfelt i sitt arbeidsprogram for 2017- 2019 at vi skal jobbe for at:

«avhendingsloven gjennomgås grundig og at nødvendige endringer blir innført fortest mulig for å sikre en tryggere bolighandel og redusere antall konflikter. Det bør også arbeides for at det innføres en lovregulering av takseringsbransjen på samme måte som for eiendomsmeglerne.»

Prosjektet «Trygg bolighandel» er et resultat av godt samarbeid mellom Huseierne, Forbrukerrådet, Norsk Takst (tidligere Nito Takst og Norges Takseringsforbund) og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Disse organisasjonene har det siste halvannet året arbeidet målrettet med felles høringssvar rundt de nye reglene om tryggere bolighandel.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer