Kan jeg få fradrag for...? Huseierne svarte om skatt

Gå til hovedinnhold

Kan jeg få fradrag for...? Huseierne svarte om skatt

Huseiernes skatteeksperter svarte onsdag medlemmer på ulike spørsmål om skatt og fradrag. Utleie var desidert på topp.

Huseiernes nettmøte om skatt var en nyvinning av året. Det kom en rekke spørsmål fra medlemmer som hadde ulike spørsmål knyttet til skattemeldingen.

- Utleierelaterte spørsmål var desidert mest populært, forteller advokat Øistein Olsen Krokmoen (tv) som var en av de som svarte i nettmøtet.

Særlig var det mange spørsmål om fradrag ved utleie.
- Mange leier ut, og har spørsmål om hva de da kan trekke fra, så skatten på leieinntektene går ned, forteller advokaten.

Stor interesse - rakk ikke alt

Det var stor pågang av spørsmål, og skatteekspertene rakk dessverre ikke å svare på alle spørsmålene.

- Det kom inn mange spørsmål, og det viser at skatt er et viktig tema for våre medlemmer. Mange spørsmål var like, og vi har forsøkt å svare på de fleste typene av spørsmål.

- Hvis du ikke fikk svar på akkurat ditt spørsmål, tror vi du finner et som ligner, forteller forbrukersjef Carsten Pihl (th) som var den andre som svarte i nettmøtet.

Han minner også om at Huseierne har en rekke artikler om temaet på nettsidene, der mange av svarene på spørsmålene står.

- Blant annet har vi et par "ofte stilte spørsmål"-artikler som kan være fine å se på hvis du har et konkret spørsmål:

Ofte stilte spørsmål om skatt og utleie

Ofte stilte spørsmål om skatt og salg av bolig

 


Her er noen eksempler på spørsmål og svar fra nettmøtet:

Alle spørsmålene og svarene i nettmøtet finner du her: Nettmøte om skatt

 

Kan jeg trekke fra vedlikehold og fjerning av oljetank?

Noen sa en kunne trekke fra vedlikehold av huset på skatten kan en det? I så fall hva slags vedlikehold? Fikk også fjernet oljetanken to år tilbake kan jeg trekke ifra det?
Mvh MH

SVAR: Her kommer det an på om boligen er den boligen du bor i eller en du leier ut. I boliger du bor i, kan du ikke trekke fra vedlikehold eller fjerning av oljetank.

For boliger man leier ut, vil slike utgifter være fradragsberettiget i og med at du betaler skatt av leieinntektene. Mer om fradragsmulighetene ved utleie finner du her: Fradrag ved utleie av bolig


Utleie – fradrag for gressklipper og snømåker

Jeg har kjøpt gressklipper og olje til leietaker og en elektrisk snømåker. Kan dette også tas med?
Mvh NK

SVAR: Så lenge dette har en tilknytning til drift av utleieboligen, kan du trolig trekke kostnaden fra den skattepliktige leieinntekten. Merk at det må foretas saldoavskrivninger dersom innkjøpskostnaden er på 15 000 kroner eller mer.

Den årlige satsen man avskriver er da 20 %. Koster det under 15 000 kroner kan hele kostnaden fradras det aktuelle året.

Skatt på vedlikehold av utleiebolig

Jeg hadde et større vedlikeholdsarbeid (påkostninger er holdt utenom) i 2017 på min utleieleilighet, ca kr 200 000. Leieinntektene samme år var ca kr 50 000. I fjor førte jeg opp hele beløpet i selvmeldingen. Det var kanskje dumt. I år har jeg fått kr 97 000 i restskatt. Er det mulig å gjøre noe med det nå? Kan jeg f eks saldoavskrive vedlikeholdsbeløpet over flere år med f eks 20 prosent hvert år i etterkant?
Mvh ACN

SVAR: Kostnader ved vedlikehold på utleiebolig kan du fradra leieinntekten det året du har denne kostnaden. Dersom leieinntektene var på 50 000 kroner, og du hadde vedlikeholdskostnader på 200 000 kroner, endte du - enkelt sagt - med et underskudd på 150 000 kroner.

Dette underskuddet kan i utgangspunktet fradras annen skattepliktig inntekt samme år, eventuelt fremføres til senere år. På den måten får du nyttiggjort hele fradraget for vedlikehold, selv om det overstiger leieinntekten det aktuelle året.

Jeg forstår deg slik at du ikke fikk ført opp vedlikeholdsfradraget i 2017, slik at du nå har måttet skatte av leieinntektene. I utgangspunktet må man føre opp fradragene i skattemeldingen for det aktuelle året. Men, det er mulig å få endret skatteoppgjøret for 2017, slik at du kan få lagt inn fradraget du har glemt. Her er imidlertid fradraget ditt så høyt, at du må klage på dette.


Fordeling av renter mellom ektefeller

Vi giftet oss og kjøpte hus og fikk felles lån i 2017. Nå har min mann fått igjen omtrent det samme som jeg har fått i baksmell, fordi hele lånet er ført på ham. Han tjener mer enn meg. Er det bare å fordele lån og renter likt eller er det noe vi bør sjekke ut i den forbindelse for å komme best mulig ut?
Mvh HG

SVAR: Dette er et vanlig spørsmål og en vanlig utfordring! Gjeld og rentebetaling – og dermed også rentefradraget havner på den som står som hovedlåntaker i banken.

Dette selv om man har flyttet på dette på tidligere skattemeldinger. Og det skjer også selv om man har justert for dette i skattekortet.

Ektefeller kan fritt flytte gjeld og renter mellom seg for å «balansere» ut restskatt med hva man får igjen, slik at man slipper å betale inn restskatten. (Det er litt andre regler for samboere – se et annet spørsmål her i nettmøtet.)

Gjelden er ført i post 4.8.1 og må endres der. Rentene er ført i post 3.3.1, og må endres der. Husk å endre begges skattemelding, og notere at det er overført til/fra ektefelle.

Egeninnsats på utleiebolig

Vi leier ut vår enebolig. Ved egeninnsats på vedlikehold som maling, snekring og annet forefallende arbeid, hvor mye kan vi beregne i timepris for dette, da vi gjør dette selv? Mvh LR

SVAR: Egeninnsats på bolig man leier ut kan i utgangspunktet fradras leieinntekten, på bakgrunn av antall timer og en timesats som om man hadde benyttet ufaglærte. Arbeidstilsynets minstesatser finner du her: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Egeninnsats i forbindelse med påkostninger kan ikke fradras leieinntekten, men kan komme til fradrag ved et fremtidig skattepliktig salg.

Merk at egeninnsats på utleiebolig også vil være en skattepliktig fordel, slik at dette samtidig må inntektsføres.

Alle spørsmålene og svarene i nettmøtet finner du her: Nettmøte om skatt

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer