Forbrukernes energimelding: Huseiernes ti tiltak for lavere strømpriser og en rettferdig energiomstilling

Gå til hovedinnhold

Forbrukernes energimelding: Huseiernes ti tiltak for lavere strømpriser og en rettferdig energiomstilling

Huseierne har laget sin egen energimelding. Der omtaler vi energimarkedet sett fra forbrukernes side. - Huseierne skal sørge for at forbrukerinteressene blir sidestilt med andre interessenter i utvikling av klima- og energipolitikken. Derfor har vi laget denne rapporten, forteller Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

FORBRUKERNES SIDE: Huseierne har laget "Forbrukernes energimelding" for å vise strøm- og energimarkedet fra forbrukernes side. Dette for å unngå at forbrukerne betaler uforholdsmessig mye, forteller generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne. 

Oppdatert: Onsdag 1. februar 2023 legger regjeringens energikommisjon frem sine forslag til tiltak, blant annet for at norske strømkunder skal ha rikelig tilgang til fornybar kraft. Huseierne ønsker at forbrukerne blir sidestilt med andre interesser i utvikling av klima- og energipolitikken. Derfor har vi forventninger til energikommisjonen om at forbrukerne er tatt med, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

 

Vi opplever stadig rekordhøye strømpriser. Dette høye prisnivået kommer til å vare i tiden fremover. Samtidig er vi i Norge nødt til å bruke mindre strøm for å unngå energiunderskudd og rasjonering.

Strøm og energi sett fra forbrukernes side

Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen kommer med sin rapport senere i høst. Men Huseierne har i sommer lansert sin egen energimelding:

- Huseierne skal sørge for at forbrukerinteressene blir sidestilt med andre interessenter i utvikling av klima- og energipolitikken. Derfor er rapporten laget, forteller Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Gjennom tall, grafer og fakta presenterer energimeldingen utfordringene i dagens energimarked i Norge, og presenterer Huseiernes løsninger.

 

Huseierne mener:

Forbrukernes energimelding - forbrukernes stemme i energidebatten

«Forbrukernes energimelding» er laget av Huseierne. Her får du viktige tall, fakta og sammenhenger. Disse viser forbrukerperspektivet i energimarkedet som ellers blir borte i debatten. 

 

Vi presenterer ti konkrete forslag som kan bidra til en mer rettferdig energiomstilling hvor husholdningenes interesser blir bedre ivaretatt enn i dag.

 

Hvordan kan vi få alle til å delta

- Strømprisene kommer til å være høyere fremover enn husholdningene er vant til. Alle må delta i dugnaden for å redde klima, men dugnaden må være rettferdig, sier Morten Andreas Meyer og fortsetter:

- Vi vet gjennom undersøkelser at norske husholdninger vil gjennomføre tiltak i egne hjem for energieffektivisering og redusert strømforbruk. Mange av oss vil også bidra med egenproduksjon av energi. I energimeldingen forteller vi hva som må til for at dette kan gjennomføres, sier Morten Andreas Meyer.

Derfor inneholder energimeldingen konkrete forslag til løsninger som ivaretar både forbrukernes og fellesskapets beste.

 

 

Ubalanse mellom forbrukere og næringsliv

- Fra ettersommeren 2021 har det utviklet seg en oppfatning av at husholdningene og vanlige forbrukere blir sittende igjen med en stor regning, mens andre aktører skor seg på forbrukernes bekostning, sier Morten Andreas Meyer, og fortsetter: 

- I Forbrukernes Energimelding dokumenterer vi hvorfor dagens byrdefordeling ikke er rettferdig, sier Morten Andreas Meyer. 

Han peker på at om et slikt inntrykk får feste seg, utgjør det en stor trussel for tempoet i de store endringene som skal gjennomføres for at Norge når våre klimaforpliktelser.

- Det er en betydelig risiko for at ubalansen kan bli enda større og i ytterligere disfavør av forbrukerne, selv om tallene viser at økt strømforbruk ikke vil skyldes husholdningene. 

Dette ser du i denne grafen:

 

 

Huseiernes ti tiltak som vil bidra til rettferdig energiomstilling:

Husholdningene må sikres lave og stabile strømutgifter gjennom en permanent ordning.

1. Dagens strømstøtteordning erstattes med en ny ordning; «Pristak på strøm». Ordningen innføres fra 1. desember 2022. Ingen husholdninger skal betale mer enn 50 øre pr. KWh. Spotpris utover dette betaler staten tilbake til forbrukerne.

Les mer: Vi ønsker pristak på strøm - en sterkt forbedret strømstøtte

Vannkraftprodusentene må ta større samfunnshensyn. Profittjaget må bremses.

2. Regulering som sikrer minimum fyllingsgrad i vannmagasinene våre, må på plass før nedtappingen starter igjen i vinter.

Les mer:  Vi må ha kontroll på egen vannkraft og styre vannmagasinene 

3. Nettselskapenes referanserente bør settes ned for å begrense hvor mye som kan tas i utbytte og for å holde nettleien nede.

4. Nettselskapene må kjøpe strøm for å dekke nettap til fastpris tilsvarende produksjonskostnaden, ikke markedspris som i dag, for å unngå store og uforutsigbare svingninger i nettleien til husholdningene.

Les mer: Hva er nettap, og hvorfor får du regningen? 

Utbygging av ny kraftproduksjon og større nettkapasitet må betales av dem som utløser investeringsbehovet. Nettleien forbrukerne betaler må komme forbrukerne til gode.

5. Petroleumsnæringen må dekke kostnadene for elektrifisering av sokkelen.

6. Eierne av ny industri må betale for utbygging av nettkapasiteten den nye virksomheten trenger.

7. Omfattende subsidiering av havvindproduksjon av må unngås.

Det må etableres tilskuddsordninger som utløser flere større tiltak for energieffektivisering i boligmassen.

8. Det må gis momsfritak for kjøp av isolasjon, vinduer og dører.

9. Det etableres en ordning for skattefradrag for håndverkertjenester knyttet til energieffektivisering.

10. Gode støtteordninger for moden og velprøvd teknologi kommer på plass raskt.

Les mer: Høye strømpriser og nye EU-regler - nå er det på tide med kraftfulle tilskuddsordninger til energieffektivisering

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer