Hva er nettap og hvorfor får du regningen?

Gå til hovedinnhold

Hva er nettap og hvorfor får du regningen?

Strøm på rømmen koster nettselskapene, eller egentlig deg, en betydelig sum årlig. Og jo dyrere strømmen er, desto dyrere blir nettapet og regningen din.

NETTAP: På grunn av motstand i strømledningene vil noe strøm alltid gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert og der kunden forbruker den. Foto: Shutterstock.

Av: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Mange forbrukere har de siste månedene fått beskjed om at nettleien vil øke grunnet nettap, og lurer på hva det innebærer for dem som kunder.

For hva er egentlig nettap, og hvorfor er det slik at dette er nettkundenes problem?

Tapt strøm under transport

Enkelt forklart er nettap eller overføringstap energitap i strømnettet, altså det som går tapt underveis når strømmen transporteres.

Tommelfingerregelen er at omtrent 10 prosent av strømmen som fraktes gjennom strømnettet vårt blir borte underveis på ferden frem til stikkontaktene våre.

Det å ha et godt og stabilt strømnett kan med andre ord begrense nettapet, men det alene er ikke nok.

Fysiske lover gjør at nettap faktisk er umulig å bli kvitt. På grunn av motstand i strømledningene vil noe strøm alltid gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert og der kunden forbruker den. 

Forskjellen mellom hvor mye energi som mates inn i nettet og hvor mye kundene tar ut av nettet utgjør nettapet.  

Du får regningen

Men hva så tenker du kanskje. Dette er vel nettselskapenes problem?

Nei, det er faktisk ditt og mitt problem siden strømnettet vårt er brukerfinansiert.

Og når strømprisen er så høy som den er nå, gir det økte kostnader for nettselskapene fordi nettapet blir mer kostbart enn i et normalår. Denne kostnaden beregnes som alle andre kostnader til drift og vedlikehold av nettet, og får derfor direkte påvirkning på nettleien du betaler.

Strømmen som forsvinner på ferden, må nettselskapene kjøpe inn igjen – og det er ikke til en hvilken som helst pris heller. 

Denne strømmen må kjøpes tilbake til markedspris og ikke produksjonspris, og det nettselskapene må dekke av ekstrautgifter sendes rett videre til kunden.

Så årsaken til at nettleien øker nå er altså fordi nettselskapene må kjøpe inn kraft i spotmarkedet til en høyere pris enn forventet for å dekke opp for tap i nettet. 

Enkelt fortalt: Jo dyrere strømprisen er, desto mer kostbart blir nettapet. Regningen sendes til deg, og da i form av økt nettleie.

Hvor mye utgjør nettapet på nettleien?

Det er vanskelig å gi et fasitsvar her da det varierer fra år til år og fra selskap til selskap. Men vi kan bruke Elvia som er Norges største nettselskap som eksempel.

Fra 1. mai justerte de nettleieprisen til kundene med en økning på om lag 5 øre per kWh inkludert avgifter, men det er greit å være obs på at beløpet varierer ut ifra hvor mye strøm du bruker.

  • For et årsforbruk på 5000 kWh utgjør økningen 21 kr per måned 
  • For et årsforbruk på 10.000 kWh utgjør økningen 42 kr per måned 
  • For et årsforbruk på 20.000 kWh utgjør økningen 83 kr per måned  
  • For et årsforbruk på 30.000 kWh utgjør økningen 125 kr per måned 

Så for en husholdning i enebolig som bruker rundt 20.000 kWh årlig, vil den siste justeringen for økt nettap utgjøre en årlig økt nettleie på 996 kroner for en gjennomsnittlig nettkunde hos Elvia.

Glitre Energi Nett justerte også nettleien fra 1. mai for alle sine kunder. Energileddet for husholdningskunder gikk fra 41,51 øre/kWh til 47,39 øre/kWh inkludert alle avgifter. Trinnene i kapasitetstrappen ble også justert opp.

Økningen i nettleien inkludert avgifter blir på ca. 170 kr i måneden for en gjennomsnittshusholdning på 16 000 kWh for Glitres nettkunder – altså en økning på 2040 kroner i året.

Ingen sammenheng med ny nettleiemodell

Noen har også merket seg at summene i trinnene i kapasitetstrappen i ny nettleie, mange steder er høyere enn i den informasjonen som ble sendt ut før jul.

Det er en helt riktig observasjon, og økningen gjelder alle elementer på nettleien. Men dette har altså helt andre årsaker enn innføring av ny nettleiemodell.

Alle nettkunder opplever nå en kraftig økning i nettleien, uavhengig av nettleiemodell. Hovedårsaken er altså den høye prisen for strøm som nettselskapene må kjøpe for å dekke opp energitapet i nettet. Et tap som forbruker fullt og helt må dekke gjennom nettleien.

En annen viktig årsak til økt nettleie er elavgiften som økte fra 8,91 øre/kWh eks.mva til 15,41 øre/kWh, siden regjeringen innførte en midlertidig avgiftsrabatt sist vinter - til og med april i år. Nå når denne rabatten ikke gjelder lenger, påvirker det også prisen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer