Huseierne mener: Vi må ha kontroll på egen vannkraft og styre vannmagasinene

Gå til hovedinnhold

Huseierne mener: Vi må ha kontroll på egen vannkraft og styre vannmagasinene

Vannkraftproduksjonen tilhører oss alle. Huseierne mener derfor at vi må få på plass regler for hvor mye vann kraftprodusentene kan tappe ut av vannmagasinene.

LAV VANNSTAND: En rekke vannmagasiner har nå den laveste vannstanden noensinne. Her fra Strandavatnet i Hol kommune i slutten av juni. (Foto: Sølvi Egner Kaupang.)

Av: Carsten Henrik Pihl og Morten Andreas Meyer

 

Strømprisene har i sommer nådd rekordhøye nivåer. Europa står midt i en langvarig energikrise. Prisene på energi blir ikke lave og stabile før Norge og Europa har bygget ut tilstrekkelig ny energiproduksjon fra fornybare kilder.

Reservene i vannmagasinene er det eneste batteriet Norge har, men disse batteriene er nå på et minimum:

 

 

FORBRUKERNES ENERGIMELDING: Denne artikkelen er hentet fra Forbrukernes energimelding. Les hele meldingen her!

 

Kontroll over egne vannkraftressurser

Av den totale produksjonen av elektrisitet i Norge på rundt 145 terrawattimer (TWh), står vannkraften for ca. 140 TWh - eller over 92 prosent.

Det gjør Norge sårbar for variasjoner i årlige nedbørsmengder.

Denne sårbarheten vil øke i de nærmeste årene fordi etterspørselen etter fornybar kraft vil øke raskere enn utbyggingen av fornybare energikilder i årene fremover. 

 

 

Store verdier i vannmagasinene 

Dagens energilovgivning gir vannkraftprodusentene mandat til å maksimere verdien som vannet i magasinene utgjør. Kraftprodusentene er kommersielle virksomheter som skal oppnå et best mulig økonomisk resultat og gi eierne et størst mulig utbytte.

Utbygging av stor overføringskapasitet til Storbritannia og det europeiske kontinentet, har gjort vannet i vannmagasinene i Sør-Norge mer verdt. Nye overføringskabler har gitt muligheter for mer eksport enn vannkraftprodusentene hadde tidligere.

Det medfører at vi kan eksportere større deler av den norske
vannkraftproduksjonen, samtidig som vi importerer et europeisk prisnivå på energi.

2022-08-04 13_19_46-Sundsbarmvatn - Google Maps.jpg

SEES FRA VERDENSROMMET: Nå kan du se hvordan vannmagasinene manger vann også på satelittfotoene på Google Maps! Dette er Sundsbarmvatn i Seljord. 

Situasjonen utnyttes

Fyllingsgraden i norske vannmagasiner våren 2022 tyder på at norske vannkraftprodusenter utnytter denne situasjonen. Grafen høyere opp på siden viser at fyllingsgraden fortsatt er nært minimum.

Kortsiktige profittmotiv skaper risiko for at næringsliv og husholdninger kan bli pålagt strømrasjonering om ikke nedbørsituasjonen endres og den store nedtappingen av magasiner stoppes.

Les også: - Vi ønsker "pristak på strøm" - en sterkt forbedret strømstøtte

Eksporterer mer enn vi har i overskudd

Tall fra Statnett viser at vi de siste to årene, i perioden 5. august 2020 til 5. august 2022, har eksportert 53,45 TWh. I samme periode har vi importert 16,69 TWh. Det gir en netto eksport på 36,76 TWh.

Når vi legger til at Norge i et normalår produserer rundt 140 terawattimer vannkraft, og at vi i et normalår med tanke på nedbør har 10 prosent kraftoverskudd: 14 TWh.

Det betyr at vi har eksportert vesentlig mer de siste to årene enn vi har i kraftoverskudd.

Statnetts egen oversikt viser at vi har eksportert mer de siste to årene enn kraftoverskudet. Det viser at den lave fyllingsgraden ikke alene skyldes for lite nedbør.

Samfunnsinteressene må gå foran

Frem til Norge og Europa har bygget ut tilstrekkelig fornybar energi, vil vi være helt avhengig av norsk vannkraftproduksjon. Norske vannkraftprodusenter kan derfor ikke la egne profitthensyn gå foran overordnede samfunnsinteresser.

 

Huseierne mener:

Vannmagasinene må kontrolleres

Vannkraftproduksjonen tilhører oss alle. Vannkraftverkene må derfor ta større hensyn til samfunnsinteressene de skal ivareta.

Huseierne vil at:

  • Profittjaget til norske vannkraftverk må bremses.
  • Regulering som sikrer minimum fyllingsgrad i vannmagasinene våre, må på plass før nedtappingen starter igjen i vinter.
  • Det må vurderes å sette en grense for hvor mye kraftselskapene kan tappe ut om vinteren, når vannstanden er lav og det samtidig er lite snø i fjellet som vil fylle opp magasinene ved snøsmeltingen om våren.

Mer om dette finner du i "Forbrukernes energimelding", skrevet av Huseierne i juli 2022. Les energimeldingen her!

 

Huseierne mener:

Forbrukernes energimelding - forbrukernes stemme i energidebatten

«Forbrukernes energimelding» er laget av Huseierne. Her får du viktige tall, fakta og sammenhenger. Disse viser forbrukerperspektivet i energimarkedet som ellers blir borte i debatten. 

 

Vi presenterer ti konkrete forslag som kan bidra til en mer rettferdig energiomstilling hvor husholdningenes interesser blir bedre ivaretatt enn i dag.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer