Grille på balkongen? Ikke glem sikkerheten!

Gå til hovedinnhold

Grille på balkongen? Ikke glem sikkerheten!

Nordmenn elsker å grille, men det er ikke sikkert at du står helt fritt til å gjøre det på egen balkong. For visste du at du ikke skal grille på innglassede balkonger, og at du må sikre god utlufting langs gulv og tak før du fyrer opp? Bor du i borettslag og sameie finnes det også husordensregler som må følges.

BRANNFARLIG: Å bruke kullgrill på balkong er regnet som svært brannfarlig, så derfor er det vanlig med forbud mot disse. Røyk og os fra kullgriller kan også fort gi sur lukt både i egen og andres leilighet. Foto: Shutterstock.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg

At grilling skal foregå utendørs og at grillen alltid skal holdes under oppsyn når den er varm, har de fleste fått med seg.

Men har du noen gang egentlig lest en bruksanvisning for grill eller satt deg inn i de enkle, men viktige sikkerhetsreglene som alle bør følge? Hvis svaret er nei så er du langt fra den eneste.

Her får du en enkel innføring i hva du bør vite før du fyrer opp grillen på balkongen – særlig hvis du bor i sameie eller borettslag.

 

Grill-loven

Mange hadde ønsket seg en egen grill-lov for å slippe naboens røyk og stekeos med mer i sommersesongen. Men den finnes nok ikke.

Det er ingen overordnede lover eller regler som går på grilling, men det betyr likevel ikke at det er fritt frem.

Både Borettslagsloven og eierseksjonsloven sier at man ikke skal bruke boligen eller fellesarealene på en måte som er unødvendig til ulempe eller skade for de andre beboerne.

Her kan for eksempel brannfarlig grilling med flammer og varme nær vegger og skiller rammes av loven.

Det viktigste er alltid at man følger reglene, og utover det forsøker å ta hensyn til de andre seksjonseierne, gjerne ved å plassere grillen der hvor den plager naboen minst mulig.

 

Bør omtales i husordensregler

Bor du i et borettslag eller sameie, er det også store sjanser for at dere har felles regler som omhandler grilling på egen balkong og fellesarealer.

Det er både vanlig og smart å ta inn retningslinjer rundt grilling i husordensreglene. Felles regler som alle må forholde seg til, vil kunne bidra til å holde konfliktnivået nede.

I noen tilfeller kan grilling forbys helt, men da er det gjerne snakk om vernet bygning. De fleste godtar bruk av elektrisk grill eller gassgrill fordi man i større grad kan kontrollere varmen.

Å bruke kullgrill på balkong er regnet som svært brannfarlig, så derfor er det vanlig med forbud mot disse. Røyk og os fra kullgriller kan også fort gi sur lukt både i egen og andres leilighet.

Hvilke regler man har i sitt sameie eller borettslag avhenger gjerne av bygget og balkongene, men det er viktig at boligselskapene tar hensyn til brannsikkerhet og utformer husordensregler som tar hensyn til dette.

SE MER: Huseiernes forslag til husordensregler kan medlemmer se her

Årsmøtet og styret bestemmer

Det er viktig å sørge for at husordensreglene alltid er oppdatert, slik at beboerne vet hvilke regler som gjelder.

I et sameie må endringene i husordensreglene vedtas på årsmøtet. I et borettslag er det styret som kan bestemme endringer.

Et eksempel på hvordan man enkelt kan løse grillproblematikkent, er å sette inn en setning som dette: "Ta hensyn til øvrige beboere ved bruk av grill på balkongen. Kun gass- eller elektrisk grill er tillatt."

For ordens skyld: Reglene kan også gjelde for verandaer, terrasser og andre type uteområder.

 

Vis grillvett

Helt til slutt så kan det være nyttig å minne om allmenne grillregler som alle bør følge, uansett hvor og hvordan du bor. Brannvernforeningen har mange gode råd som alle bør følge.

Grillvettregel nummer en er at all grilling skal foregå utendørs, og husk at verken barn eller kjæledyr skal være alene eller leke i nærheten av en tent grill.

Antenn alltid grillen med åpent lokk med en gang gasstilførselen er åpnet, og hold alltid en varm grill under oppsyn.

Mange synder også ved å sette gassflasken under grillen. Plasser den heller slik at du har lett tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov, og sjekk for rust eller bulker før du tar den i bruk.

Hvis du griller på balkong, må grillen ha god utlufting langs gulv og tak uten noen form for innglassing. Da kan røyk og eventuell lekket gass raskt luftes ut. Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, må du stenge gasstilførselen, fjerne varmekilder og varsle brannvesenet.

Bruker du gassgrill må du huske på godt vedlikehold, sjekk og bytte av slange og kobling med jevne mellomrom. Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) anbefaler at du bytter slange på gassgrillen hvert tredje år. 

Ellers er det nyttig å gjøre seg kjent med egen grill og følge instruksjonene for bruk og vedlikehold nøye.

God grilling og god sommer!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler