Slurver med slangen

Gå til hovedinnhold

Slurver med slangen

En av tre har aldri skiftet ut gasslangen på grillen. Bruk noen minutter på å sjekke at alt er i orden før du fyrer opp grillen.

Slangen mellom gassbeholderen og grillen bør byttes ut minst hvert tredje år. Likevel har 37 prosent av de med gassgrill aldri skiftet slange på grillen.

Det kommer frem i en undersøkelse YouGov har gjort for forsikringsselskapet If.

Ferskvare

If synes at tallene er skremmende.

- Det er skremmende at så mange slurver med sikkerheten. Gasslangen er en ferskvare som tæres av sollys og temperatursvingninger. Den bør senest byttes etter tre sesongers bruk, sier Terje Hagelund, fagsjef ved If Sikkerhetssenter i Hobøl, i en pressemelding.

Fire av ti gassgriller er over tre år gamle, og på bare halvparten av disse er slangen skiftet.

Dersom det blir hull i slangen, kan propangass lekke ut og spre seg langs bakken. Propan blandet med luft er en svært brennbar miks.

- En gasslekkasje kan føre til brann i og rundt grillen. Tenk deg en campingplass hvor det er tett mellom vognene. En eksplosjonsartet brann kan bli svært alvorlig.

Ta slangetesten

Godkjente gasslanger har en datostempling som viser når de er produsert. Men for å vite sikkert om slangen er trygg, bør du se nøye på den og gjøre en enkel sjekk selv.

- Bøy på slangen og se om den sprekker opp. Gjør den det, bør den byttes, sier Hagelund.

Det er også viktig å sjekke at regulatoren tetter ordentlig og at alle slangeklemmer er på.

Med jevne mellomrom bør du også ta «slangetesten» for å undersøke om propangass lekker ut. Til det trenger du en kopp med oppvaskmiddel ispedd litt vann.

- Bruk en pensel og smør middelet på slangen og koblingene. Når du skrur på gassen, vil du se såpebobler på de stedene hvor det er lekkasje.

Gassboblen viser hvor på slangen det er lekkasje. Foto: If.

Rengjør og tøm fett

Når det oppstår flammer i en grill, er det ofte fett som brenner.

- Hvis du aldri rengjør grillen, kan det bli liggende opp mot en halv kilo fett i bunnen av grillen. Fett tar fyr når det blir varmt nok, derfor er det viktig å tømme fettkoppen under grillen, sier Hagelund.

En feil svært mange gjør, er å sette grillen for nært inntil veggen.

- Plasser grillen slik at det er minst en meter avstand til brennbart materiale på alle kanter.

Dersom det oppstår brann i grillen, gjelder det å ha tenkt gjennom scenarioet på forhånd.

- Ha tilgang på slukkemiddel, for eksempel en slukkespray eller et brannslukningsapparat. Skulle det oppstå en ukontrollert brann i grillen, gjelder det å kvele flammene. Steng først av gassen, løft deretter av hetta på gassbeholderen og steng så lokket på grillen.

Dersom brannen ikke dør ut av seg selv, må du bruke slukkemiddel.

- Får du fortsatt ikke kontroll, skal du ringe nummeret 110 til Brannvesenet, sier Hagelund.

Ikke vær redd for gassen

Spørreundersøkelsen viser at 23 prosent føler ubehag eller er litt redd i nærheten av gass. De har lite å frykte, forsikrer If.

- Folk er redde fordi gass assosieres med forgiftning eller brann. Dersom man følger sikkerhetsrådene og bruksanvisningen, er ikke gassgrill farligere enn kullgrill, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If.

Mat- og vinekspert Christer Berens føler seg alltid trygg når han bruker gassgrill.

- Jeg passer på å sjekke gasslangen og å fjerne fett fra gassgrillen jevnlig. Da er grilling med gass ufarlig, sier Christer Berens.

Den spenningen han opplever under grilling, går mer på om kjøttet blir perfekt stekt.

- På en gassgrill skal du ikke bruke kraftig varme hele tiden for å lykkes med å grille et saftig kjøttstykke. Bruk direktevarme først for å få god stekeskorpe. Deretter skrur du ned og bruker indirekte varme for et perfekt resultat. Og jo magrere kjøttet er, desto viktigere er det med en skikkelig god marinade, sier Berens.

 

Grillfakta:

  • 37 % har aldri skiftet slange på gassgrillen sin
  • 31 % mener grillen er såpass ny at det ikke er nødvendig å skifte
  • 18 % har byttet i løpet av de siste to årene
  • 2 % har byttet for 3-5 år siden
  • 11 % husker ikke

Kilde: YouGov/If

Gassvettreglene:

1. Plasser aldri gassbeholdere i kjelleren eller i andre rom under bakken.

2. Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol. Sett gassbeholderen utenfor grillen, så kan du lett stenge av gassen.

3. Vær på vakt mot lekkasjer. Åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderer.

4. Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Dette gjør du ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.

5. Bruk bare slanger som er egnet for bruk til gass. Skift sprukne eller ødelagte slanger med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.

6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når du åpner for gassen. Steng for gassen når du ikke skal bruke den. Ta også av regulatoren hvis det er lenge til du skal bruke gass igjen.

7. Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig bør du også flytte beholderen vekk fra brannen.

8. Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og gassanlegg.

9. Les bruksanvisningen nøye før du tar gassapparater og gassanlegg i bruk. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe.

Kilde: sikkerhverdag.no