Bør jeg leie ut møblert eller umøblert?

Gå til hovedinnhold

Bør jeg leie ut møblert eller umøblert?

Når du leier ut møblert, kan du noen ganger trekke fra utgifter til innkjøp og slitasje i skattemeldingen. Men det er langt fra alltid at det lønner seg å la møblene stå til fri disposisjon. Og du kan ikke alltid holde leietaker ansvarlig hvis møblene blir ødelagt.

Møblert eller ikke møblert utleie. Folk som bærer sofa.
DINE MØBLER, DITT ANSVAR: Det kan være enklere å få leieboere når du leier ut møblert. Men samtidig er møblene da ditt ansvar. Les tipsene fra Huseiernes advokat i denne saken!

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Hovedregelen er ganske enkelt at skattefri utleie ikke gir fradrag for utgiftene du har til utleien. Det betyr at hvis du leier ut kjellerleilighet i egen bolig eller hybel, så får du altså ikke fradrag.

Hvis du derimot har skattepliktige leieinntekter, enten gjennom en sekundærbolig eller en bolig du har bodd i og selv skal flytte tilbake til, stiller ting seg annerledes.

Men hvem har ansvaret hvis møblene som står der blir skadet eller ødelagt?

 

Utleiers ansvar

Huseierne får ofte spørsmål om hvorvidt det er lurt å leie ut boligen fullt eller delvis møblert. Mange er usikre på hvem som er pliktig til å erstatte hvitevarer og møbler som eventuelt blir slitte eller ødelagte.

For kan man kreve at leietaker erstatter møblene hvis de blir ødelagt?

Om ikke annet avtalt, så plikter leietaker blant annet å vedlikeholde inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.

EKSPERT: Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne og gir ofte råd til Huseiernes medlemmer om utleiespørsmål.

Men det er forskjell på vedlikehold og utskifting, forteller Huseiernes advokat:

- Må gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, er dette utleieres ansvar hvis man ikke har laget en egen avtale på dette. Hvis eksempelvis sofaen knekker sammen andre dag fordi den er gammel og slitt, er det utleier som må ta denne kostnaden, forteller Øistein Olsen Krokmoen, advokat i Huseierne.

Men dersom leietaker er skyld i at sofaen blir ødelagt, vil saken kunne stille seg annerledes. Leietaker plikter å reparere skader eller betale erstatning for skader han/hun selv påfører husrom eller inventar.

 

Hvordan bli enige om pris?

Et problem man kan støte på dersom uhellet er ute, er hvordan møblene skal verdsettes.

De fleste går ikke til innkjøp av helt nye møbler til utleieenheten, så mye av det som står der kan være gammelt og slitt. Noen ganger bruker man eldre gjenstander som er fullt brukbare uten merkbar slitasje.

Men hvordan setter man da verdien?

- Verdifastsetting av gammelt eller brukt innbo skal gjøres på bakgrunn av antatt salgsverdi. Her kan du for eksempel bruke Finn.no for å sjekke hva du potensielt kunne fått hvis du solgte møblene der, sier Øistein Olsen Krokmoen.

 

Skattefradrag når du har sekundærbolig

Det er greit å være klar over at hvis du har en egen utleieleilighet som leies ut over lengre tid, har du også mulighet til å trekke fra utgifter til møbler.

- Det som koster under 15.000 kroner trekkes fra det året innkjøpet gjøres. Det betyr at hvis du kjøper et nytt kjøkkenbord til 8000 kroner, trekker du fra hele bordet året du kjøper det inn.

Møbler og innbo som koster 15.000 kroner eller mer, kan saldoavskrives med 20 prosent per år, forteller advokaten videre:

- Hvis du kjøper en sofa som koster 20.000 kroner, kan denne sofaen avskrives det første året med 4000 kroner. Det kan trekkes fra leieinntekten. Det neste året er restverdien 16.000 kroner, og da blir 20 prosent 3200 kroner som kan trekkes fra det andre året osv.

 

 

Utleie av bolig du selv skal flytte tilbake til

Mange leier ut bolig kun for en periode, og har planer om å flytte inn selv i løpet av de nærmeste årene. Kanskje leier du ut boligen din et år fordi du arbeider et annet sted, eller kanskje du vil teste samboerskapet med en ny kjæreste for en periode.

- For utleie av bolig som du har bodd i, og som du skal ta i bruk igjen selv i løpet av en treårsperiode, kan du trekke fra en standardfradrag tilsvarende 15 prosent av brutto leieinntekt, forteller Krokmoen.

Brutto leieinntekter er samlet beløp du har fått inn på kontoen din fra leietaker i løpet av hele året. Dette inkluderer også betaling for vann- og avløp.

- Så hvis du har hatt brutto leieinntekter på 150.000 kroner, kan du trekke fra 22.500 kroner for slitasje på innboet, altså 15 prosent.

 

Hvor skal det føres i skattemeldingen?

Fradrag for slitasje skal føres i skattemeldingen. I den nye skattemeldingen gjøres fradrag for møbler i posten avskriving innbo under utleieinformasjonen. Se bruksanvisning her! 

For de som bruker gammel skattemelding, gjøres fradraget i post 2.7, i skjemaet RF-1189, som er skjemaet man benytter for å innberette skattepliktig leieinntekt og alle fradrag som knytter seg til utleien.

Skjemaet er integrert i den elektroniske selvangivelsen. Du finner direktelenke til skjemaet hos Skatteetaten her.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer