Bolig på dagsorden i Arendalsuka: Huseierne snakket boligeieres sak!

Gå til hovedinnhold

Bolig på dagsorden i Arendalsuka: Huseierne snakket boligeieres sak!

Huseierne deltok på en rekke debatter om boligpolitikk, boligregler og boligutvikling under Arendalsuka i år. Vi sørget for at din boligeier-stemme ble hørt av rikspolitikere og andre interessenter!

HEKTISKE DAGER: Arendalsuka er en meget god anledning for forbrukerorganisasjoner som Huseierne til å møte politikere, andre organisasjoner og beslutningtakere. 

Av: Kristin Gyldenskog og Carsten Pihl

Huseierne deltok på Arendalsuka 2021 for å snakke boligeiernes stemme. Vi var eneste forbrukerorganisasjon for boligeiere på plass, og deltok i en rekke debatter om bolig, boligregler og boligmiljø.

En viktig del av Huseiernes arbeid er å representere boligeiere i det offentlige ordskiftet. Det gir Arendalsuka en god anledning til:

-Vår deltakelse Arendalsuka gir oss anledning til å delta i mange debatter og samtaler hvor vi kan fremme viktige interesser for landets boligeiere og fremme forbrukerperspektivene, forteller Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Hvordan får vi et godt boligmarked for alle?

Huseierne arrangerte sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund og NBBL boligdebatten «Et boligmarked for alle.» Et sentralt spørsmål var hva kan gjøres for at flest mulig kommer inn i boligmarkedet. Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne trakk frem til særnorske med at folk flest hjemmene sine.

-Vi har en vellykket boligmodell. Det er særnorsk at 80 prosent av oss bor i et hjem som vi eier selv. Det har kommet som resultat av politisk vilje. Det var smarte politikere som etter krigen sa at bolig, helse og arbeid er pilarer i velferdssamfunnet, sa Meyer og fortsatte: 

- Skattereglene har ikke kommet frem ved en tilfeldighet. Det har vært bevisst politikk for å gi folk flest en mulighet til å eie det hjemmet som skal skape trygghet rundt livene våre, sa han.

imagewpesl.png

Ikke spekulasjonsobjekt: Morten Andreas Meyer (midten) var med i en større boligpolitisk debatt arrangert av Huseierne, NBBL og NEF. Her sammen med Carl Geving (tv) i NEF, Bård Folke Fredriksen i NBBL og ordstyrer Tonje Skjelbostad Hovde.

Sjefen for Huseierne blir litt matt av uttrykk som «bolig er blitt et spekulasjonsobjekt».

-Folk er ikke spekulanter. Når vanlige folk kjøper bolig, er det for å investere i trygghet i eget liv. Vi som boligeiere er ikke tjent med en prisvekst som på kort sikt kan gjøre oss rike. Vi er tjent med en prisutvikling på bolig som følger lønns- og prisvekst. Vi er foreldre til barn som skal inn i boligmarkedet, sa Meyer.

Morten Andreas Meyer mener at det ikke er synd på en 22 åring som ikke har råd til å kjøpe leilighet på Grünerløkka i Oslo eller en 45 år gammel mann som ikke får kjøpt seg sekundærbolig.

-Det er viktig at vi har en debatt om dem som virkelig trenger hjelp i et krevende boligmarked. Det er unge i etableringsfasen som ikke har foreldrebanken i ryggen og som ikke har hatt mulighet til å spare opp egenkapital underveis, men som har jobb, utdanning og betalingsevne.  Det er forferdelig trist at unge i etableringsfasen ikke får mulighet til å realisere drømmen og verdien av å bo i et hjem som de eier selv, sa Meyer som også trakk frem situasjonen til dem som opplever samlivsbrudd under debatten.

Se hele: Opptak av debatten kan du se her

Bred enighet om nye boligsalgsregler

Fra nyttår kommer det nye regler for boligsalg, blant annet med nye regler om tilstandsrapporter. De nye salgsreglene og hvordan disse vil slå ut var en av debattene Huseierne deltok i på Arendalsuka sammen med blant annet stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalsen (AP) og Torill Eidsheim (H).

imageaihg8.png

Trygg på nye regler: Morten Andreas Meyer (tv) debatterte de nye boligsalgsreglene sammen med Stortingsrepresentantene Torill Eidsheim (H) og Siri Gåsemyr Staalesen (Ap).

Noen har i sommer stilt spørsmål om de nye reglene vil virke. Men det er Huseierne trygge på poengterte Morten Andreas Meyer i debatten:

– For vår del er vi trygge på at god informasjon vil bidra til lavere konfliktnivå. Fra start kan det kanskje bli noen flere konflikter, men slik vil det gjerne være når nye spørsmål trenger å belyses rettslig før det oppnås en avklarende fortolkning, sa Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Også politikerne var enig i dette:

– Vi må ha is i magen og se hvordan den nye loven vil virke, sa Siri Gåsemyr Staalesen.

Huseierne-sjefen ga Arbeiderpartiets representant ros for holdningen om at loven må få virke for å se om den oppfyller hensikten.

Også Høyre signaliserte at de ønsker at loven skal få virke nå:

– Vi må fortsette dialogen og følge tett opp, men det er ingen grunn til å anta at det blir flere konflikter, sa Torill Eidsheim.

Se hele: Opptak av debatten kan du se her

Ny eiendomsmeglingslov er viktig forbrukerbeskyttelse

-Det er viktig å huske på at eiendomsmeglingsloven er en lov for forbruker, om eiendomsmeglere. Dette er en forbrukerlov som skal beskytte forbrukere i bolighandelen. Det synes jeg vi har fått godt frem i det nye lovforslaget. Dette sa Huseiernes forbrukersjef Carsten Henrik Pihl i en debatt om den nye eiendomsmeglingsloven.

Carsten Pihl har sittet i lovutvalget for Huseierne og forslaget til ny lov ble presentert før sommeren. Loven er nå på høring og forventes å tre i kraft fra 1. januar 2023.

eino-boligdebatt.jpg

God forbrukerlov: Huseiernes forbrukersjef Carsten Pihl pekte i debatten om ny eiendomsmeglingslov på at dette har blitt en god forbrukerlov. Her sammen med Hanne Nordskog Inger (tv) fra Eiendom Norge, Olav Kasland fra Forbrukerrådet, Hedda Ulvness fra Eie Eiendomsmegling og ordstyrer Henning Lauridsen fra EiendomNorge. (Foto: EiendomNorge)

 

I debatten var både eiendomsmeglingsbransjen og forbrukere representert. Også eiendomsmeglingsbransjen hilser de nye reglene velkommen:

-Vi ser at det ikke er noe motstrid mellom det å drive god eiendomsmeglerbutikk og ta vare på forbrukerinteresser. Godt arbeid av utvalget, sa Hedda Ulveness, administrerende direktør i Eie eiendomsmegling.

Se hele: Opptak av debatten kan du se her

Live-podcast om boligmarkedet

Huseiernes generalsekretær deltok i podcasten til Boligmappa sammen med Høyres boligpolitiske talsperson Torill Eidsheim og SVs Torgeir Knag Fylkesnes. Temaet for debatten var blant annet boligskatt og hvordan det blir å være boligeier etter valget.

boligmappa-podcast..jpg

Boligsnakk: Morten Andreas Meyer i Huseierne var med på podcasten Boligsnakk sammen med Høyres boligpolitiske talsperson Torill Eidsheim og SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

-Det er bra å være boligeier i Norge og det er vi ganske trygge på at det vil det fortsette å være. Vi er opptatt av å peke på de største utfordringene fremover. Det er ikke nødvendigvis inngangsbilletten i boligmarkedet, men kostnaden ved å bo i eget hjem som kommer til å øke som resultat av at vi må tilpasse boligene våre til en annen klimahverdag. Vi som boligeiere må være med på å ta den klimadugnaden som gjør at vi må være med å håndtere vann- og avløpsutfordringer, overvannsutfordringer og vi må gjøre betydelige endringer i måten vi bruker energi på i hjemmene våre, sa Meyer.  

Hør debatten: Podcasten "Boligsnakk" finner du her  

 

image713tg.png

Smarte boliger: Carsten Henrik Pihl, forbrukersjef i Huseierne (tv) deltok på debatt om «Smarte byer og smarte hjem trenger smarte nabolag». Dette var en bred samtale om hva som skal til for å sørge for god by- og boligutvikling. Carsten Pihl pekte blant annet på at undersøkelser Huseierne har gjort sammen med Pensjonistforbundet viser at det er lurt å lage boliger som gjør at de som blir eldre kan bli boende så lenge som mulig. Det ønsker de som blir eldre, viser våre undersøkelser. – Og da er det viktig med de rette hjelpemidlene i boligene – men at de er enkle å bruke, kommenterte Huseiernes representant.  Se hele debatten her. (Foto: Kine Aarum, Clemens Eiendom)

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler