5 saker som blir viktige for norske boligeiere i 2022

Gå til hovedinnhold

5 saker som blir viktige for norske boligeiere i 2022

-Trygghet og økonomi vil prege mye av den boligpolitiske debatten i 2022, tror vi i Huseierne. Høye strømpriser, økte avgifter og trygg bolighandel vil være noen stikkord for det politiske ordskiftet, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

SKAL KJEMPE: Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer lover at Huseierne også i 2022 skal ivareta vanlige boligeieres interesser i den politiske debatten. 

Av: Kristin Gyldenskog og Carsten Henrik Pihl

Bolig er sammen med helse og arbeid viktigste pilarer i velferdssamfunnet vårt. 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig og den høye andelen boligeiere i Norge bidrar til en jevnere formuesfordeling og mindre forskjeller.

-Vi i Huseierne arbeider for at norske boligeiere, uansett hvor og hvordan de bor, skal føle trygghet i og for hjemmet sitt. Eierskap til eget hjem skaper grunnlag for frihet og uavhengighet. Derfor er det viktig at fokk flest opplever trygghet for at de klarer utgiftene sine og trygghet for at hjemmet er et godt sted å bo, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

For 2022 har han følgende lovnad til Huseiernes medlemmer og alle landets boligeiere :

-Vi i Huseierne skal i 2022 fortsette å være en sterk og uavhengig forbrukerstemme som ivaretar boligeiernes interesser i den politiske debatten, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

 

Her er fem saker som Huseierne mener blir særlig viktige for norske boligeiere i 2022:

1. Strøm og energiforsyningen

Rekordhøye strømpriser har allerede preget inngangen til 2022. Slik vil det dessverre også fortsette resten av året, mener Huseierne.

-Det er vi sammen som eier den norske strømproduksjonen og det norske strømnettet, og vi kan ikke akseptere at selskapene som lager og distribuerer strøm skal tjene seg rike mens folk får strømregninger som knekker husholdningsøkonomien, sier Morten Andreas Meyer.

Les også: Huseierne krever forbedringer i strømstøtten

Regjeringen har i statsbudsjett og budsjettforlik slått fast at de ønsker å styrke satsingen på energiøkonomisering i husholdningene:

-Dette mener vi i Huseierne er meget bra. Den billigste strømmen er den du ikke bruker, og norske husholdninger må derfor få støtte som hjelper. Det er viktig at denne støtten også gis til velprøvet teknologi, slik at den kommer alle til gode. Nå forventer vi at regjeringen følger opp budsjettforliket i Stortinget fra i fjor høst.

De høye strømprisene bekymrer også Huseierne:

-Vi kommer til å ha høyere strømpriser i årene som kommer. Derfor må de kortsiktige tiltakene med strømstøtte erstattes med varige og gode ordninger. Vi i Huseierne ønsker at det blir kutt i moms på energi til forbrukere fra 25 prosent til 15 prosent, sier Morten Andreas Meyer. El-avgiften må gradvis avvikles i takt med økende CO2 avgift.

Les også: Ny nettleiemodell utsettes

2. Trygge boliger

 Det er gått ett år siden det katastrofale skredet i Gjerdrum på Romerike som krevde ti menneskeliv. Ryan-utvalget utreder årsaker og utfordringer knyttet til kvikkleireskredet i Gjerdrum. Som eneste forbrukerorganisasjon ble Huseierne i 2021 invitert som høringsinstans av utvalget. Ryan-utvalget kommer med sin endelige rapport i 2022.

Huseierne ønsker å bidra til at boligeiernes sikkerhet og trygghet blir styrket. Blant annet bør bebygde områder med kvikkleire bli kartlagt og det bør stilles strenge krav til ny utbygging. Bevilgningene til sikring av rasutsatte boligområder må økes kraftig i årene framover.

Huseierne mener at vi må utvikle gode boliger i gode og trygge bomiljøer og at det blir strengere krav til kartlegging av og kontroll med risikoutsatte boområder. Dette gjelder blant annet også flomutsatte områder.

-Huseiere risikerer å stå nærmest på bar bakke etter slike tragedier. Derfor er kartlegging av og kontroll med risikoutsatte områder viktig. Klimaendringene gjør at antall naturskader øker, sier Meyer.

Les også: Viktig med fortgang i kartlegging av kvikkleire

3. Økt bankkonkurranse

Huseiernes årlige undersøkelse «Bokostnadsindeksen» viser at renter er den aller største bokostnaden for norske boligeiere. Huseierne arbeider for at boligeiere skal ha så lave rente- og bokostnader som mulig. Vi mener konkurransen i bankmarkedet må økes, gjennom å gjøre markedet mer transparent og å sikre best mulig informasjon til forbrukerne. 40 prosent av befolkningen har aldri byttet bank.

I Hurdalsplattformen står det at Støre-regjeringen vil: «Jobbe for å gjøre banktjenester enkle og rimelige for vanlige folk, blant annet gjennom å gjøre det enklere å bytte bank og sørge for mer gjennomsiktighet av bankenes boliglånsrenter og øvrig prising av tjenester.»

-Vi er glade for at Støre-regjeringen vil øke konkurransen i markedet for boliglån. Huseiernes jobb blir å fortsette å trykke på politikerne, slik at reglene blir endret og konkurransen om boliglånskundene øker, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

4. Kommunale avgifter - vedlikeholdsetterslepet

Alle er interessert i rent vann i springen og et avløpssystem som fungerer. Men forskningsinstituttet Sintef og rådgivningsfirmaet Norconsult anslår at investeringsbehovet innen vann og avløp vil bli på enorme 332 milliarder kroner frem til 2040. Dette er det forventet at skal dekkes gjennom økte gebyrer til landets boligeiere

-Vedlikeholdsetterslepet innen vann og avløp er en tikkende kostnadsbombe for mange husholdninger Spesielt gjelder dette i utkantkommuner med store avstander, hvor det er få husholdninger å dele regningen på. Her må staten inn og ta en del av kostnadene, sier Meyer.

Huseierne kommer til å fortsette arbeidet med å gjøre politikere og sentrale myndigheter oppmerksom på problemet.

-Vi har store forventninger til en studie for vann- og avløpssektoren, der effektiviseringspotensialet blir synliggjort. Rapporten fra Oslo Economics som er bestilt av tre ulike departementer kommer i 2022. Vi må få en økt satsing på effektivitet i sektoren og en storstilt satsing på ny teknologi for å få kostnadene ned, sier Meyer.

5. Grønt skifte og bærekraft for forbrukere

Forbrukerne må få enda flere insentiver til å delta i det grønne skiftet.

-Vi må gjøre det enkelt og lønnsomt for boligeiere å delta i det grønne skiftet gjennom boligoppgradering, energieffektivisering og smart strømforbruk, sier Morten Andreas Meyer.

Han peker på at det er vanskelig for forbrukere som ønsker å skape bærekraftige hjem å orientere seg. Det er for eksempel flere regelsett som gjør det vanskelig å produsere sin egen strøm på en god måte. Det er heller ikke så enkelt å finne frem til hvilke materialer man bør bruke for å være bærekraftig, eller hvordan man enkelt kan gjenbruke materialer i sin egen bolig.

-Vi i Huseierne ønsker et oversiktlig, forståelig og transparent marked for norske boligeiere, slik at det er enkelt å ta gode og informerte valg for en bærekraftig fremtid.

- Det gjenstår mye, både på teknologi, finansering og det å gjøre dette tilgjengelig for den vanlige boligeier, sier han.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer