Huseierne krever forbedringer i strømstøtten

Gå til hovedinnhold

Huseierne krever forbedringer i strømstøtten

- Staten og offentlig eide selskaper tjener seg søkkrike på de høye strømprisene, mens pengene renner ut av husholdningsbudsjettet til vanlige folk. Dette må regjeringen og Stortinget gjøre noe med, sier Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer. Han lanserer nå to umiddelbare forbedringer i strømstøtten.

SENDT BREV: Huseierne har skrevet brev til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen med krav om endringer i regjeringens strømstøtte.

Av: Carsten Henrik Pihl

Strømprisen i desember 2021 var mer enn 8 ganger høyere enn i 2020. Strømpakken Stortinget vedtok rett før jul dekker bare omlag 25 prosent av de skyhøye strømregningen vanlige husholdninger får fremover.

- Staten og offentlig eide selskaper tjener seg søkkrike på de høye strømprisene, mens pengene renner ut av husholdningsbudsjettet til vanlige folk. Dette må regjeringen og Stortinget gjøre noe med. Strømstøtten som ble vedtatt rett før jul må forbedres umiddelbart, kommenterer generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne. 

Huseierne har nå skrevet brev til olje og energiminister Marte Mjøs Persen med krav om endringer og rask behandling. 

Følger bare prisen, ikke forbruket

Strømstøtten er laget slik at den kun følger gjennomsnittlig strømpris. Den tar ikke hensyn til variasjon i strømpris og forbruk gjennom døgnet.

Det er forventet at strømprisene fortsatt vil ligge på et svært høyt nivå også i månedene fremover. Disse forholdene gjør at mange vil oppleve en svært anstrengt økonomi ved inngangen til 2022. 

Huseierne krever derfor to umiddelbare forbedringer i strømstøtten. Dette er endringer som er enkle å gjennomføre og som med tilstrekkelig politisk vilje kan være innført allerede i januar:

  • Staten må øke støtten fra 55 prosent til 75 prosent når strømprisen overstiger 70 øre pr kWh.
  • Strømstøtten må også knyttes til faktisk forbruk og kostnad, og ikke til et gjennomsnitt for måneden slik ordningen er utformet i dag.

-  Det er viktig at endringene skjer raskt slik at de trer i kraft allerede for strømregningen i januar. Satsen for støtten staten gir for strømpris over 70 øre pr. kWh må økes fra 55 prosent til 75 prosent, krever Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer. 

Saken ble omtalt først på NRKs Nyhetsmorgen mandag 3. januar. Hør innslaget her!

- Ordningen Stortinget vedtok før jul tar ikke hensyn til at strømprisen og forbruket varierer gjennom døgnet. Det betyr at ordningen ikke dekker opp for husholdningenes faktiske strømkostnader. Det er derfor viktig for forbrukerne at ordningen endres slik at det er det faktiske forbruket og de faktiske kostnadene til strøm som ligger til grunn for beregning av støtten, fortsetter Meyer.

Les også: Slik virker regjeringens strømstøtte

Hardt for lommeboken

Strømregningen for desember og månedene fremover vil være en tung belastning for svært mange husholdninger:

- Forbedringene Huseierne foreslår vil innebære en økning i den statlige støtten på mellom fem hundre og tusen kroner for en gjennomsnittlig husholdning. Strømregningen vil fortsatt være langt høyere enn normalt, men disse forbedringene vil representere verdifull økonomisk hjelp for mange, sier Meyer.

 

Les mer: Du kan lese hele brevet til olje og energiministeren her! (pdf)

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer