Ny nettleiemodell utsettes

Gå til hovedinnhold

Ny nettleiemodell utsettes

Fredag 17. desember annonserte regjeringen og SV at den nye nettleiemodellen ikke skal innføres. SV brukte forhandlingsmakten i Stortinget for å få utsatt innføringen. Alle de største nettselskapet har nå annonsert at de utsetter den nye nettleien.

BIDRO: SV og Lars Haltbrekken har lenge signalisert at de er negative til den nye nettleiemodellen. I forliket i Stortinget fikk de inn at den ikke skal innføres våren 2022. (Foto: SV)

Av: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.    

Oppdatert: Saken ble opprinnelig publisert 16. desember. Er nå opptatert med strømforliket i Stortinget fredag 17. desember og ulike nettselskap som har varslet at de følger det politiske flertallet om å stoppe innføringen av ny nettleie.

Fredag morgen 17. desember holdt SV og regjeringspartiene pressekonferanse om strømstøtten. Der kom det frem at den nye nettleiemodellen utsettes, og ikke innføres våren 2022! 

I strømpakken var det også enighet om:

 • Strømtilskuddet for vintermånedene desember 2021 til mars 2022 økes fra 50 til 55 prosent. Les mer her
 • Sameier og borettslag skal omfattes av støtteordningen - også for den delen som går på fellesmåler.
 • 200 millioner til kommunene som skal gå til sosialhjelp til flere som trenger støtte 
 • 465 millioner i økt bostøtte, i januar, februar, mars, som ifølge regjeringen vil bidra til at 50 000 flere får rett til bostøtte.  
 • 118 millioner går til bostøtte for desember

 

Huseierne har i tre år kjempet for forbrukerinteressene i diskusjonen rundt ny nettleie. 

Å innføre en ny, og for de fleste uforståelig, nettleiemodell som rammer vilkårlig midt i en strømkrise, øker risikoen for folkelig motstand mot et nødvendig grønt skifte.

Derfor var vi veldig skuffet over at regjeringen ikke trekker i bremsen for å sikre at omleggingen både ivaretar hensynet til økt nettutnyttelse for å holde kostnadene nede, samt strømkundenes behov for en forståelig og enkel modell.

 

Skjær i sjøen

Selv om Lars Haltbrekken fra SV var klar på pressekonferansen om at nettleien ikke skulle innføres ble de likevel sådd noe tvil fra Terje Aasland i Arbeiderpartiet.

Årsaken er at nettselskapene kan innføre effektmodell under dagens regelverk. Dette åpnet Arbeiderpartiet for at var greit, mens SV er bastante på at ordningen ikke skal innføres. 

Dette vet vi: 

 • Strømpakken mellom SV og regjeringen slår fast at forskriften om ny nettleie skal utsettes og ikke innføres våren 2022. (Strømavtalen finnes her - Word dok.)
 • Nettselskapene kan innføre effekttariff (ny nettleie) under dagens system.

Dette vet vi ikke:

 • Hvilke nettselskaper som følger den politiske viljen. Se listen under!

 

Fakta:

Disse store nettselskapene utsetter den nye nettleien

Til sammen representerer disse 10 nettselskapene 2.426.161 nettkunder:

 1. Elvia 
 2. Tensio 
 3. BKK Nett 
 4. Lede (Skagerak Nett) 
 5. Agder Energi Nett 
 6. Lnett (tidligere Lyse) 
 7. Arva 
 8. Norgesnett 
 9. Glitre energi nett 
 10. Haugaland Kraft Nett 

NB: Det er 100 nettselskaper i Norge, så listen tar derfor utgangspunkt i de 10 største nettselskapene som har flest nettkunder.

 

Huseierne: Må følge politisk vilje

Huseierne sier de forventer at nettselskapene nå viderefører dagens prismodell, og ikke utnytter smutthull som finnes i dagens regelverk:

– Det er viktig at selskapene følger opp de politisk signalene som gis, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne. 

Energi Norge - som er nettselskapenes organisasjon - kommenterer i E24 at det ikke er teknisk mulig. Likevel ser vi at en rekke nettselskaper snur og ikke innfører ny nettleie.

Når Elvia - som er det desidert største med 900.000 kunder kan snu, bør de fleste kunne snu!

linda_f_2000x1333.jpg

Ikke for sent: – Vi hadde ønsket denne avklaringen lenge før. Dette er ikke en ny diskusjon, dette har pågått over flere år. Protestene og innspillene har vært mange, og man hadde hatt mulighet til å ombestemme seg litt tidligere. Men det er aldri for sent å snu, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

 

Huseierne med flere reagerer sterkt på at sjefen i NVEs Reguleringsmyndighet - RME - i helgen uttalte at nettselskapene kan innføre ny prismodell for nettleie uavhengig av hva Stortinget måtte mene.

I en kronikk i fagnettstedet Europower på mandag pekte Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer peker på hvor lite opptatt deler av bransjen er av å høre på kundene og ivareta forbrukerne:

For hvis ikke en gang saklig og faktaorientert motstand fra seriøse bransjeaktører som representerer kunder, leverandører, forbrukerorganisasjoner og miljøorganisasjoner blir lyttet til, og man overser et eventuelt flertall på Stortinget, landets viktigste folkevalgte organ - hva kan da stoppe dette?

- At offentlig eide monopoler kan innføre de nye prismodellene mot Stortingets vilje, vil ytterligere svekke tilliten til en bransje som sliter med store tillitsproblemer, skrev vår generalsekretær Morten Andreas Meyer i et innlegget hos Europower på mandag.

 

Vi trenger en enkel og treffsikker modell 

Huseierne med flere har lenge ytret bekymring for at den nye nettleiemodellen er for komplisert, slik at det blir umulig for forbrukerne å forstå modellen og tilpasse seg på en enkel og god måte.

I tillegg tror ikke vi at den nye nettleien bidrar til økt utnyttelse av eksisterende strømnett.

Mer tid til innføring hadde gitt myndighetene og nettbransjen større mulighet til å justere modellen slik at den blir mer treffsikker, noe som vil gjøre det enklere og mer motiverende å være en god og aktiv strømkunde i fremtiden.

Vi har alle samme mål om bedre utnyttelse av strømnettet , men denne modellen er ikke formålstjenlig.

Vi er en bred gruppe som representerer strømkunder, forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og energitjenesteleverandører som lenge har vært engasjert i regelverket for ny nettleiemodell.  

Vi er skuffet over signalene fra olje- og energiministeren, men vil fortsette å være konstruktive medspillere og bidra i det videre arbeidet for å få på plass en forståelig og god nettleiemodell.

 

Mye må på plass

Vi støtter målet med forskriftsendringen, men er kritiske til kompleksiteten og hvordan modellen er skrudd sammen. Ny nettleie vil neppe bidra til bedre nettutnyttelse i praksis.

Kapasitetstrappen, der prisen er avhengig av ditt maksimale strømforbruk i en enkelttime forrige måned, er komplisert og uprøvd. Vi mener også det er uheldig å sette krav til et øvre nivå for energileddets størrelse.

Det er et stort behov for mer kunnskap om hvordan den enkelte strømkunde vil motta, forstå og reagere på flere og ulike prissignalene i en ny nettleiemodell.

Det er ikke modellen i seg selv, men endret atferd hos strømkundene som kan gi bedre utnyttelse av nettet og reduserte nettinvesteringer.

Vi må også være sikker på at det finnes produkter tilgjengelig som kan løse dette for husholdninger.

I tillegg må nettselskapene sørge for varslingssystemer som gjør det mulig for strømkunden å justere forbruket underveis.

 

Hva må gjøres?

Strømkundene er hjemme, lager mat, deltar på fritidsaktiviteter, vasker klær, dusjer, osv. på helt ulike tidspunkt og dager i uken. Individuelle variasjoner i forbruksmønsteret gjør at den samlede belastningen i strømnettet blir ganske jevn og konstant over tid.

Våre beregninger viser at dersom et utvalg med 1.000 husholdninger snur opp ned på livene sine og reduserer sine individuelle strømtopper med hele 20 prosent, vil den samlede strømtoppen fra de samme kundene kun bli redusert med 1,7 prosent. Med andre ord et lite treffsikkert virkemiddel for å oppnå økt nettutnyttelse.

Vi mener en modell som burde testes ut er et tidsdifferensiert energiledd som utgjør minimum 75 prosent av nettleien i kombinasjon med et forståelig fastledd.

Mye tyder på at den beste nettleiemodellen for å oppfylle målsettingen om høyere nettutnyttelse er et så høyt energiledd fordi forbrukerne både forstår og kan tilpasse seg prissignalene med kjent teknologi for tidsstyring.

Et høyt energiledd vil dessuten opprettholde lønnsomheten i energieffektiviseringstiltak, installasjon av varmepumper og solstrøm i egen bolig.

 

Verdens verste timing

Landets strømkunder fortjener en gjennomarbeidet modell som er forståelig og som går an å forholde seg til.

I dagens strømmarked er det bakvendt å innføre en modell som svekker insentivene for å spare strøm slik den nye modellen gjør.

I tillegg kunne ikke timingen vært dårligere, siden husholdningene allerede sliter med rekordhøye strømpriser og et stort vedlikeholdsetterslep på strømnettet som også skal dekkes inn over strømregningen fra neste år.

 

Oppdatert: I mai 2022 kom regjeringen med endelig forslag til ny nettleie. Les mer om den nye nettleien her!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer