Huseierne tar strøm-kampen for deg

Gå til hovedinnhold

Huseierne tar strøm-kampen for deg

De høye strømprisene og den nye uforståelige nettleien engasjerer mange medlemmer i Huseierne. Gjennom en årrekke har Huseierne kjempet for lave strømpriser og mot den nye nettleien.

MYE I MEDIA: Huseiernes generalsekretær Morten A. Meyer og vår energipolitiske rådgiver Linda Ørstavik Öberg har vært sterkt engasjert i strømdebatten i høst. Her et knippet av oppslag fra NRK, E24 og Nettavisen.

Av: Carsten Henrik Pihl

Huseierne har lenge vært engasjert i økningen i bokostnader. Blant annet gjennom å hvert år publisere "Bokostnadsindeksen" som viser boligeiere og politikere hva det koster å bo i Norge.

På strømsiden har økningen i bokostnader vært meget høy i høst. Strømprisene setter stadig nye rekorder, og fra nyttår kommer et nytt nettleiesystem. I tillegg har nettselskapene også fått lov til å ta inn 20 prosent høyere inntekter fra neste år.

Huseierne har vært meget engasjert i denne saken, både i media og i møter med politikere og andre organisasjoner.

Linda-debatten.jpg

Huseierne i Debatten: Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg var torsdag 9. desember med i Debatten på NRK for å snakke norske forbrukeres syn. 

 

Her er en oppsummering av våre standpunkter:

Hva gjør vi med høye strømpriser?

De høye strømprisene rammer folk med vanlige jobber og ordinære inntekter. Pengene renner ut av husholdningsbudsjettet mens statskassa fylles opp.

Det er vi sammen som eier den norske strømproduksjonen og det norske strømnettet, og vi kan ikke akseptere at selskapene som lager og distribuerer strøm skal tjene seg søkk rike mens folk får strømregninger som knekker husholdningsøkonomien. Nå må rett og slett politikerne handle, mener Huseierne.

Vi i Huseierne mener det må gjøres på kort og lang sikt gjennom:

  • kontant utbetaling til husholdningene for å håndtere akutt høye strømregninger
  • varig reduksjon i momssatsen på strøm og nettleie fra 25 prosent til 15 prosent
  • massiv satsing på energieffektiviserende tiltak i boligene våre

Les også: Regjeringens nye strømtiltak er skuffende lesning

Huseierne ble hørt om ENOVA og energieffektivisering

Når det gjelder energieffektivisering har vi i lang tid tatt opp med politikere, i høringer på Stortinget og i media at norske boligeiere må få tilbake de innbetalingene vi gjør til Enova.

Huseierne ønsker både at boligeiere får tilbake de pengene vi betale inn, samt at vi mener at fordelingen av midlene må flyttes fra Enova til et annet organ som skjønner boligeieres behov bedre.

Vi i Huseierne har pekt på Husbanken som et naturlig organ.

Dette har vi blant annet spilt inn som punkter til regjeringsforhandlingene og budsjettforhandlingene.

Derfor var det meget gledelig at budsjettavtalen mellom regjeringen og SV inneholder nettopp punkter om dette. Både ønsker man strakstiltak ved å

"sikre at Enova benytter rammen på 300 millioner kroner til husholdningene"

og samtidig langsiktige tiltak ved å

"overføre ansvaret for arbeidet med enøktiltak med kjent og velprøvet teknologi og egen strømproduksjon i husholdningene til Husbanken innen revidert 2022."

Les også: Huseierne hørt - endelig økt enøk-satsing i statsbudsjettet

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Hva gjør Huseierne med ny nettleie?

Den nye nettleiemodellen har vi jobbet med siden 2017, og vi har fått både stoppet og utsatt den flere ganger. Dessverre er den nå besluttet innført fra 1.1.22, men vi har ikke gitt opp kampen her.

Vi i Huseierne mener den nye nettleien ikke er bra nok, og vil ramme helt vanlige folk og familier. Vi vet for lite om hvordan forbrukerne vil reagere på den, og mener modellen er for komplisert og for vanskelig å tilpasse seg til.

Derfor har Huseierne og 13 andre store organisasjoner sendt brev til Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen der vi ber om at ny nettleiemodell stanses og utsettes til 1.7.23. Les hele brevet til olje- og energiministeren her.

Landets strømkunder fortjener en gjennomarbeidet modell som er forståelig og som går an å forholde seg til – det er dessverre ikke denne.

Les mer: Slik blir den nye nettleien

 

imageujaj.png

KRAV: Huseiernes energipolitiske rådgiver Linda Ørstavik Öberg er stadig i mediene. Her i artikkel på NRK med kravene knyttet til hva som kan gjøres med dagens strømpriser. 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer